Kutxabank RF Horizonte 21 FI

Data:
2024/07/22
Arrisku- maila:
2 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31.1.26) sea el 103,76% del Valor Liquidativo Inicial a 24.5.24, (TAE NO GARANTIZADA: 2,21% para suscripciones a 24.5.24, mantenidas a 31.1.26). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 24.5.24 y desde 1.2.26, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/07/18 1.003.542.356,27 6,05 19.557,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,05

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,60 %0,04 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 26.01.30 -RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: (1)
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
(1) 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
(1) 
Aurreko urteko hegakortasuna
(1) 
Ez dago grafikorik

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.