kutxabank rf horizonte 13 fi

Data:
2023/06/07
Arrisku- maila:
3 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15.3.23 sea el 100,83% del Valor Liquidativo a 9.6.20. TAE NO GARANTIZADA 0,30% para suscripciones a 9.6.20, mantenidas a 15.3.23. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2023/06/05 17.084.218,14 6,05 520,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,05

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,21 %0,05 Ondarea %5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 23.03.14-RAINO, BIAK BARNE:% 2.

Errentagarritasunak

2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1)
2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.