K Kutxabankeko markaren simboloa

8. Gizarte jarduketa

8.1. Lan praktikak32

KUTXABANK

Hona hemen 2017. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:

BANAKETA BERTIKALA 2017 Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA 17 %1,07 4 %0,18 21 %0,54
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK 798 %50,25 916 %40,35 1.714 %44,43
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK 772 %48,61 1.350 %59,47 2.122 %55,00
BESTE LANBIDE BATZUK 1 %0,06 0 %0,00 1 %0,03
GUZTIRA 1.588 %100 2.270 %100 3.858* %100

*Langile aktiboak 2017/12/31n


BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA 2017 Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA 17 4 21
50 urtetik gorakoak 11 1 12
30 eta 50 urte bitartekoak 6 3 9
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK 798 916 1.714
50 urtetik gorakoak 221 144 365
30 eta 50 urte bitartekoak 577 767 1.344
30 urtetik beherakoak   5 5
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK 772 1.350 2.122
50 urtetik gorakoak 298 258 556
30 eta 50 urte bitartekoak 384 862 1.246
30 urtetik beherakoak 90 230 320
BESTE LANBIDE BATZUK 1 0 1
50 urtetik gorakoak 1   1
GUZTIRA 1.588 2.270 3.858

CAJASUR

Hona hemen 2017. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:

BANAKETA BERTIKALA 2017 Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA 13 %1,51 2 %0,21 15 %0,54
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK 41 %4,77 21 %2,25 62 %43,70
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK 800 %93,02 912 %97,54 1.712 %55,72
BESTE LANBIDE BATZUK 6 %0,70 0 %0,00 6 %0,05
GUZTIRA 860 %100,00 935 %100,00 1.795 (*) %100

*Langile aktiboak 2017/12/31n


BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA 2017 Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA 13 2 15
50 urtetik gorakoak 8 1 9
30 eta 50 urte bitartekoak 5 1 6
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK 41 21 62
50 urtetik gorakoak 22 3 25
30 eta 50 urte bitartekoak 19 18 37
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK 800 912 1.712
50 urtetik gorakoak 198 100 298
30 eta 50 urte bitartekoak 602 812 1.414
BESTE LANBIDE BATZUK 6 0 6
50 urtetik gorakoak 1 0 1
30 eta 50 urte bitartekoak 5 0 5
GUZTIRA 860 935 1.795

KUTXABANK

Bestalde, jarraian ageri da Kutxabanken gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:

Gobernu Organoen Osaketa

Gobernu Organoaren Osaketaren grafikoa

2015 2016 2017
Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira
Administrazio Kontseilua 13 3 16 13 3 16 13 3 16
Batzorde Betearazlea 8 0 8 8 0 8 8 0 8
Arriskuen Batzorde Delegatua 5 1 6 6 1 7 6 1 7
Auditoria eta Betetze Batzordea 2 1 3 2 3 5 2 3 5
Izendapen Batzordea 3 1 4 3 1 4 3 1 4
Ordainsari Batzordea 2 2 4 3 1 4 3 1 4

CAJASUR

Bestalde, jarraian ageri da Cajasuren gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:

Gobernu Organoen Osaketa

Gobernu Organoaren Osaketaren grafikoa

2015 2016 2017
Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA
Administrazio Kontseilua 7 1 8 7 1 8 7 1 8
Batzorde Betearazlea 4 0 4 4 0 4 4 0 4
Arriskuaren Kontrol Batzordea 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Auditoretza Batzordea 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Izendapen eta Ordainsarien Batzordea 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Hona hemen Kutxabankeko langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:

Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira
Kontratu mugagabea 1.513 2.088 3.601
Aldi baterako kontratua 75 182 257
GUZTIRA 1.588 2.270 3.858

Hona hemen Cajasur-eko langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:

Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira
Kontratu mugagabea 860 935 1.795
Aldi baterako kontratua 0 0 0
GUZTIRA 860 935 1.795

Erakundeko langileek egiten dute erakundearen finantza jarduketari lotutako lana, hainbat merkataritza-saretan dituen bulegoen bitartez, horretarako lan-kontratua dutela, mugagabea edota iraupen mugatukoa.

