K Kutxabankeko markaren simboloa

GRI edukien indizea esteka

Adierazlea Deskribapena Emana Erreferentzia gurutzatua Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Oharrak
G4-1 Arduradun nagusiaren adierazpena Osatua 1. Aurkezpena      
G4-2 Eragin, arrisku eta aukera nagusien deskribapena, hornidura-katearen eginkizunaren balorazioa barne. Osatua 3.5 Arriskuaren kudeaketa
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan
8.10 Balioa sortzea akziodunarentzat
     
G4-3 Erakundearen izena Osatua 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-4 Marka, produktu eta zerbitzu garrantzitsuenak Osatua 3.2 Marka, produktu eta zerbitzuak      
G4-5 Erakundearen egoitzaren kokapena Osatua 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-6 Jarduera garrantzitsuak garatzen diren herrialdeak Osatua 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-7 Jabetza erregimena eta izaera juridikoa Osatua 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-8 Aritutako merkatuak Osatua 3.3. Aritutako merkatuak      
G4-9 Magnitude nagusiak Osatua 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak      
G4-10 Norberaren eta kanpoko langileei buruzko datuak Osatua 8.1 Lan-jarduerak      
G4-11 Hitzarmen kolektiboek barne hartutako Langileen ehunekoa Kutxabank 8.2 Uztartzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-12 Hornidura-katearen deskribapena Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-13 Ekitaldian gertatutako aldaketa esanguratsuak Osatua 3.4 Aldaketa esanguratsuak      
G4-14 Zuhurtasun printzipioa Osatua 3.5. Arriskuaren kudeaketa      
G4-15 Erakundeak ezartzen edo hartzen kanpoko printzipioak edo ekimenak Osatua 3.6. Taldeko enpresak eta elkarteak      
G4-16 Kide den elkarte nagusiak Osatua 3.6. Taldeko enpresak eta elkarteak      
G4-17 Finantza-baterakuntzan eta txosten honen perimetroan barne hartutako erakundeak Osatua 3.6. Taldeko enpresak eta elkarteak      
G4-18 Edukiaren definizioa eta txostenaren eta GRI printzipioen aplikazioaren zenbaterainokoa Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea
2.2. Materialtasuna aztertzea
     
G4-19 Aurkitutako alderdi materialak Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea      
G4-20 Erakundearen barruko estaldura Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea      
G4-21 Erakundearen kanpoko estaldura Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea
1. eranskina. GRI edukien aurkibidea
     
G4-22 Aurreko txostenetan emandako informazioa berriro egitea Osatua Atal bakoitzaren erreferentzia dagokion tokian Adibidez: 3.1.      
G4-23 Aldaketa esanguratsuak txostenaren Estalduran edo zenbaterainokoan Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea
1. eranskina. GRI edukien aurkibidea
     
G4-24 Erakundearekin lotutako interes-taldeak Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea      
G4-25 Interes-taldeak hautatzeko oinarria Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea      
G4-26 Interes-taldeekiko harremanerako hartutako ikuspegiak, haien maiztasuna barne, interes-taldearen motaren eta kategoriaren arabera. Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea      
G4-27 Interes-taldeek parte hartzearen ondorioz sortu diren auzi eta arazo garrantzitsuenak Osatua 2.2. Materialtasuna aztertzea     .
G4-28 Txostenak barne hartutako aldia Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea      
G4-29 Aurreko txostenaren data 2016 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea      
G4-30 Txostena aurkezteko zikloa Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea      
G4-31 Txostenaren gaietarako harremanetan jartzeko gunea Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea      
G4-32 GRI edukia, hautatutako "adostasun" aukeraren arabera Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea      
G4-33 Txostenaren kanpoko egiaztatzea Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea
3. eranskina. Kanpoko egiaztatze txosten independentea
     
