K Kutxabankeko markaren simboloa

Gizarte jarduketa

Lan praktikak

Hona hemen 2015. urtean langileriaren banaketa bertikalaren emaitza estatistikoak, sexuaren, lanbide-kategoriaren eta adinaren arabera xehatuta:

BANAKETA BERTIKALA Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA 19 %0,93 5 %0,21 24 %0,54
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK 966 %47,05 857 %36,39 1.823 %41,36
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK 1.067 %51,97 1.492 %63,35 2.559 %58,05
BESTE LANBIDE BATZUK 1 %0,05 1 %0,04 2 %0,05
GUZTIRA 2.053 %100 2.355 %100 4.408 %100

BANAKETA ADINAREN ETA LANBIDE-KATEGORIAREN ARABERA Gizonak Emakumeak Guztira
ZUZENDARITZA
50 urtetik gorakoak 14 3 17
30 eta 50 urte bitartekoak 5 2 7
NAGUSIAK ETA LANPOSTU TEKNIKOAK
50 urtetik gorakoak 389 156 545
30 eta 50 urte bitartekoak 575 692 1.267
30 urtetik beherakoak 2 9 11
ADMINISTRARIAK / KOMERTZIALAK
50 urtetik gorakoak 562 342 904
30 eta 50 urte bitartekoak 455 977 1.432
30 urtetik beherakoak 50 173 223
BESTE LANBIDE BATZUK
50 urtetik gorakoak 1 1 2
GUZTIRA 2.053 2.355 4.408

Bestalde, jarraian ageri da Kutxabanken gobernu organoen osaketa, sexuaren eta adinaren arabera xehatuta:

Gobernu Organoen Osaketa

Administrazio Kontseilua grafikoa

Batzorde Betearazlea grafikoa

Auditoria eta Betetze Batzordea grafikoa

Arriskuaren Kontrol Batzordea grafikoa

Izendapen Batzordea grafikoa

Ordainsari Batzordea grafikoa

2013 2014 2015
Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira
Administrazio Kontseilua 12 3 15 12 3 15 13 3 16
Batzorde Betearazlea 7 0 7 7 0 7 8 0 8
Arriskuen Batzorde Delegatua 7 0 7 - - - - - -
Arriskuaren Kontrol Batzordea - - - 5 1 6 5 1 6
Auditoria eta Betetze Batzordea 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Izendapen eta Ordainsarien Batzordea 2 1 3 - - - - - -
Izendapen Batzordea - - - 3 1 4 3 1 4
Ordainsari Batzordea - - - 2 2 4 2 2 4

Hona hemen langileriaren kontratazio motaren emaitza estatistikoak, sexuaren arabera xehatuta:

Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira
Kontratu mugagabea 2.002 2.235 4.237
Aldi baterako kontratua 51 120 171
GUZTIRA 2.053 2.355 4.408

Erakundeko langileek egiten dute erakundearen finantza jarduketari lotutako lana, hainbat merkataritza-saretan dituen bulegoen bitartez,. horretarako lan-kontratua dutela, mugagabea edota iraupen mugatukoa.

Azken hiru urteotan, Erakundeak kontratu mugagabeak eta iraupen mugatuko kontratuak egin ditu bitarteko lan-kontratuen bidez. Horiekin, egoera zehatzetan dauden beharrak betetzen dira, adibidez, aldi baterako ezintasunagatiko bajak, amatasun-baimenak eta, oro har, beren lanpostua galdu gabe ordeztuak izan daitezkeen langileek bizi dituzten egoerak.

Kontratu mota Gizonak Emakumeak Guztira
Kontratu mugagabea 6 12 18
Iraupen mugatuko kontratuak 1.465 3.133 4.598
GUZTIRA 1.471 3.145 4.616

Horrez gain, iraupen mugatuko kontratuen artean, bizitokia jatorrizko eskualdeetan duten langile tituludunak kontratatzeari ekin dio Kutxabankek. Hala, praktikaldiko kontratuen bitartez, burututako ikasketen edo prestakuntzaren parekoak diren praktika egokiak egiteko aukera ematen du. 2015ean, Errenta Kanpainarako, guztira 166 langile kontratatu ditu Kutxabankek aldi baterako, eta borondatezko baja bat egon da.

Hona hemen azken hiru ekitaldietan erregistratutako errotazio-tasa:

2013 2014 2015
  Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA Gizonak Emakumeak GUZTIRA
Langileen batez besteko errotazioa EAE %0 %0 %0 %0,07 %0 %0,03 %0 %0 %0
HEDAPENA %0,87 %1,52 %1,21 %0,57 %1,78 %1,20 %0 %0 %0

Langileria honela banatzen da eskualdearen arabera:

Eskualdea Gizonak Emakumenak Guztira
EAE 1.532 1.800 3.332
EAEz BESTELAKO ESKUALDEAK 521 555 1.076
GUZTIRA 2.053 2.355 4.408

Beste alde batetik, Zuzendaritza Batzordeko zuzendarien %100 jatorrizko eskualdekoak (EAE) dira.

Jarraian zehazten dira 2015. urtean zehar amatasun edo aitatasun baja eskatu zuten langileak:

Amatasuna / Aitatasuna Sortutako eskubideak Hartutakoak
Gizonak 121 131
Emakumeak 198 241
GUZTIRA 319 372

2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 319 langilek sortu zuten amatasun- edo aitatasun-baimena eskatu eta hartzeko eskubidea. 372 pertsonek hartu zituzten amatasun- edo aitatasun-atsedenerako egun libreak.

Amatasun- edo aitatasun-atsedena hartzeko eskubidea zuten langileen %100ak hartu zuen atseden hori. Hala ere, 7 pertsonek ez zuten edoskitzaro-baimena hartu.

Kutxabankek, langileen garapen profesionala errazteko eta aukera-berdintasuna sustatzeko balioekin bat, ordainsari-maila bat ezarri du Hitzarmen Kolektiboan langile-kategoria bakoitzerako. Hortaz, lanbide-kategoria bereko emakume eta gizon baten oinarrizko soldaten arteko erlazioa 1:1 da.

Berdintasun Batzordeak ez du sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin zerikusia duen salaketa edo kexarik jaso 2015ean.

Ekitaldi osoan zehar, Batzorde honek lanean jarraitu du Berdintasun Planaren oinarriak definitzeko. Bertan, Erakundearen ekintza guztietan genero-berdintasunaren printzipioak beti betetzen direla bermatzen jarraitzeko lerro estrategiko eta ekintza nagusiak definitu nahi dira.