Baskepensiones Bermatua 2026 azaroa

Planaren identifikazio-datuak

Merkaturatzearen hasiera-data: 2019ko apirilaren hasiera

Bermearen hasiera-data: 2019/08/08

Bazkide sustatzailea: Kutxabank S.A.

Kategoria: bermatua

 

Planaren bokazioa

Profil inbertitzaile kontserbatzailea duten pertsonei zuzendua.

 

Ondarearen bilakaera M. €-tan

2023ko ondarea: 28.675

2022ko ondarea: 27.059

2021ko ondarea: 30.574

2020ko ondarea: 30.348

 

Errentagarritasunak

2023ko errentagarratasuna: % 6,20

2022ko errentagarratasuna: %-11,25

2021ko errentagarratasuna: %0,90

 

Errentagarritasuna: Baskepensiones Bermatua 2026ko azaroa

Gutxieneko errentagarritasuna mugaegunean

Gehieneko errentagarritasuna mugaegunean

%0,00

(%0,00ko UTB)

 

%12,00
(%1,58ko UTB)

 

Administrazio-gastuak

%0,40

 

Inbertsiorako finkatutako aldia

• Hasierako data: 2019/08/08

• Amaiera data: 2026/11/02

 

Arriskua

Planaren arrisku-profila txikia da.

Datu horrek Planaren arriskua adierazten du, Planaren ondarea inbertituko den aktibo moten portaera historikoan oinarrituta. Hala ere, arrisku-maila denboran zehar alda daitekeen aldagaia denez, adierazlea neurri estatikoa da eta ez du Planaren etorkizuneko arrisku-profila ziurtatzen.

Arriskua

arrisku maila
Txikia

Dokumentazioa