Arauzko edukien aurkibidea (11-2018 Legea)

Eman beharreko informazioa GRI adierazlea Emandakoa Gurutzatutako erreferentzia Eman gabeko alderdiak Omisioaren arrazoia
Negozio ereduaren deskribapena Enpresa ingurua 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-7; 102-12, 102-13 BAI 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.2. Markak, produktuak eta zerbitzuak
3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak
8.1. Laneko praktikak
   
Antolakuntza eta egitura 102-18 a 102-39 BAI 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa
4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak
4.4. Interes gatazken kudeaketa
8.1. Laneko praktikak
   
Jarduten duen merkatuak 102-6 BAI 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.3. Zerbitzatutako merkatuak
   
Helburuak eta estrategiak 102-14; 102-15 BAI 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
Bilakaerari eragin diezaioketen faktore eta joera nagusiak 102-10; 102-15 BAI 3.4. Arriskuaren kudeaketa
6.1. Kutxabanken negozio eredua
7.1. Materialen kontsumoa
8.1. Laneko praktikak
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
Politiken deskribapena Arriskuak identifikatzeko, ebaluatzeko, prebenitzeko eta arintzeko prozedurak 102-11; 102-15, 103-2, 103-3 BAI 4.5. Gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei lotutako arriskuen kudeaketa
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
Politiken emaitzak Finantzarioak ez diren emaitzen adierazle gakoak, enpresa jarduera jakinaren inguruan garrantzitsuak direnak eta konparagarritasun, materialitate, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak betetzen dituztenak 102-11; 102-15 BAI 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
   
Jarduerei lotutako taldearentzako arrisku nagusiak Merkataritza harremanak 102-11, 102-15, 102-30 BAI 4.5. Gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei lotutako arriskuen kudeaketa
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
Eragin negatiboak izan ditzaketen produktuak edo zerbitzuak 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Arrisku horien kudeaketa 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Hautemandako inpaktuen inguruko informazioa eta helburu tenporala 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Kudeaketaren ikuspegia Ingurumenean enpresaren jarduerak egun dituen eta aurreikusi daitezkeen eraginen informazio xehatua. Ingurumenaren inguruko ebaluazio edo egiaztapen prozedurak, ingurumen arriskuak prebenitzera bideratutako baliabideak, prekauzio printzipioa aplikatzea, horniduren kopurua eta ingurumenarentzako arriskuen bermeak 102-11; 102-15; 102-29; 102-30; 102-31; 307-1 BAI 7. Ingurumenaren inguruko jarduketa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
Kutsadura Karbono isuriak, zarata eta argi kutsadura prebenitzeko, murrizteko edo konpontzeko neurriak 103-2; 302-4; 305-5; 306-3; BAI 7.2.Energia kontsumoak
7.5. Atmosferarako isuriak
7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea
Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Ekonomia zirkularra, eta hondakinak prebenitzea eta kudeatzea Hondakinak prebenitzeko, birziklatzeko, berreskuratzeko eta ezabatzeko neurriak. 103-2; 302-4; 305-5; 306-3; BAI 7.2.Energia kontsumoak
7.5. Atmosferarako isuriak
7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea
Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Elikagaiak alferrik galtzea ekiditeko neurriak EZ - Ez da informazio espezifikorik eman elikagaiak alferrik galtzeari buruz. Alderdi ez materiala. Kutxabanken eta Cajasurren instalazioek ez dute jangelarik elikagaien hondakin ugari sortzeko.
Baliabideak modu jasangarrian erabiltzea Uraren kontsumoa eta hornidura 303 (denak) BAI 7.3. Ur kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Lehengaien kontsumoa eta erabilera eraginkorragoa egiteko hartutako neurriak 301-1; 301-2; 301-3 BAI 7.1. Materialen kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Energia kontsumo zuzena eta zeharkakoa 302-1; 302-2; 302-3; 302-4; 302-5 BAI 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Energia berriztagarrien erabilera 302-4 BAI 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Aldaketa klimatikoa Berotegi efektua duten gasen isurketen elementu garrantzitsuak 305-1; 305-2; 305-3; 305-4; BAI 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Aldaketa klimatikoaren ondorioetara egokitzeko hartutako neurriak 201-2 BAI “Kutxabank taldeak uste du egindako jarduerari ez zaiola nabarmen eragin, eta ez duela arrisku edo aukera nabarmenik ematen klima aldaketaren ondorioz”    
Epe ertain eta luzeak berotegi efektuko gasak murrizteko helburuak eta bitartekoak. 305-5 BAI 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Biodibertsitatea Biodibertsitatea babesteko edo leheneratzeko hartutako neurriak 304-3 BAI 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Jarduerek edo eragiketek babestutako guneetan eragindako efektuak 304-1; 304-2; 304-3; 304-4 BAI 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresentzako alderdi ez materiala
Enplegua Langileen kopurua eta banaketa, guztira, sexuaren, adinaren, herrialdearen eta sailkapen profesionalaren arabera 102-7; 102-8; 401-1; 405-1 b) BAI 8.1. Laneko praktikak    
Mugagabeko kontratuen, aldi baterakoen, lanaldi partzialekoen urteko batez bestekoa, sexuaren, adinaren eta sailkapen profesionalaren arabera 102-8; 401-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Kaleratze kopurua, sexuaren, adinaren eta sailkapen profesionalaren arabera 401-1 b) en lo relativo a despidos BAI 8.1. Laneko praktikak    
Bates besteko soldatak eta bilakaera sexuaren, adinaren eta sailkapen profesionalaren arabera 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak
4.6. Ordainketa politikak
   
