II. eranskina: GRI edukien indizea

Adierazlea Deskribapena Emandakoa Gurutzatutako erreferentzia Eman gabeko alderdiak Omisioaren arrazoia
101 Oinarriak Oinarriak        
102 Eduki orokorrak Erakundearen profila 102-1 Erakundearen izena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.2. Markak, produktuak eta zerbitzuak
   
102-3 Egoitzaren kokapena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-4 Eragiketen kokapena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-5 Jabetza eta forma juridikoa Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-6 Zerbitzatutako merkatuak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.3. Zerbitzatutako merkatuak
   
102-7 Erakundearen tamaina Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
8.1. Laneko praktikak
   
102-8 Soldatapeko langileen eta beste langile batzuen inguruko informazioa Bai 8.1. Laneko praktikak    
102-9 Hornidura katea Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
102-10 Aldaketa esanguratsua erakundean eta haren hornidura katean Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
   
102-11 Prekauzio printzipioa edo ikuspegia Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
102-12 Kanpoko praktikak Bai 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
102-13 Elkarteetako afiliazioa Bai 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
Estrategia 102-14 Erabakiak hartzeko goi kargu arduradunen adierazpena Bai 1. Aurkezpena    
102-15 Eragin, arrisku eta aukera nagusiak Bai 3.4. Arriskuaren kudeaketa    
Etika eta zuzentasuna 102-16 Balioak, printzipioak, estandarrak eta jardunbide arauak Bai 5.1. Kutxabank taldeko kode etikoak eta jardunbide kodeak    
102-17 Ahokularitza eta kezka etikoen mekanismoak Bai 5.2. Etika eta osotasun gaien inguruko aholkularitza eta salaketa mekanismoak    
Gobernantza 102-18 Gobernantza egitura Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-19 Autoritatea delegatzea Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-20 Gai ekonomikoetako, ingurumenekoetako eta sozialetako ardura maila Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-21 Interes taldeei kontsulta gai ekonomikoen, ingurumenekoen eta sozialen inguruan Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-22 Gobernu organo gorenaren osaera Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
8.1. Laneko praktikak
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
102-23 Gobernu organo gorenaren presidentea Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-24 Gobernu organo gorenaren presidentea izendatzea eta hautatzea Bai 4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak    
102-25 Interes gatazkak Bai 4.4. Interes gatazken kudeaketa    
102-26 Gobernu organo gorenaren funtzioa helburuak, balioak eta estrategia hautatzean Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-27 Gobernu organo gorenaren ezagutza kolektiboak Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak
   
102-28 Gobernu organo gorenaren jarduketa ebaluatzea Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak
   
102-29 Eragin ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak identifikatzea eta kudeatzea Bai 4.5. Gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei lotutako arriskuen kudeaketa    
102-30 Arriskuen kudeaketa prozesuen eraginkortasuna Bai 4.5. Gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei lotutako arriskuen kudeaketa
3.5. Arriskuaren kudeaketa
   
102-31 Gai ekonomikoetako, ingurumenekoetako eta sozialetako ebaluazioa Bai 4.5. Gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei lotutako arriskuen kudeaketa
4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak
   
102-32 Gobernu organo gorenaren funtzioa jasangarritasun txostenak egitean Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
2.2. Materialtasun analisia
   
102-33 Kezka kritikoak komunikatzea Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-34 Kezka kritikoen izaera eta kopurua, guztira Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-35 Ordainketa politikak Bai 4.6. Ordainketa politikak    
102-36 Ordainketa zehazteko prozesua Bai 4.6. Ordainketa politikak    
102-37 Interes taldeak ordainketan esku hartzea Bai 4.6. Ordainketa politikak    
102-38 Urteko konpentsazio ratioa guztira Bai 4.6. Ordainketa politikak
8.1. Laneko praktikak
   
102-39 Urtean konpentsazioaren igoeraren ehunekoaren ratioa, guztira Bai 4.6. Ordainketa politikak
8.1. Laneko praktikak
   
Interes taldeen esku hartzea 102-40 Interes taldeen zerrenda Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-41 Negoziazio kolektiboko akordioak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
102-42 Interes taldeak identifikatzea eta hautatzea Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-43 Interes taldeen parte hartzearen ikuspegia Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-44 Aipatutako gai eta kezka gakoak Bai 2.2. Materialtasun analisia    
Txostenak egiteko praktikak 102-45 Finkatutako egoera finantzarioetan sartutako erakundeak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-46 Txostenen edukiak zehaztea eta gaiak jorratzea Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
2.2. Materialtasun analisia
   
102-47 Gai materialen zerrenda Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-48 Informazioa berradieraztea Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-49 Txostenak egiteko aldaketak Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
   
