K Kutxabankeko markaren simboloa

Jarduera ingurumenaren arloan

Kutxabankek badu Batzorde Betearazleak onartutako erakunde Ingurumen Politika bat. Politika hori interes-talde guztien eskura dago erakundearen webgunean eta Intranetean. Halaber, Ingurumen Praktika Onen Gida ere badu, Kutxabanken lanean diharduten pertsona guztiek ingurumenarekiko euren jardueraren gainean sentsibilizatu daitezen eta hobetu dezaten. Gida honek ingurumen eragina murrizten duten neurriak abian jartzea bultzatuko ditu, zenbait ekimenen bidez, eraginkortasun energetikoa, hondakinen banatzea eta kudeaketa, baliabideen eta materialen erabilera murriztu, eta abar.

Ez dago ingurumen gaien kudeaketarako eratutako batzorde berezirik, baina sail guztietatik, eta bereziki sail teknikotik eta Zerbitzu Orokorren sailetik, ezarri beharreko neurriak aztertu eta baloratzen dira, ingurumen arloko eragina ere aintzat hartuta. EGE Kudeaketa sailetik, ondorio horietarako, hartu-eman arina antolakuntza atalekin, atal horien funtzioek, zuzenean nahiz zeharka, ingurumen gaietan eragin handia izan lezaketenean.

Beste alde batetik, ingurumenari dagokionez, Kutxabanken parte hartzea azpimarratu behar da, bakarka nahiz lankidetzan, BBK, Kutxa eta Vital Banku Fundazioekin, ingurumen naturalaren, historikoaren eta kulturalaren kontserbazioarekin zerikusia duten zenbait ekimenetan, baita sentsibilizaziora eta ingurumenarekiko errespetuzko jokabideak bultzatzera bideratuak.