kutxabank bolsa japon FI clase estándar

Data:
2024/07/22
Arrisku- maila:
4 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EA Nazioartekoa Japonia
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra: nazioartekoa
Eremu geografikoa:
japonia
Bokazioa:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Japón, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/07/17 6.365.337,09 6,21 562,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,21

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,90 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 12,88%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 26,23%  
2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -6,44%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -13,17%
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 16,29%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 2,52%
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 6,79%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):16,05%
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -4,62%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 17,26%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,82% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
15,86% 
Aurreko urteko hegakortasuna
15,34% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.