G4-34 Gobernu egitura Osatua 4.1. Erakundeko gobernu egitura      
G4-35 Gobernu organo gorenaren agintaritza zuzendariei eta beste langile batzuei eskuordetzea Osatua 4.1. Erakundeko gobernu egitura      
G4-36 Kargu betearazleak edo ekonomia, gizarte eta ingurumen erantzukizuna dutenak Osatua 4.1. Erakundeko gobernu egitura      
G4-37 Kontsulta prozesuak interes-taldeen eta Administrazio Kontseiluaren artean Osatua 4.2. Kontsulta prozesuak interes taldeei eta organo gorenari jasangarritasun gaiei buruz      
G4-38 Gobernu organo gorenaren osaera Osatua 4.1. Erakundeko gobernu egitura      
G4-39 Adierazi gobernu organo gorenaren lehendakariak kargu betearazlea duen, eta hala bada, horren arrazoiak Osatua 4.3. Gobernu organo gorena izendatzeko, hautatzeko eta eskumenak ebaluatzeko prozesuak      
G4-40 Gobernu organo gorenaren kideak hautatzea eta izendatzea Osatua 4.3. Gobernu organo gorena izendatzeko, hautatzeko eta eskumenak ebaluatzeko prozesuak      
G4-41 Gobernu organo gorenean interes gatazkak saihesteko prozedurak Osatua 4.4. Interes gatazken kudeaketa      
G4-42 Gobernu organo gorenaren eta goi zuzendaritzaren eginkizunak ikuspegi, misio, balio, estrategia, politika eta helburuen garapenean, onarpenean eta eguneratzean Osatua 4.3. Gobernu organo gorena izendatzeko, hautatzeko eta eskumenak ebaluatzeko prozesuak      
G4-43 Gobernu organo gorenak ekonomia, ingurumen eta gizarte alderdiei buruz duen ezagutza Osatua 4.3. Gobernu organo gorena izendatzeko, hautatzeko eta eskumenak ebaluatzeko prozesuak      
G4-44 Gobernu organo gorenaren eginkizuna Osatua 4.3. Gobernu organo gorena izendatzeko, hautatzeko eta eskumenak ebaluatzeko prozesuak      
G4-45 Gobernu organo gorenaren prozedurak ekonomia, ingurumen eta gizarte jardueraren identifikazioa eta kudeaketa ikuskatzeko, eta nahitaezko diligentzia prozesuen aplikazioan eta interes-taldeei egindako kontsultetan duen eginkizuna aztertzeko Osatua 4.2. Kontsulta prozesuak interes taldeei eta organo gorenari jasangarritasun gaiei buruz      
G4-46 Gobernu organo gorenaren eginkizuna arrisku eta aukeren kudeaketaren eraginkortasuna ikuskatzean ekonomia, ingurumen eta gizarte arloetan Osatua 4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan      
G4-47 Gobernu organo gorenak ekonomia, ingurumen eta gizarte arloetan eraginak, arriskuak eta aukerak Ikuskatzeko maiztasuna Osatua 4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan
4.1. Erakundeko gobernu egitura
     
G4-48 Txostena berrikusi eta onartzen duen organo gorena Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan
     
G4-49 Interes handiko gaiak gobernu organo gorenari jakinarazteko prozedura Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan
     
G4-50 Gobernu organo gorenari jakinarazitako interes handiko gaiak Osatua 2.1. 2017ko jasangarritasun txostena egitea
4.5. Arriskuen kudeaketa ekonomia, ingurumen eta gizarte gaietan
     
