K Kutxabankeko markaren simboloa

Erakundearen profila

Erakundearen ezaugarri nagusiak3

Kutxabank, S.A. kreditu-erakundea da eta honako Banku Fundazio hauek ditu akziodun: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.

Egoitza nagusia Bilbon dago, helbide honetan: Kale Nagusia 30 - 48009 (Bizkaia).

Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Kutxabank beste herrialde batzuetan ere jarduten du, beste erakundeekin sinatutako lankidetza-markoen bitartez (adibidez, JP Morgan, enpresa bezeroei laguntza emateko).

KUTXABANK datuak (*) 2014 2015 2016
Aktiboak orotara (milioi eurotan) 49.434 48.849 46.206
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak 1.270 1.366 1.188
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) 4.511 4.525 4.548
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) 44.923 44.324 41.659
Bulego kopurua 661 655 621
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) 572 580 518
Rating Ba1 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Ba2 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Ba1 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
BBKri dagokion jabetza % 57 % 57 % 57 %
KUTXAri dagokion jabetza % 32% 32% 32%
VITALi dagokion jabetza % 11% 11% 11%
Langile kopurua orotara 4.437 4.408 4.092

(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan

Jarraian, 2015. eta 2016. urteetan zehar produktu hauei lotuta egindako eragiketa-kopurua adierazten da:

PRODUKTUA ERAGIKETA-KOPURUA INDARREAN 2015. URTEAN ERAGIKETA-KOPURUA INDARREAN 2016. URTEAN
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako 336.661 386.742
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako 262.202 261.177
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kopurua eta bestelako helburuetarako 109.547 101.275
Finantzazkoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua 105.145 111.005
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua 1.770.348 1.744.287
Eperako ezarpen kopurua 352.920 298.019
Txartel kopurua 1.343.042 1.331.020
Zorroko aseguru-poliza kopurua (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) 836.569 855.835
Zorroko aseguru-sarien zenbatekoa guztira (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) –M €- 196.836.702 209.249.002

*Familiei laguntza ematen dieten eta irabazi asmorik ez duten erakundeak
3 G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-9