K Kutxabankeko markaren simboloa

3. Erakundearen profila

3.1. Erakundearen ezaugarri nagusiak3

Kutxabank, S.A. kreditu-erakundea da eta honako Banku Fundazio hauek ditu akziodun: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Caja de Ahorros de Vitoria y Álava – Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria.

Egoitza nagusia Bilbon dago, helbide honetan: Kale Nagusia 30 - 48009 (Bizkaia).

Kutxabankek Estatu Espainolean baino ez dihardu zuzenean, bere bulego-sarearen bitartez. Zeharka, Kutxabank Taldekoa den Kutxabanque S.A erakundearen bidez, Frantzian ere dihardu. Kutxabank beste herrialde batzuetan ere jarduten du, beste erakundeekin sinatutako lankidetza-markoen bitartez (adibidez, JP Morgan, enpresa bezeroei laguntza emateko).

KUTXABANK datuak (*) 2014 2015 2016 2017
Aktiboak orotara (milioi eurotan) 49.434 48.849 46.206 46.615
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak 1.270 1.366 1.188 1.227
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) 4.511 4.525 4.548 4.636
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) 44.923 44.324 41.659 41.979
Bulego kopurua 661 655 621 600
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) 572 580 518 640
Rating Ba1 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Ba2 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Ba1 (Moody's),
BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa3 (Moody's),
BBB (S&P),
BBB+ (Fitch)
BBKri dagokion jabetza % % 57 % 57 % 57 % 57
KUTXAri dagokion jabetza % % 32 % 32 % 32 % 32
VITALi dagokion jabetza % % 11 % 11 % 11 % 11
Langile kopuru osoa 4.437 4.408 4.092 3.858

(*) Kutxabank indibidualaren datuak
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa
(***) Besteren baliabideak zor terminotan

CAJASUR datuak (*) 2017
Aktiboak orotara (milioi eurotan) 11.205
Produktu kopurua eta /edo emandako zerbitzuak 1.227
Norberaren baliabideak (milioi eurotan) (**) 936
Besteren fondoak = Zorra (milioi eurotan) (***) 10.269
Bulego kopurua 331
Sarrera garbiak = Finantza-marjina. (milioi eurotan) 167
Rating Baa3 (Moody's),
BBB (S&P),
BBB+ (Fitch)
Langile kopuru osoa 1.795

(*) Cajasur indibidualaren datuak.
(**) Erakundearen baliabideak, Balantze Publikoko Erakundearen Fondo gisa.
(***) Besteren baliabideak zor terminotan.

Jarraian, 2016. eta 2017. urteetan zehar produktu hauei lotuta egindako eragiketa-kopurua adierazten da:

KUTXABANK PRODUKTUA ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2016. URTEAN ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2017. URTEAN
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako 386.742 436.550
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako 261.177 259.991
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kop. eta bestelako helburuetarako 101.275 74.882
Finantzakoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua 111.005 131.249
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua 1.744.287 1.627.825
Eperako ezarpen kopurua 298.019 254.878
Txartel kopurua 1.331.020 1.449.391
Zorroko aseguru-poliza kopurua (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak)** 855.835 868.001
Zorroko aseguru-sarien zenbatekoa guztira (bizitzakoak + bizitzakoak ez direnak) –M €-** 209.249.002 230.160.972

*Familien zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak
**Kutxabank Taldearen datuak

CAJASUR PRODUKTUA ERAGIKETA KOP. INDARREAN 2017. URTEAN
Familientzako mailegu kopurua kontsumorako 105.002
Familientzako mailegu kopurua etxebizitzarako 81.612
Familientzako eta ISFLSH* erakundeetarako mailegu kop. eta bestelako helburuetarako 52.381
Finantzakoak ez diren sozietateentzako mailegu kopurua 36.969
Kontu korronte eta aurrezki-kontu kopurua 545.467
Eperako ezarpen kopurua 52.830
Txartel kopurua 474.507

*Familien zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak.
3 G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-9