G4-51 Gobernu organo gorenaren eta goi zuzendaritzaren ordainketa politikak, eta ekonomia, ingurumen eta gizarte jarduerarekin duen harremana Osatua 4.6. Ordainsari politikak      
G4-52 Gobernu organo gorenaren eta goi zuzendaritzaren ordainsariak ezartzeko prozedura, aholkulari independenteengana jotzen den adieraziz Osatua 4.6. Ordainsari politikak      
G4-53 Jakinaraztea nola hartu diren kontuan interes taldeek ordainsari politiken inguruan dituzten iritzi eta itxaropenak Osatua 4.6. Ordainsari politikak     Ez zaie iritzirik eskatu interes-taldeei ordainsari politikei buruz, akziodunei izan ezik, txostenaren 4.6. atalean deskribatzen den moduan.
G4-54 Erakundeko ordainsarien arteko aldea Osatua 4.6. Ordainsari politikak      
G4-55 Ordainsarien igoera erakundean Osatua 4.6. Ordainsari politikak      
G4-56 Balio, printzipio, estandar eta portaera arauen deskribapena, hala nola jokabide kodeak eta kode etikoak Osatua 5.1. Kutxabanken kode etikoak eta jokabide kodeak      
G4-57 Barneko eta kanpoko aholkularitza prozedurak jokabide etiko eta bidezkoa lortzeko Osatua 5.2. Etikari eta osotasunaren inguruko gaiei buruz aholkatzeko eta salatzeko mekanismoak      
G4-58 Barneko eta kanpoko prozedurak etikaren, legezkotasunaren edo erakundearen osotasunean eragiten aurkako jokabideak salatzeko Osatua 5.2. Etikari eta osotasunaren inguruko gaiei buruz aholkatzeko eta salatzeko mekanismoak      
G4-EC1 Sortutako eta banatutako zuzeneko balio ekonomikoa Osatua 6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC2 Finantza-ondorioak eta bestelako arriskuak eta aukerak erakundearen jardueretarako, klima aldaketarengatik Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak     Kutxabankek uste du egindako jardueran ez duela eragin handirik klima aldaketak, ezta arrisku edo aukera esanguratsurik ere.
G4-EC3 Erakundearen betebeharren muga gizarte-prestazioen programengatik Osatua 6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC4 Gobernuetatik jasotako laguntza ekonomikoak Osatua 6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna      
G4-EC5 Sexuaren arabera banakatutako hasierako soldataren eta eragiketa esanguratsuak garatzen diren tokietako gutxieneko soldataren arteko erlazioa Osatua 4.6. Ordainsari politikak      
G4-EC6 Toki erkidegotik etorritako goi zuzendarien ehunekoa eragiketa esanguratsuak egiten diren tokietan Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-EC7 Inbertsioaren garapena eta eragina azpiegituretan eta zerbitzu motetan Osatua 8.10 Balioa sortzea akziodunarentzat     Kutxabankek ez du inbertsio esanguratsurik egiten azpiegituretan eta toki erkidegoan eragiten duten bestelako laguntza-zerbitzuetan, bere akziodunen gizarte ekintzaren bidez egindakoez eta EN12 eta EN13 adierazleetan aipatutakoez harago.
G4-EC8 Zeharkako eragin ekonomikoak, eragin esanguratsuak eta haien eragina Osatua 8.7 Erosketa arduratsua
8.10 Balioa sortzea akziodunarentzat
     