102-50 Txostenaren xede aldia Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-51 Azken txostenaren data Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-52 Txostenak egiteko zikloa Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-53 Txostenari buruzko galderetarako harreman puntua Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-54 GRI estandarrekin bat etortzearen txostena egiteko adierazpena Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
102-55 GRI edukien aurkibidea Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
102-56 Kanpoko egiaztapena Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
103 Kudeaketaren ikuspegia 103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren azalpena Bai 2.1. 2018ko jasangarritasun memoria egitea    
103-2 Kudeaketaren eta hura osatzen dutenen ikuspegia Bai 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa Bai 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
201 Jarduketa ekonomikoa 201.1 Sortutako eta banatutako zuzeneko eta zeharkako balio ekonomikoa Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa    
201.2 Inplikazio finantzarioak eta beste arrisku batzuk, eta aldaketa klimatikotik eratorritako aukerak Bai “Kutxabank taldeak uste du egindako jarduerari ez zaiola nabarmen eragin, eta ez duela arrisku edo aukera nabarmenik ematen klima aldaketaren ondorioz”    
201.3 Definitutako etekinen planaren eta beste erretiro plan batzuetako betebeharrak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
201.4 Gobernutik jasotako laguntza finantzarioa Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa    
202 Merkatuko presentzia 202.1 Hasierako kategoria estandarreko soldataren ratioa sexuaren arabera, tokiko gutxieneko soldatarekin alderatuta Bai 8.1. Laneko praktikak    
202.2 Tokiko komunitateko kontratatutako goi exekutiboen proportzioa Bai 8.1. Laneko praktikak    
203 Zeharkako eragin ekonomikoak 203.1 Azpiegituretako eta bermatutako zerbitzuetako inbertsioak Bai 7.2.Energia kontsumoak    
  203.2 Zeharkako eragin ekonomiko esanguratsuak Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa
8.7. Erosketa arduratsua
   
