Erakundearen profila

Erakundearen ezaugarri orokorrak

Kutxabank, S.A. kreditu erakunde bat da eta, hauek dira bertako akziodunak diren Banku Fundazioak: Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Kutxa Banku Fundazioa eta Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa.

Egoitza nagusia Bilbon dago, Kale Nagusia, 30 - 48.009 (Bizkaia) helbidean.

Halaber, Kutxabank Taldea osatzen duten erakunde parte hartzaileen korporazio baten nagusia da. Sozietate hauek, espezializazio handiagoko ikuspegi batetik, bezeroentzat eskuragarri dauden produktuen eta zerbitzuen eskaintza handitzen dute. Hauek dira Kutxabank Taldeko enpresak:

 • CAJASUR BANCO, S.A.U.: 2010ean osatutako kreditu erakundea, zeinek 2011ko urtarrilaren 1ean, desagertutako Cajasurren aktibo eta pasiboen lagapena jaso zuen.
  • Egoitza soziala: Ronda de los Tejares Hiribidea, 18-24. 14.001 Kordoba.
 • FINECO TALDEA: Fineco Taldea errenta altua duten erakundeetarako eta inbertitzaile partikularretarako banku pribatuetan espezializatuta dago eta, ondareen aholkularitza eta kudeaketaz arduratzen diren lau sozietate barne hartzen ditu: Fineco Balore Sozietatea, S.A., GIIC Fineco S.G.I.I.C., S.A.U., Fineco Ondareak S.G.I.I.C., S.A.U., Fineco Aurreikuspena E.G.F.P., S.A.U.
  • Egoitza soziala: Moyua 4, 2. solairua, Bilbo
 • KUTXABANK KUDEAKETA IKESK S.A.U.: Taldearen Inbertsio Funtsen sozietate kudeatzailea. Euskal Aurrezki Kutxen hiru kudeatzaileen bat egitearen emaitza da.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5 - 27, Bilbo
 • NORBOLSA BALORE SOZIETATEA ETA BURTSA S.A: Euskal Aurrezki Kutxek 1989an osatu zuten sozietatea, burtsa bitartekotzan eta balio erantsi altua duten finantza zerbitzuetan espezializatua.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5 - 26, Bilbo
 • KUTXABANK JESAPENAK S.A.U.: Jaulkipenerako helburu sozialarekin, 2006an eratutako sozietatea; Kutxabank, S.A.ren zorren tresnetarako berme solidario eta atzeraezinarekin, besteak beste: obligazioak, bonuak, ordaindukoak edota jesapen baten aldetik balio analogo ordezkagarriak, mendeko zorra edota lehentasunezko partaidetzak.
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • KARTERA 1, S.L.: Aktiboak eduki eta administratzeko sozietatea. Izaera anitzeko inbertsioak kudeatzen ditu.
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • HARRI TALDEA: Industriako nahiz egoitzako inbertsioa eta kudeaketa, higiezinen sektoreko esparru ezberdinetan zentralizatzen duen Higiezinen Taldea. Hauek dira taldea osatzen duten enpresak:
 • HARRI HEGOALDE 2, S.A.U.
 • HARRI IPARRA, S.A.U.
 • HARRI HEGOALDE AKTIBO HIGIEZINAK, S.A.U.
 • HARRI HIGIEZINAK S.A.U..
 • CIA ITSASARTEAREN SUSTATZAILEA S.L.
 • YERECIAL S.L.
 • BINARIA XXI, S.A.
 • INVERLUR HIGIEZINEN KUDEAKETA I S.L.
 • SEKILUR S.L.
 • GOLF ERROMATAR IBARRA S.L.
 • GPS MAIRENA EL SOTO S.L.
 • VIANA LABORANTZA AKTIBOAK S.L.
 • Enpresa nagusiak, Harri Iparrak, egoitza Bilboko Lehendakari Agirre kalea, 9 helbidean du.
 • ASEGURU KONPAINIAK: KUTXABANK ASEGURATZAILEA S.A. ETA KUTXABANK BIZITZA ETA PENTSIOAK,S.A.U.: Aseguru eta berraseguru eragiketen jardueraz arduratzen diren sozietateak; lehen Biharko izenez ezagutzen zirenak.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5. solairua, 28 Bilbo
 • GESFINOR ADMINISTRAZIOA, S.A.: Gesfinorrek Kutxabank Taldearekin lotuta dauden hainbat erakunderi administrazio zerbitzuak eskaintzen dizkio.
  • Egoitza soziala: Lehendakari Agirre Hiribidea 9, 6. solairua, 48014 Bilbo

2018an ez da aldaketa adierazgarririk hauteman, erakundearen egiturari, gizarte kapitalari, eragiketei, etab.i dagokionez. Aipatu behar da, ekitaldi honetan, guztira Kutxabank eta Cajasurreko 25 bulego itxi direla. Sozietate bakoitzaren bulegoen zerrenda Kutxabank, Cajasur eta Finecoren web orrialdeetan kontsulta daiteke.