G4-EC9 Gastuaren ehunekoa tokiko hornitzaileek egindako eragiketa esanguratsuak dituzten tokietan Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-EN1 Materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera Osatua 7.1. Materialen kontsumoa      
G4-EN2 Material balioztatuak diren material erabilien ehunekoa Osatua 7.1. Materialen kontsumoa      
G4-EN3 Barneko kontsumo energetikoa Osatua 7.2. Kontsumo energetikoak      
G4-EN4 Kanpoko kontsumo energetikoa Ez du aplikatzen -      
G4-EN5 Intentsitate energetikoa Osatua 7.2. Kontsumo energetikoak      
G4-EN6 Kontsumo energetikoaren murrizketa Osatua 7.2. Kontsumo energetikoak
7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-EN7 Produktu eta zerbitzuen baldintza energetikoen murrizketak Osatua 7.6 Ingurumen eragina duten produktuak      
G4-EN8 Ur bilketa osoa iturriaren arabera Ez materiala -      
G4-EN9 Ur bilketak eragin handia izan duen ur iturriak Ez materiala -      
G4-EN10 Birziklatutako eta berrerabilitako ur ehunekoa eta bolumen osoa Ez materiala -      
G4-EN11 Norberaren instalazio operatiboak, errentan alokatutakoak, kudeatutakoak, ondoan daudenak, babes txikiko eremuetan daudenak, eta balio handiko eremuak, babesik gabeko dibertsitate biologikoari dagokionez Osatua 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN12 Jarduerek, produktuek eta zerbitzuek babesik gabeko dibertsitate biologikoari dagokionez babes baxuko edo balio handiko eremuetako biodibertsitatean duten eraginik esanguratsuenen deskribapena Osatua 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN13 Babestutako edo lehengoratutako habitatak Osatua 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN14 UICNren zerrenda gorrian eta kontserbazioko zerrenda nazionaletan barne hartutako espezie kopurua, haien habitatak eragiketek eragindako eremuetan badaude, espeziearen desagertzeko arrisku mailaren arabera. Osatua 7.5. Biodibertsitatea      
G4-EN15 Berotegi-efektuko gasen zuzeneko isurpenak (1. irismena) Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN16 Berotegi efektuko gasen zeharkako isurpenak energia sortzean (2. irismena) Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN17 Berotegi-efektuko gasen zeharkako beste isurpen batzuk (3. irismena) Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN18 Berotegi-efektuko gasen isurpenen intentsitatea Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN19 Berotegi-efektuko gasen isurpenen murrizketa Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak
7.6. Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-EN20 Ozonoa agortzen duten substantzien isurpenak Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak
7.6. Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-EN21 NOX, SOX eta beste isurpen atmosferiko esanguratsu batzuk Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN22 Uren isurpen osoa, izaeraren eta helmugaren arabera EZ MATERIALA -      
G4-EN23 Kudeatutako hondakinen pisu osoa, tratamendu mota eta metodoaren arabera Osatua 7.3. Hondakinak sortzea      
G4-EN24 Ezbeharrezko isurpen esanguratsuenen kopuru osoa eta bolumena EZ MATERIALA -      
G4-EN25 Garraiatutako, inportatutako, esportatutako edo tratatutako hondakinen pisua, Basilea 2 hitzarmenaren I., II., III. eta VIII. eranskinen arabera, arriskutsutzat jotzen direnak, eta nazioartean garraiatutako hondakinen kudeaketa EZ DU APLIKATZEN -     Kutxabankek ez du hondakinik garraiatzen Espainiatik kanpo.
G4-EN26 Ur masen eta horiekin lotutako habitaten identifikazioa, tamaina, babes egoera eta biodibertsitate balioa, erakundearen ur isurpenek eta jariatze-urek nabarmen eragindakoak EZ MATERIALA -      
G4-EN27 Produktu eta zerbitzuen ingurumen eragina arintzea Osatua 7.6 Ingurumen eragina duten produktuak      
G4-EN28 Saldutako produktuen eta haien biltzeko materialen ehunekoa, haien balio-bizitzaren amaieran berreskuratzen direnak, kategoriaren arabera banakatuta EZ MATERIALA
EZ DU APLIKATZEN
-     Kutxabankek ez du jartzen merkatuan paketatutako produkturik.
G4-EN29 Isun esanguratsuen zenbatekoa ingurumen araudia eta legedia eta ez betetzeagatiko diruzkoak ez diren zehapen kopurua Osatua 7.8. Ingurumen-araudia betetzea      
G4-EN30 Produktuen garraioak, erakundearen jardueretarako erabiliko beste ondasun material batzuek eta langileen joan-etorriek eragindako ingurumen-kalte esanguratsuak Osatua 7.4. Isuri atmosferikoak      
G4-EN32 Ingurumen-irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa Kutxabank 7.7. Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa      
G4-EN33 Ingurumen-eragin negatibo esanguratsuak, benetakoak eta izan daitezkeenak, hornidura-katean, eta horren inguruan hartutako neurriak Kutxabank 7.7. Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa      
G4-EN34 Erreklamatzeko mekanismo formalen bidez aurkeztutako, heldutako eta ebatzitako ingurumen-erreklamazio kopurua Osatua 7.8. Ingurumen-araudia betetzea     Ez da egon horren inguruko erreklamaziorik
G4-LA1 Langileen kopuru osoa, kontratazio-tasa eta txanden batez bestekoa, adinaren, sexuaren eta eskualdearen arabera banakatuta Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-LA2 Lanaldi osoko langileentzako gizarte-prestazioa, aldi baterako edota lanaldi erdiko langileei eskaintzen ez zaiena, jardueraren kokapen esanguratsuen arabera banakatuta Osatua 8.2. Uztartzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-LA3 Amatasun edo aitatasun bajaren ondoren lanera bueltatzeko eta atxikitzeko mailak, sexuaren arabera banakatuta Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-LA4 Antolaketa aldaketak aurretik jakinarazteko gutxieneko epeak, eta horiek hitzarmen kolektiboetan sartzeko aukera Osatua 8.2. Uztartzeko neurriak eta gizarte-onurak      
