kutxabank garantizado bolsa 6 fi

Data:
2024/07/22
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatua E. Aldakorra
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errendimendu aldakorreko bermatua
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Kutxabankek Funtsari 2025eko apirilaren 30ean garantizatzen dio 2018ko abenduaren 4ko likidazio balioaren %100, gehi, kasua bada, bi balio hauen arteko maximoa: 2018ko abenduaren 4ko likidazio balioaren %0,64 eta, positiboa bada, EUROSTOXX50 Price indizearen 2018ko abenduaren 5a eta 2025eko apirilaren 28a arteko puntuz puntuko bariazioaren %100 (dibidenduen errentagarritasuna jaso gabe), bariazioaren goranzko %9,31ko mugarekin (indizearen data horietako itxiera prezioak erreferentzia hartuta). Gutxieneko UTB %0,10 eta gehienekoa %1,40, horiek 2018ko abenduaren 4an egindako eta 2025ko apirilaren 30era arte mantendutako harpidetzentzat kalkulatuak dira. UTB harpidetza dataren araberakoa izango da. Muga egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun helburu garantizatu gabe horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/07/17 208.533.869,80 6,41 5.806,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,41

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,25 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 18.12.05-ETIK 25.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: (1)
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.