204 Eroste praktikak 204.1 Gastu proportzioa tokiko hornitzaileetan Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
205 Ustelkeriaren aurkako borroka 205.1 Ustelkeriarekin lotutako arriskuentzako eragiketa ebaluatuak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
205.2 Ustelkeriaren aurkako politiken eta prozeduren inguruko komunikazioa eta prestakuntza Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
205.3 Egiaztatutako ustelkeria kasuak eta hartutako neurriak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
206 Lehia desleiala 206.1 Lehia desleialarekin eta praktika monopolisitkoekin eta lehiaren aurkakoekin lotutako ekintza juridikoak Bai 5.4. Lehia desleiala    
301 Materialak 301.1 Erabilitako materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera Bai 7.1. Materialen kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
301.2 Birziklatutako sargaiak Bai 7.1. Materialen kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
301.3 Berrerabilitako produktuak eta ontzietako materialak Bai 7.1. Materialen kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
302 Energia 302.1 Energia kontsumoa erakundearen barruan Bai 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
302.2 Energia kontsumoa erakundetik kanpo Bai 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
302.3 Energia intentsitatea Bai 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
302.4 Energia kontsumoa murriztea Bai 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
302.5 Produktuen eta zerbitzuen eskakizun energetikoak murriztea Bai 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
303 Ura 303.1 Ur erauzteak iturriaren arabera Bai 7.3. Ur kontsumoa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
303.2 Ura erauzteak nabarmen eragindako ur iturriak Bai Ez da hauteman nabarmen eragindako ur iturririk. Ur hori guztia saretik kontsumitzen da. Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
303.3 Birziklatutako ura eta berrerabilitakoa Bai Ez da kontsumitu edo sortu ur birziklaturik edo berrerabilitakorik. Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
304 Biodibertsitatea 304.1 Jabetzako, errentatutako edo kudeatutako eragiketa zentroak, gune babestuetan edo biodibertsitatearentzako balio handiko guneetan kokatutakoak Bai 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
304.2 Jarduerek, produktuek eta zerbitzuek biodibertsitatean dituzten eragin nabarmenak Bai 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
304.3 Habitat babestuak edo lehenratuak Bai 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
304.4 UICNren zerrenda gorrian eta Estatuko kontserbazio zerrendetan azaltzen diren espezieak, habitatak eragiketek ukitutako guneetan dituztenak Bai 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305. Isurketak 305.1 Berotegi efektuko gasen zuzeneko isurketak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.2 Energia sortzean egindako berotegi efektuko gasen zeharkako isurketak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.3 Berotegi efektuko gasen zeharkako beste isurketa batzuk Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.4 Berotegi efektuko gasen isurketen intentsitatea Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.5 Berotegi efektuko gasen isurketak murriztea Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.6 Ozono geruza agortzen duten sustantzien isurketak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
305.7 Nitrogeano oxidoak, sufre oxidoak eta aireari nabarmen eragiten dioten beste isurketa batzuk Bai 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
306 Efluenteak eta hondakinak 306.1 Ur isurketak kalitatearen eta helmugaren arabera Bai Ur isurketa guztiak saneamendu sarera bideratzen dira, kasu bakoitzerako baimendutako kalitatearen arabera. Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
306.2 Hondakinak motaren eta ezabatzeko metodoaren arabera Bai 7.4 Hondakinak sortzea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
306.3 Isurketa garrantzitsuak Bai Ez da isurketa garrantzitsurik gertatu Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
306.4 Hondakin arriskutsuen garraioa Bai 7.4 Hondakinak sortzea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
306.5 Ur isurketek edo jariatzeek ukitutako ur pilaketak Bai Ur isurketa guztiak saneamendu sarera bideratzen dira. Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
Ekonomia zirkularra 301-1; 301-2; 301-3; 306-1; 306-2; 306-4; 306-5     Informazio hori aipatutako ataletan dago jasota. Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik. Ez da informazio espezifikorik eman elikagaiak alferrik galtzeari buruz. Alderdi ez materiala. Kutxabanken eta Cajasurren instalazioek ez dute jangelarik elikagaien hondakin ugari sortzeko.
307 Ingurumenaren alorreko araudia betetzea 307.1 Ingurumenaren alorreko legedia eta araudia ez betetzea Bai 7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
308 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa 308.1 Hornitzaile berriak, ingurumen alorreko irizpideen arabera ebaluazio eta hautaketa iragazkiak pasa dituztenak Bai 7.8 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
308.2 Ingurumen eragin negatiboak hornidura katean eta hartutako neurriak Bai 7.8 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
- - Argi kutsadura eta zarata kutsadura Bai 7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea
7.2. Energia kontsumoak
Emandako informazioa Kutxabanken eta Cajasurren ingurukoa da soilik Taldeko gainerako enpresarentzako alderdi ez materiala
401 Enplegua 401.1 Langileen kontratazio berriak eta langileak errotatzea Bai 8.1. Laneko praktikak    
401.2 Lanaldi osoko langileen onurak, lanaldi partzialekoei edo aldi baterakoei ematen ez zaizkienak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
401.3 Guraso baimena Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
402 Langilearen eta enpresaren arteko harremanak 402.1 Eragiketa aldaketen inguruko jakinarazpen epe minimoak Bai Aplikagarriak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoak.    
403 Osasuna eta segurtasuna lanean 403.1 Langileen ordezkaritzak osasun eta segurtasun alorreko langileen eta enpresaren arteko batzorde formaletan Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
403.2 Istripu motak eta istripuen maiztasunaren tasak, gaixotasun profesionalak, galdutako egunak, absentismoa eta heriotza kopurua laneko istripuengatik edo gaixotasunengatik Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
403.3 Jarduerarekin lotutako gaixotasunen kasu ugari edo arrisku handia duten langileak Bai Jardueraren nolakotasuna dela eta, ez dago lotutako gaixotasunen kasu ugari edo arrisku handia duen langilerik    
403.4 Sindikatuekin egindako akordio formaletan jorratutako osasun eta segurtasun gaiak Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
404 Prestakuntza eta irakaskuntza 404.1 Prestakuntza orduak, batez beste, langile bakoitzeko Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
404.2 Langileen gaitasunak hobetzeko programak eta trantsizioan laguntzeko programak Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
404.3 Jarduketa eta garapen profesionalaren aldizkako ebaluazioak jasotzen dituzten langileen ehunekoa Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
405 Dibertsitatea eta aukera berdintasuna 405.1 Dibertsitatea gobernu organoetan eta langileetan Bai 8.1. Laneko praktikak
4.1. Erakundearen gobernu egitura
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
405.2 Emakumeen oinarrizko soldataren eta ordainsarien ratioa gizonen aldean Bai 8.1. Laneko praktikak    
406 Diskriminazio eza 406.1 Diskriminazio kasuak eta hartutako neurri zuzentzaileak Bai 8.1. Laneko praktikak    
407 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiboa 407.1 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan izan ditzaketen eragiketak eta hornitzaileak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Horregatik galarazten dira haurren esplotazioa eta bortxako lana, eta elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen mendean geratzeko eskubidea aitortzen dira, besteak beste.
8.7. Erosketa arduratsua
   