G4-LA5 Laneko segurtasun eta osasun programak kontrolatzen eta horien inguruen aholkatzen laguntzeko, zuzendaritza eta langileentzat sortzen diren segurtasun- eta osasun-batzordeetan ordezkatutako langileen ehunekoa Osatua 8.4. Laneko segurtasuna eta osasuna      
G4-LA6 Lanarekin lotutako lesio, gaixotasun profesional, galdutako egun, hutsegite eta heriotza kopurua eta tasa, eskualdearen eta sexuaren arabera. Osatua 8.4. Laneko segurtasuna eta osasuna      
G4-LA7 Gaixotzeko eragin edo arrisku handiko lanbidea duten langileak Osatua 8.4. Laneko segurtasuna eta osasuna     Gaixotzeko eragin edo arrisku handiko lanbidea duten langilerik ez dago Kutxabanken
G4-LA8 Sindikatuekin egindako akordio formaletan barne hartutako osasun eta segurtasun arloko gaiak Osatua 8.4. Laneko segurtasuna eta osasuna      
G4-LA9 Langileen urteko prestakuntza orduen batez bestekoa, sexuaren eta lan kategoriaren arabera banakatuta Osatua 8.3. Prestakuntza eta hezkuntza      
G4-LA10 Langileen enplegagarritasuna sustatzen duten eta beraien jarduera profesionalen amaiera kudeatzen laguntzen dieten gaitasunak eta etengabeko prestakuntza kudeatzeko programak Osatua 8.3. Prestakuntza eta hezkuntza     Ez dago jarduera profesionala amaitzearekin lotutako inolako prestakuntzarik.
G4-LA11 Lan-jardueraren eta garapenaren inguruko ebaluazioak maiz jasotzen dituzten langileen ehunekoa, sexuaren eta maila profesionalaren arabera banakatuta Osatua 8.3. Prestakuntza eta hezkuntza      
G4-LA12 Gobernu-organoen osaera eta langileen banakapena, maila profesionalaren, sexuaren, adinaren, gutxiengoetan egotearen eta aniztasunaren beste adierazle batzuen arabera Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-LA13 Gizonen oinarrizko soldataren eta emakumeenaren arteko aldea, jardueraren kokapen esanguratsuen arabera banakatuta Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-LA14 Lan-jardueren inguruko irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-LA15 Lan-jarduerek hornidura katean izandako eragin esanguratsuak, benetakoak eta izan daitezkeenak, eta horren inguruan hartutako neurriak Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-LA16 Erreklamatzeko mekanismo formalen bidez aurkeztu, lotu eta ebatzi diren lan jardueren inguruko erreklamazio kopurua Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR1 Giza eskubideen klausulak barne hartzen dituzten edo giza eskubideen arloan aztertu diren kontratu eta inbertsio esanguratsuko akordio kopurua eta ehunekoa Kutxabank 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR2 Langileek beraien jardueretarako garrantzitsuak diren giza eskubideen arloekin lotutako politika eta prozedurei buruz egindako prestakuntza-orduak, prestatuta dauden langileak barne Osatua Ez dago langileei emandako giza eskubideei buruzko berariazko prestakuntzarik 8.3 Prestakuntza eta hezkuntza atalean      
G4-HR3 Diskriminazio kasu kopurua eta hartutako neurri zuzentzaileak Osatua 8.1. Lan jarduerak      
G4-HR4 Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboetara biltzeko eskubidea urra daitezkeen edo arriskuan egon daitezkeen zentro eta hornitzaileak, eta eskubide horiek defendatzeko hartutako neurriak Osatua 8.7 Erosketa arduratsua     Kutxabankek hornitzaileak Estatuan aritzen dira eta Espainiako Estatuko arautegia aplikatzen du. Horrek, giza eskubideak errespetatzea ekartzen du. Eskubide horien artean daude haurren esplotazioa eragoztea, elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboei lotzeko eskubidea.
G4-HR5 Haurren esplotazio-kasuak gertatzeko arrisku esanguratsua duten zentroak eta hornitzaileak, eta haurren esplotazioa abolitzen laguntzeko hartutako neurriak Osatua 8.7 Erosketa arduratsua     Jarduera eta hori ematen den tokia kontuan hartuz, ez dago adierazle hau aplikatzerik.
G4-HR6 Behartutako lan-kasuak egoteko arrisku esanguratsua duten zentroak eta hornitzaileak, eta behartutako lan mota guztiak kentzen laguntzeko hartutako neurriak Osatua 8.7 Erosketa arduratsua     Jarduera eta hori ematen den tokia kontuan hartuz, ez dago adierazle hau aplikatzerik.
G4-HR7 Erakundearen jardueretarako garrantzitsuak diren giza eskubideen alorreko prozedura eta politiketan prestakuntza jaso duten segurtasun arloko langileen ehunekoa EZ DU APLIKATZEN     Kutxabankeko segurtasun-arloko langileak bere langileei horren inguruko berariazko prestakuntza ematen dieten enpresek azpikontratatzen dituzte.  
G4-HR8 Herri indigenen giza eskubideak urratu dituzten indarkeria kasuen kopurua eta hartutako neurriak EZ DU APLIKATZEN Kutxabankek ez du egiten herri indigenen giza eskubideak urratzeko arriskua ekartzen duen inolako jarduerarik     Jarduera eta hori ematen den tokia kontuan hartuz, ez dago adierazle hau aplikatzerik.
G4-HR9 Giza eskubideen arloko eraginei buruzko azterketak edo ebaluazioak izan dituzten zentroen kopurua eta ehunekoa Osatua Kutxabankek ez du egiten herri indigenen giza eskubideak urratzeko arriskua ekartzen duen inolako jarduerarik      
G4-HR10 Giza eskubideen inguruko irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien kopurua Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR11 Eragin negatibo esanguratsuak benetakoak eta izan daitezkeen giza eskubideetan, hornidura-katean, eta hartutako neurriak Osatua 8.7 Erosketa arduratsua      
