kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar

Data:
2024/07/22
Arrisku- maila:
4 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Globala
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra: nazioartekoa
Eremu geografikoa:
guztizkoak
Bokazioa:

Funtsak bere ondarearen %50etik gora inbertituko du beste IKE finantzario batzuetan, aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, kudeatzailearen talde berekoak izan ala ez. IKE harmonizatu gabeetako inbertsioa ez da izango ondarearen %30 baino handiagoa. Oro har, IKE bidez egiten den inbertsioa Kudeatzailearen taldeko IKEetan egingo da gehienbat. Hala ere, merkaturen egoerak hala gomendatzen badu, hirugarrenen IKEetan inbertitu ahal izango du nagusiki, eta litekeena da ETE datu historikoak adierazgarriak ez izatea. Esposizio osoaren %45 eta %90 bitartean errenta aldakorreko aktiboetan inbertituko da, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez. Esposizio osoaren gainerako zatia errenta finkoan inbertituko da, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez, barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/07/17 127.633.850,66 12,68 16.631,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
12,68

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,75 %0,10 Ondarea EZ EZ
Zeharkakoa (*) %2,50 %0,30 Ondarea EZ EZ
  %13,00 %0,00 Etekina
(*) IKEan inbertitzeagatik funtsak zeharka bere gain hartutako urteko gehieneko ehunekoa.

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 7,88%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 14,15%  
2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,82%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -17,43%
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 6,09%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 14,71%
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 6,47%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):4,97%
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -3,33%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 19,49%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,32% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
6,73% 
Aurreko urteko hegakortasuna
8,31% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.