kutxabank rf enero 2022 FI

Data:
2022/01/20
Arrisku- maila:
4 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2022.01.31ko likidazio-balioa (LB) 2015.03.30eko LBaren %105,97 izatea. UTB GARANTIZATU GABEA: %0.85, 2015.03.30ean harpidetu eta 2022.01.31 arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Erositako zorroak aukerarik ematen ez badu aipatutako UTB hori lortzeko, banantzeko eskubidea emango zaie partaideei 10 eguneko epean gehienez 2015.03.30etik aurrera. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu GARANTIZATU GABE horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. Estrategiak irauten duen bitartean, muga-eguna estrategiaren amaieraren inguruan duen errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz aipatutako diru-merkatuko tresnak eta gordailuak, baina ez titulizazioak).

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/01/18 31.158.010,91 6,33 833,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,33

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,17 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 22.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2021 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: (1)
2021 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.