G4-HR12 Erreklamatzeko mekanismo formalen bidez aurkeztu, lotu eta ebatzi diren giza eskubideen inguruko erreklamazio kopurua Osatua 6.5 Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua     Ez da egon horren inguruko erreklamaziorik
G4-SO1 Garapen-programak, eraginen ebaluazioak eta tokiko erkidegoaren partaidetza ezarri diren eragiketen kopurua Osatua 8.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza      
G4-SO2 Bertako komunitateetan eragin negatibo esanguratsuak, posibleak edo benetakoak dituzten eragiketen zentroak Osatua 8.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza     Kutxabanken jarduera dela eta, ez da sortzen eragin negatibo esanguratsurik bertako komunitateetan.
G4-SO3 Ustelkeriarekin lotutako arriskuak ebaluatu eta aurkitutako arrisku esanguratsuak ebaluatu diren zentroen kopurua eta ehunekoa Osatua 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO4 Ustelkeriaren aurkako borrokaren gaineko prestakuntza eta hori jakinarazteko politikak eta prozedurak Osatua 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO5 Ustelkeria kasuak berretsitako kasuak eta hartutako neurriak Osatua 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO6 Ekarpen politikoen balioak, herrialdearen eta hartzailearen arabera Osatua 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka      
G4-SO7 Lehia desleial, jarduera monopolistiko edo lehia librearen aurkako jarduerengatiko eskaera kopurua, eta horien emaitza Osatua 5.4. Lehia desleiala      
G4-SO8 Isun esanguratsuen zenbatekoa eta ingurumen araudia eta legedia eta ez betetzeagatiko diruzkoak ez diren zehapen kopurua Osatua 8.8 Araudia betetzea      
G4-SO9 Eragin sozialaren inguruko irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa Osatua 8.7. Erosketa arduratsua      
G4-SO10 Gizarte-eragin negatibo esanguratsuak, benetakoak eta izan daitezkeenak, hornidura-katean, eta hartutako hartutako neurriak Osatua 8.7. Erosketa arduratsua      
G4-SO11 Erreklamatzeko mekanismo formalen bidez aurkeztu, lotu eta ebatzi diren gizarte-eraginen inguruko erreklamazio kopurua Osatua 6.5 Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua     Ez da egon horren inguruko erreklamaziorik
G4-PR1 Produktu eta zerbitzu esanguratsuen kategorien ehunekoa, osasun eta segurtasun arloan izandako eraginak hobekuntzak sustatzeko ebaluatu direnak Osatua 6.3. Produktuak eta zerbitzuak bezeroentzat egokitzea      
G4-PR2 Bizitza-zikloan zehar osasun eta segurtasun arloko produktu eta zerbitzuen eraginei buruzko borondatezko kodeak edo araudia ez betetzeagatik gertatutako gorabehera kopurua, gorabehera horien emaitza motaren arabera banakatuta Osatua 6.5. Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua      
G4-PR3 Bere produktu eta zerbitzuen informazioari eta etiketatzeari buruzko erakundeko prozedurek eskatzen duten informazioa eta baldintza horiek bete behar dituzten produktu eta zerbitzu esanguratsuen kategoriak eta ehunekoa Osatua 6.3. Produktuak eta zerbitzuak bezeroentzat egokitzea      
G4-PR4 Produktu eta zerbitzuen informazioari eta etiketatzeari buruzko borondatezko kodeak eta araudia ez betetzeen kopurua, gorabehera horien emaitzaren arabera Osatua 6.5. Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua      
G4-PR5 Bezeroen gogobetetasuna neurtzeko inkesten emaitzak Osatua 6.3. Produktuak eta zerbitzuak bezeroentzat egokitzea      
G4-PR6 Debekatutako edo auzitan dauden produktuen salmenta Osatua 6.5. Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua      
G4-PR7 Marketin-komunikazioei buruzko nahi gabeko kode edo araudien ez betetzeen kasu kopurua Osatua 6.5. Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua      
G4-PR8 Pribatutasunaren urratzean eta bezeroen datuen ihesean oinarritutako erreklamazio kopurua Osatua 6.6. Bezeroen pribatutasuna      
G4-PR9 Produktu eta zerbitzuen hornidurarekin eta erabilerarekin lotutako araudia ez betetzearen ondorioz gertatutako isun esanguratsuen zenbatekoa Osatua 6.5. Marketin eta sustapen jarduerak / marketin arduratsua      
G4-FS1 Negozio-ildoei aplikatutako berariazko gizarte- eta ingurumen-osagaiak dituzten politikak Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-FS2 Negozio-ildoetan ingurumen- eta gizarte-arriskuak kontrolatzeko eta ebaluatzeko prozedurak Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-FS3 Akordio eta transakzioetan barne hartutako gizarte- eta ingurumen-eskaerak betetzen direla eta bezeroek aplikatzen dutela aztertzeko prozesua Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-FS4 Langileen lehia hobetzeko prozesua, langileek negozio-ildoetan aplikatutako gizarte- eta ingurumen-prozedurak eta politikak txertatzeko Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua      
G4-FS5 Elkarrekintzak bezeroekin/sozietate parte-hartzaileekin/enpresa-bazkideekin, ingurumen eta gizarte arloko arriskuetan eta aukeretan Osatua 4.2. Kontsulta prozesuak interes taldeei eta organo gorenari jasangarritasun gaiei buruz      
G4-FS6 Negozio-ildoetarako erabilitako zorroaren ehunekoa, eskualdearen, dimentsioaren eta jardueraren sektorearen arabera. Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua      
G4-FS7 Negozio-ildo bakoitzerako berariazko gizarte-onura bat emateko diseinatutako produktu eta zerbitzuen zenbatekoa, asmoaren arabera banakatuta Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua      
G4-FS8 Negozio-ildo bakoitzerako berariazko ingurumen-onura bat emateko diseinatutako produktu eta zerbitzuen zenbatekoa, asmoaren arabera banakatuta Osatua 6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
     
