Baskepensiones Errenta Finkoa

Plana identifikatzeko datuak

bazkide sustatzailea
Kutxabank S.A.
kategoria
errenta finkoa
gutxieneko ekarpena
30 €
eratze-data
1998/05/21


 

Plana zertarako sortu den

Inbertsio-profil kontserbadorea duten pertsonentzat. Epe ertain-luzean etekin on bat lortzera bideratutako plana da. Batez ere errenta finkoan inbertitzen du, eta batez besteko iraupena 2 eta 8 urte bitartekoa izaten da.
 

Ondarearen bilakaera M €-tan (bat egindako planen ondareen batura)

2021ko ondarea: 90.128

2020ko ondarea: 113.646

2019ko ondarea: 111.480

2018ko ondarea: 114.223

2017ko ondarea: 134.778

2016ko ondarea: 148.943
2015ko ondarea: 161.383
2014ko ondarea: 173.939

Errentagarritasunak

2021: % -1,27

2020: % 2,98

2019: % 3,98

2018: % -2,66

2017: % 1,26

2016: % 1,48
2015: % -1,38
2014: % 6,55

Iraganean errentagarria izateak ez du esan nahi etorkizunean ere hala izango denik.

Administrazio gastuak
 

% 1,60 

Arriskua

arrisku maila
Txikia

Dokumentazioa