Ondasun Higigarrien Erregistroan gordailatutako Banku Minuten Eredua