Soldata ezberdintasuna 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Lanpostu berberen soldatak edo gizartearen batez bestekoa 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Kontseilarien eta zuzendarien soldatak batez beste, ordainketa aldakorra, kalte ordainak, epe luzean aurrezteko aurreikuspen sistemetarako ordainketak eta jasotako beste edozer barne, sexuaren arabera 102-35; 102-36; 102-37 BAI 4.6. Ordainketa politikak    
Lanetik deskonektatzeko politikak - BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
Desgaitasuna duten langileak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Lanaren antolaketa Laneko denboraren antolakuntza 102-8; 401-2 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
Absentismo ordu kopurua 403-2 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Uztartze neurriak 401-2; 401-3 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
Osasuna eta segurtasuna Osasun eta segurtasun baldintzak lanean 403-1; 403-4 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
Laneko istripuak, bereziki maiztasuna eta larritasuna 403-2 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
Laneko gaixotasunak, sexuaren arabera 403-3 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
Giza harremanak Elkarrizketa sozialaren antolakuntza, langileei informazioa emateko, kontsulta egiteko eta haiekin negoziatzeko prozedurak barne 102-41; 402-1; 403-1; 407-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
   
Hitzarmen kolektiboak estalitako langileen ehunekoa, herrialdearen arabera 102-41; 407-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
   
Hitzarmen kolektiboen balantzea, bereziki laneko osasunaren eta segurtasunaren arloan 403-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
   
Prestakuntza Prestakuntza alorrean aplikatutako politikak 404-2 BAI 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
Prestakuntza orduen kopurua, guztira, kategoria profesionalaren arabera 404-1 BAI 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
Irisgarritasuna Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala 405-1 BAI 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
Berdintasuna Emakumezkoen eta gizonezkoen tratu berdintasuna eta aukera berdintasuna sustatzeko hartutako neurriak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Berdintasun planak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Enplegua sustatzeko hartutako neurriak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako protokoloak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Desgaitasuna duten pertsonen integrazioa eta irisgarritasun unibertsala 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Diskriminazio guztien aurkako eta, hala badagokio, dibertsitatea kudeatzeko politika 406-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Giza eskubideen errespetuaren inguruko informazioa Giza eskubideen alorreko beharrezko errespetuaren prozedurak 412-1; 412-2; 412-3; 414-2 BAI Giza eskubideak urratzeko arriskuak prebenitzea eta, hala badagokio, egindako abusuak arintzeko, kudeatzeko eta erretiratzeko neurriak.
8.7. Erosketa arduratsua
   
Giza eskubideak urratzeko arriskuak prebenitzea eta, hala badagokio, egindako abusuak arintzeko, kudeatzeko eta erretiratzeko neurriak 410-1; 412-1; 412-2; 412-3 BAI    
Giza eskubideak urratu izanagatiko salaketak 102-17; 411-1; 419-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Laneko Nazioarteko Erakundearen funtsezko hitzarmenetako xedapenak sustatzea eta betetzea, elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidea errespetatzearekin lotutakoak 407-1 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
Lanean eta okupazioan diskriminazioa ezabatzea 406-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Bortxako lana edo nahitaezkoa ezabatzea 409-1 BAI Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Horregatik galarazten dira haurren esplotazioa eta bortxako lana, eta elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen mendean geratzeko eskubidea aitortzen dira, besteak beste.
8.7. Erosketa arduratsua
   
Haurren lana egiaz abolitzea 408-1 BAI    
Ustelkeriaren eta eroskeriaren aurka borrokatzeari buruzko informazioa Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko hartutako neurriak/th> 205-1; 205-2; 2015-3 BAI 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
Kapitalak zuritzearen aurka borrokatzeko neurriak 205-1; 205-2; 2015-3 BAI 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
Irabazi asmorik gabeko fundazioei eta erakundeei egindako ekarpenak 201-1; 415-1 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka
   
Enpresak garapen jasangarriarekin dituen konpromisoak Sozietatearen jardueraren eragina tokiko enpleguan eta garapenean 203-2; 204-1; 413-1 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka
   
Sozietatearen jardueraren eragina tokiko herrietan eta lurraldean 203-2; 204-1; 413-1 BAI 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea    
Tokiko komunitateetako eragileekin dituen harremanak eta horiekiko elkarrizketa modalitateak 413-1; 413-2 BAI 8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea    
Elkartzeko edo babesteko ekintzak 102-13; BAI 3.6. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
Azpikontratazioa eta hornitzaileak Erosketa politiketan gai sozialak, genero berdintasunekoak eta ingurumenekoak txertatzea 414-1; 308-1; 407-1; 409-1 BAI Hornitzaileekiko eta azpikontratistekiko harremanetan beraien ardura soziala eta ingurumenari buruzkoa kontuan hartzea. 8.7. Compra responsable    
Hornitzaileekiko eta azpikontratistekiko harremanetan beraien ardura soziala eta ingurumenari buruzkoa kontuan hartzea 102-9; 414-2; 308-2 BAI    
Ikuskapen eta auditoretza sistemak eta horien emaitzak 102-9; 308-1; 308-2; 414-2 BAI    
Kontsumitzaileak Kontsumitzaileen osasunaren eta segurtasunarentzako neurriak 416-1 BAI Kutxabank taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuetakoak dira, eta ezin die kalterik eragin bezeroen segurtasunari eta osasunari.    
Erreklamazioak egiteko sistemak, jasotako kexak eta horien ebazpena 416-2 BAI    
Informazio fiskala Lortutako onurak, herrialdez herrialde 201-1 BAI 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa    
Ordaindutako onuren gaineko zergak 201-1 BAI    
Jasotako dirulaguntza publikoak 201-4 BAI