Ingurumeneko lana

Atal honetan Kutxabank eta Cajasurren ingurumen arloko lana bakarrik bildu da, finantza talde osoko ingurumen inpaktu handiena haiei dagokielako, taldeko instalazioen eta egoitzen % 98,6 inguru haiei baitagokie. Horrez gain, kontuan izan behar da ingurumen arloak ez dituztela materialtzat hartu alderdi interesatuek. Beraz, taldearen ingurumeneko lanaren emaitza nagusien berri emateko baino ez da interesgarria.

Kutxabankek eta Cajasurrek ingurumena babesteko jarrera proaktiboa izateko konpromisoa hartzen dute, kutsaduraren prebentzioan eta ingurumenaren hondaketaren aurka lanean, indarrean dagoen legeria gaindituz. Ondorioz, euren jarduerarako beharrezkoak dituzten energia kontsumoa eta materialak ahalik eta maila handienean murrizten saiatuko dira, eta euren lanean sortutako hondakinak arduraz kudeatzen dituzte horretarako.

Ingurumen arrisku nagusiak energia menpekotasunarekin eta karbonorik gabeko ekonomia bateranzko trantsizioa egin beharrarekin daude lotuta. Horregatik, hiru dira uztatuko diren ildoak: isurpenak etengabe kontrolatzea, isurpen horiek ahal den neurrian murriztea ekoefizientzia hobetuz eta energia modu arrazional batean erabiliz, eta atmosferako karbonoa atxikitzea karbono hustubide gisa jarduten duten bere basoen bitartez. Ildo horretan, 2018an aipatu beharreko alderdietako bat Iberdrolarekin 2020tik aurrera energia % 100 berriztagarria kontsumitzeko akordioa sinatu dela da. Akordio horrek, inongo zalantzarik gabe, Entitatean energia kudeatzeko moduan aldaketa handia eragingo du.

Kutxabankeko eta Cajasurreko arlo guztiek hartzen dute parte ingurumenaren kudeaketan, baina gehien nabarmentzen direnak Zerbitzu Orokorren arloa eta arlo teknikoa dira, zeinak haiek inplementatzeko neurriak aztertu eta baloratzen dituzte, ingurumenaren arloan izan ditzaketen inpaktuak kontuan izan ondoren. RSE Kudeaketa departamentuak, horretako, ingurumenean zuzenean edo zeiharrean eragin handiena izan dezaketen betekizuneko erakundearen arlo guztiekin du harreman estua.

Bestetik, aipatu beharra dago Kutxabankek eta Cajasurrek Bankuko Fundazioekin lankidetzan jarduten dutela ondare natural historiko eta kulturala babestearekin lotutako hainbat ekimenetan, eta baita ingurumena zaintzeko jarreren sentsibilizazioarekin eta sustapenarekin lotutako hainbat ekimenetan ere.