kutxabank euribor 3 FI

Data:
2023/12/07
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da mugaegunean (2024.01.31n) lortzea 2017.09.07ko hasierako inbertsioaren %100, gehi, errentagarritasun aldakor posible bat Euribor 3 hilabetekoari lotua. Errentagarritasun hori kalkulatzeko, 3H Euriborraren hiruhileko 26 behaketa batuko dira, bakoitza haztatuta dagokion hiruhilekoren egun-kopuruaren arabera, %0,10 baino behaketa txikiagoen ordez %0,10 hartuz eta %1,50 baino handiagoen ordez %1,50. UTB GARANTIZATU GABEA gutxienez %0,10 eta gehienez %1,46 izango da, 2017/09/07an harpidetutako eta mugaegunera arte mantendutako harpidetzentzat. (UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da). Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2023/12/01 42.581.652,99 6,09 1.061,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,09

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,24 %0,05 Ondarea %5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 24.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1)
2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.