Erakundeak kontratu mugagabeak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu 2017. urtean bitarteko lan-kontratuen bidez. Horiekin, egoera zehatzetan dauden beharrak betetzen dira, adibidez, aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasun-baimenak eta, oro har, beren lanpostua galdu gabe ordeztuak izan daitezkeen langileek bizi dituzten egoerak.

Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira
Mugagabea 7 6 13
Bitartekoa 337 804 1.141
Praktikak 53 108 161
Errenta 55 107 162
GUZTIRA 452 1.025 1.477

Horrez gain, iraupen mugatuko kontratuen artean, bizitokia jatorrizko eskualdeetan duten langile tituludunak kontratatzeari ekin dio Kutxabankek. Hala, praktikaldiko kontratuen bitartez, burututako ikasketen edo prestakuntzaren parekoak diren praktika egokiak egiteko aukera ematen du. 2017an, Errenta Kanpainarako, guztira 162 langile kontratatu ditu Kutxabankek aldi baterako, eta borondatezko sei baja egon dira.

Kutxabank Taldeak 2017. urtean egindako eragin ekonomikoari buruzko txostenean jasotzen diren datuen arabera, bere jarduerak 14.940 lanpostuetan du zuzeneko eta zeharkako eragina. Horrez gain, 368.357 enplegu mantentzen ere laguntzen du.

Kreditu-jardueraren datuak gehituta, txosten honen arabera, Kutxabank Taldearen jarduerak 83.000 lanpostu baino gehiagotan eragiten du Estatuko ekonomian.

KUTXABANK

Hona hemen azken lau ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:

2014 2015 2016 2017
  Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA
Langileen batez besteko errotazioa EAE %0,07 %0 %0,03 %0 %0 %0 %0,70 %0,11 %0,36 %0,09 %0,12 %0,11
HEDAPENA %0,57 %1,78 %1,20 %0 %0 %0 %0 %0,56 %0,29 %0,41 %0,19 %0,29

Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:

Eskualdea 2017 Gizonak Emakumeak Guztira
EAE 1.102 1.736 2.838
EAEz BESTELAKO ESKUALDEAK 486 534 1.020
GUZTIRA 1.588 2.270 3.858

Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien %100 jatorrizko eskualdekoak (EAE) dira.

Jarraian zehazten dira 2017. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja eskatu zuten langileak:

Amatasuna / Aitatasuna 2017an sortutako eskubideak 2017an hartutakoak
Gizonak 83 91
Emakumeak 160 206
GUZTIRA 243 297

2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 243 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 297 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak 2017. urtean. Baimen horiek hartu dituzten langile guztiak lanera itzuli dira.

Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen %100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, 2 pertsonek ez zuten edoskitzaro-baimena hartu.

Kutxabankek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2017an.

2016ko azaroaren 3an, Kutxabanken Berdintasun Plana ezarri zuen. Bertan, Erakundearen ekintza guztietan genero-berdintasunaren printzipioak beti betetzen direla bermatzen jarraitzeko lerro estrategiko eta ekintza nagusiak definitu dira. Halaber, bizitza pertsona eta profesionala bateratzearen arloan beste neurri batzuk ezarri ditu.

CAJASUR

Hona hemen azken hiru ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:

2015 2016 2017
  Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA
ANDALUZIA %0,10 %0,39 %0,25 %0 %0 %0 %0 %0 %0

Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:

Eskualdea 2015 Gizonak Emakumeak Guztira
Andaluzia 860 935 1.795

Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien % 87 bertako eskualdekoak dira.

Jarraian zehazten dira 2017. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja hartzeko eskubidea izan zuten langileak:

Amatasuna / Aitatasun 2017an sortutako eskubideak 2017an gozatutako eskubideak
Gizonak 28 28
Emakumeak 26 36
GUZTIRA 54 64

2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 54 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 64 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak 2017. urtean.

Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen % 100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, pertsona batek ez zuen edoskitzaro-baimena hartu.

Cajasur-ek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2017an.

Enpresako eta langileen ordezkariz osatutako Berdintasun Batzorde parekide honek lanean jarraitu du ekitaldian zehar enpresan indarreko Berdintasun Planean ezarritako ildo estrategiko eta jarduera ildo nagusietan, Erakundearen jarduera guztietan genero-berdintasunaren printzipioen sustapena bermatzen jarraitzeko.




32 G4-10, HR3, LA1, LA3, LA12, LA13, EC6