Jarraian, Kutxabank Taldearen datu nagusiak ageri dira:

KUTXABANK TALDEAREN datuak 2016 2017 2018
Aktiboak guztira (milioika euro) 57.692 57.819 58.378
Eskainitako produktu edota zerbitzu kopurua 1.188 1.227 1.229
Baliabide propioak (milioika euro) (*) 5.468 5.572 5.257
Beraienak ez diren funtsak = Zorra (milioika euro) (**) 52.224 52.247 53.122
Bulego kopurua (***) 958 931 914
Diru sarrera garbiak = Finantza Marjina. (milioika euro) 703 806 615
Rating (Sailkapena) Ba1 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa3 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa2 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
BBKri dagozkion ondasunen %  %57 %57 %57
KUTXAri dagozkion ondasunen % %32 %32 %32
VITALi dagozkion ondasunen % %11 1%1 %11

(*) Baliabide Propioak, Balantze Publikoaren Funts Propioak esaterako
(**) Beraienak ez diren baliabideak, zorrari dagokionean
(***) Kutxabank, Cajasur eta Fineco barne hartzen ditu.

Kutxabank Taldeak espainiar estatuan soilik jarduten du, zuzenean, bere bulego sarearen bitartez. Bestalde, Kutxabank badago beste herrialde batzuetan ere, beste erakunde batzuekin hitzartutako lankidetza markoen bitartez (bezeroak diren enpresentzako babesa emateko JP Morgan adibidez).

Taldearen bulego guztien kokapena kontsulta daiteke Kutxabank, Cajasur eta Finecoren web orrialdeen bitartez.

Jarraian, Taldearen enpresa ezberdinetako produktu nagusiak eta hauekin egindako eragiketa kopurua ageri da:

Kutxabank eta Cajasur

KUTXABANK + CAJASURREKO PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2016AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2017AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2018AN INDARREAN ZEUDENAK
Familiei emandako kontsumora zuzenduta dauden mailegu kopurua 407.413 541.552 607.110
Familiei emandako etxebizitzara zuzenduta dauden mailegu kopurua 337.174 341.603 347.937
Familiei eta IAGEFZ* emandako beste helburu batzuetara zuzenduta dauden mailegu kopurua 174.300 127.263 146.735
Sozietate ez finantzarioei emandako mailegu kopurua 127.189 168.218 155.446
Kontu korronte eta aurrezki kontu kopurua 2.324.858 2.173.292 2.240.601
Epekako diru sartze kopurua 367.223 307.708 269.919
Txartel kopurua guztira 1.797.184 1.923.898 1.877.608
Zorroan dauden aseguru polizen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) 855.835 868.001 889.136
Zorroan dauden aseguru primen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) –M€- 209.249.002 230.160.972 247.282.412

(*) Irabazi asmorik gabeko erakundeak familien zerbitzura

Fineco Taldea

FINECOREN PRODUKTUAK PRODUKTU KOPURUA KUDEATUTAKO ONDAREA (EURO) 2018
Inbertsio funtsak 18 2.703.288.880,28
SICAVS 24 293.227.284,63
Pentsio funtsak 4 16.111.818,59
EPSV 2 83.724.245,15
Eskumeneko kudeaketa zorroak 4 84.177.843,06
KUDEATUTAKOA GUZTIRA 52 3.180.530.072
BEZEROEN GORDAILUTUTAKO BALIOAK 825 895.369.899,70

Kutxabank kudeaketa

KUTXABANK + CAJASUR PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2018AN INDARREAN ZEUDENAK
Kontu kopurua 851.098
Partaide kopurua 163.089
Funtsa kopurua 55
Kudeatutako funtsen ondarea 12.200.833 mil €
Kudeatutako Zorro kopurua 14
Kudeatutako zorroen ondarea 8.936.169 mil €

Harri Taldea

HARRI Higiezinen Taldeko sozietateek ez dute produkturik merkaturatzen. Aktibo higiezinak saltzeaz arduratzen da. Hauek izan dira 2018an burutu diren higiezinen eragiketak:

SOZIETATEA Milioika euro 2018ko salmentak
Harri Hegoalde 2, S.A.U. 129,07
Harri Iparra S.A.U. 29,41
Harri Hegoalde Aktibo Higiezinak S.A.U. 29,74
Harri Higiezinak S.A.U. 13
GPS Mairena el Soto 13,31
Viana Laborantza Aktiboak S.L. 4,79
CIA Sust. Eta Itsasartearen Merkataritza 4,49
SOZIETATEAK GUZTIRA 223,8

Norbolsa

NORBOLSA PRODUKTUAK Milioika euro 2018ko salmentak
Balioen bitartekotza Bitarteko izan denaren kopurua 3.574.000.000 3.574.000.000
Kitapena eta zaintza Kopurua 23.532.231.309,25
Lehen mailako merkatuan kokatzea (kokapen eragiketak): Errenta aldakorra - Metrovacesa Errenta finkoa Ordaindukoak eragiketa kopurua 1 3 Programa kopurua 9 Kopurua 5.036.080,50 237.376.500 515.998.000
Zorroen kudeaketa 68.247.245
Bezero kopurua 1.698

Bere jarduera dela eta, Taldeko gainontzeko sozietateek ez dute inongo produktu edo zerbitzurik merkaturatzen bitartekoentzat.