Ekitaldiko datu aipagarriak

KUTXABANK Talde Bateratua

Finantza datuak
EMAITZAK (milaka euro) 2019ko abe. 2018ko abe. Urte arteko %Δ
Interesen marjina 568.572 561.348 1,3
Oinarrizko markina 963.099 946.858 1,7
Marjina gordina 1.096.643 1.140.280 (4,7)
Ustiapen marjina 426.984 489.834 (12,8)
Ekitaldiko emaitza 352.165 332.277 6,0
BALANTZEA (milaka euro) 2019ko abe. 2018ko abe. Urte arteko %Δ
Aktiboa, guztira 59.580.334 58.378.449 2,1
Bezeroarentzako kreditu garbia 41.637.301 41.024.939 1,5
Bezeroarentzako kreditu gordina 42.176.919 41.891.069 0,7
Kudeatutako Bezeroen Bailiabideak 65.738.521 61.043.668 7,7

Finantza-ratioak 2019 abe.
BERANKORTASUNA %
Berankortasun-tasa (*) 2,98
Estaldura-tasa (*) 56,54
Kredituaren berankortasun-tasa 3,08
Kredituaren estaldura-tasa 55,02

(*) Kreditua eta arrisku kontingenteak barne

ERAGINKORTASUNA %
Ustiapen gastuak s/ATMs 1,10
Eraginkortasuna indizea (**) 60,71

(**) Azken lau hiruhilekoetako batez besteko mugikor estanko gisa kalkulatutako ratioak.

ERRENTAGARRITASUNA %
ROA (**) 0,57
ROE (**) 6,37

(**) Azken lau hiruhilekoetako batez besteko mugikor estanko gisa kalkulatutako ratioak.

KAUDIMENAREN KOEFIZIENTEA %
Core Tier 1 17,17
BESTE DATU BATZUK KUTXABANK TALDEA Kutxabank CajaSur
Langile kopurua (***) 5.522 3.765 1.757
Bulego kopurua 869 550 319
Kutxazain kopurua 1.805 1.426 379

(***) Plantillaren datua Kutxabank S.A.k eta Cajasur Banco S.A.k garatutako finantza-jarduerako langileei buruzkoa da.

RATING-AK Epe luzea Epe laburra
Fitch BBB + F2
Moody's Baa2 P2
Standard & Poor's BBB A2