G4-FS9 Auditoretzen estaldura eta maiztasuna ingurumen eta gizarte politiken eta arriskuen ebaluazio-prozeduren erabilera ebaluatzeko. Osatua 7.6 Ingurumen eragina duten produktuak
3.5. Arriskuaren kudeaketa
     
G4-FS10 Erakundearen zorroaren barruan dauden konpainien ehuneko eta kopurua, erakundeak ingurumen eta gizarte gaietan elkarreragina izan dituena Ez emana -      
G4-FS11 Ingurumen edo gizarte kontrol positiboak eta negatiboak izan dituzten aktiboen ehunekoa. Ez emana -      
G4-FS12 Bozketa politikak ingurumen- edo gizarte-gaietan, erakundeak botoa emateko edo botoa gomendatzeko eskubidea duen partaidetzen gainean. Ez emana -      
G4-FS13 Biztanleria-dentsitate baxuko eremuetako edo leku behartsuetako sarbide-puntua Osatua 8.5. Finantza inklusioa eta irisgarritasuna      
G4-FS14 Behartsuentzako finantza-zerbitzuetarako sarbidea hobetzeko ekimenak. Osatua 8.5. Finantza inklusioa eta irisgarritasuna      
G4-FS15 Finantza-zerbitzu eta produktuen diseinua eta eskaintza egokia izateko politiken deskribapena. Osatua 6.3. Produktuak eta zerbitzuak bezeroentzat egokitzea      
G4-FS16 Alfabetatzea eta finantza-hezkuntza hobetzeko ekimenak, onuradun motaren arabera. Osatua 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza