kutxabank rf horizonte 6 FI

Data:
2022/08/10
Arrisku- maila:
3 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2022/05/02ko likidazio-balioa 2018/02/28ko likidazio-balioaren %100,46 izatea. %0,11ko UTB GARANTIZATU GABEA 2018/02/18an harpidetu eta 2022/05/02 arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Mugaegunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu garantizatu gabe horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. 2018/02/28ra arte eta 2022/05/03tik aurrera, likidazio-balioa mantentzen eta egonkortzen duten aktiboetan inbertituko da. Estrategian zehar inbertituko da OCDEko jaulkitzaile eta merkatuetako (batez ere Espainiako) errenta finko publiko eta pribatuan (titulizaziorik gabe), estrategiaren mugaegunaren inguruko epemuga duten aktiboetan, eta likidezian, eta %10era arte errenta finkoko IKEetan.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/07/31 5.168.550,50 5,96 140,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
5,96

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,00 %0,00 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 22.05.01-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2022 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: (1)
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2021 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.