kutxabank euribor 2 FI

Data:
2023/09/22
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da 2023.10.31n lortzea 2017.06.2ko hasierako inbertsioaren %100, gehi, errentagarritasun aldakor bat Euribor 3 hilabetekoari lotua. Mugaeguneko errentagarritasuna kalkulatzeko, urte bakoitzean (7 dira guztira) Euribor 3 hilabetekoa neurtuko da hiruhileko bakoitzean, 4 behaketa-datatan (urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian), eta Euribor horien batezbesteko haztatuak (hiruhilekoaren egun-kopuruaren arabera) batuko dira. Behaketa-data bakoitzean, Euribor 3 hilabetekoa %0,10 baino txikiagoa bada, %0,10 hartuko da, eta %1,50 baino handiagoa edo berdina bada, %1,50 hartuko da. UTB GARANTIZATU GABEA gutxienez %0,10 eta gehienez %1,46 izango da, 2017.06.02an harpidetutako eta mugaegunera arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2023/09/20 44.673.213,76 6,08 1.301,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,08

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,36 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 23.10.23-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1)
2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.