408 Haurren lana 408.1 Haurren lan kasuen arrisku nabarmena duten eragiketak eta hornitzaileak Bai    
409 Bortxako lana edo nahitaezkoa 409.1 Haurren lan kasuen arrisku nabarmena duten eragiketak eta hornitzaileak Bai    
410 Segurtasun alorreko praktikak 410.1 Segurtasun langileak, giza eskubideen politiketan edo prozeduretan gaitutakoak Bai Kutxabankek segurtasun enpresen zerbitzuak azpikontratatzen ditu. Haien jagole guztiak Barne Arazoetako Ministerioak homologatutakoak dira, eta prestakuntza berezia jasotzen dute pertsonen bizitzarekin, ongizatearekin, askatasunarekin eta segurtasunarekin lotutako oinarrizko eskubideen inguruan, besteak beste. Segurtasun langileen prestakuntza erakundearen ardura zuzena ez bada ere, hornitzaileei enpresaren erantzukizun sozialaren kodearen berri ematen die, eta jakinarazten dio Nazio Batuen Munduko Paktuaren 10 printzipioetara atxikita dagoela enpresen erantzukizun sozialari dagokionez.    
411 Herri indigenen eskubideak 411.1 Herri indigenen eskubide urratzeen kasuak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Kutxabank taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, horrenbestez, hornitzaile horiei ez die alor horretako auditoretzarik edo ebaluazio espezifikorik egin.
8.7. Erosketa arduratsua
   
412 Giza eskubideen ebaluazioa 412.1 Giza eskubideen inguruko inpaktu berrikuspenak edo ebaluazioak jaso dituzten eragiketak Bai Tanto Grupo Kutxabank como la mayor parte de sus proveedores operan en el territorio estatal y se le aplica el marco normativo español, lo cual supone un respeto por los Derechos Humanos. Grupo Kutxabank considera que estos riesgos no son significativos y por tanto no se han llevado a cabo auditorías o evaluaciones específicas en esta materia a dichos proveedores.
8.7. Compra responsable
   
412.2 Giza eskubideen politiken edo prozeduren inguruan langileak prestatzea Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
412.3 Giza eskubideen inguruko klausulak dituzten edo giza eskubideen ebaluazioa jaso duten inbertsio akordio eta kontratu garrantzitsuak Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
413 Tokiko komunitateak 413.1 Tokiko komunitatearen partaidetza, inpaktu ebaluazioak eta garapen programak dituzten eragiketak Bai 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
413.2 Tokiko komunitateetan eragin negatibo nabarmenak -egiazkoak eta potentzialak- dituzten eragiketak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
414 Hornitzaileen ebaluazio soziala 414.1 Hornitzaile berriak, irizpide sozialen arabera ebaluazio eta hautaketa iragazkiak pasa dituztenak Partzialki emandakoa 8.7. Erosketa arduratsua Ez dira horiek hautatzen berariaz, baina horiek kontratatzeko irizpide sozialak aplikatzen dira.  
414.2 Eragin sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurriak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Kutxabank taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, horrenbestez, hornitzaile horiei ez die alor horretako auditoretzarik edo ebaluazio espezifikorik egin.
8.7. Erosketa arduratsua
   
415 Politika publikoa 415.1 Alderdi eta/edo ordezkari politikoei egindako ekarpenak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
416 Bezeroen osasuna eta segurtasuna 416.1 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten eraginen ebaluazioa Bai Kutxabank taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuetakoak dira, eta ezin die kalterik eragin bezeroen segurtasunari eta osasunari.    
416.2 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten eraginen alorreko ez betetzeen kasuak Bai Ez da ez betetzerik egon Kutxabank taldeko produktuetan eta zerbitzuetan, segurtasunari eta osasunari dagokionez.    
417 Marketinga eta etiketatzea 417.1 Produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta horiek etiketatzeko betekizunak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
417.2 Produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta horiek etiketatzearekin lotutako ez betetzeen kasuak Bai 6.5 Marketing eta sustapen praktikak /marketing arduratsua    
417.3 Marketing komunikazioekin lotutako ez betetzeen kasuak Bai 6.5 Marketing eta sustapen praktikak /marketing arduratsua    
418 Bezeroaren pribatutasuna 418.1 Bezeroaren pribatutasuna urratzeari eta bezeroaren datuak galtzeari lotutako oinarridun erreklamazioak Bai 6.6 Bezeroen pribatutasuna    
419 Ez betetze soziekonomikoa 419.1 Alor sozialean eta ekonomikoan legeak eta araudiak ez betetzea Bai 8.8. Araudia betetzea    
SEKTOREKO ADIERAZLEAK: ZERBITZU FINANTZARIOAK G4-FS1 Ingurumen alorreko eta alor sozialeko osagarri espezifikoak dituzten politikak, negozio ildoei aplikatutakoak Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua
7.7 Ingurumen alorrean eragina duten produktuak
   
  G4-FS2 Ingurumen alorreko eta alor sozialeko arriskuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko prozedurak negozio ildoetan Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua
7.7 Ingurumen alorrean eragina duten produktuak
   
G4-FS3 Akordioietan eta trantsakzioetan jasotako ingurumen alorreko eta alor sozialeko betekizunak betetzen direla eta bezeroek aplikatzen dituztela zaintzeko prozesua Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua
7.7 Ingurumen alorrean eragina duten produktuak
   
G4-FS4 Langileek negozio ildoei aplikatutako ingurumen alorreko eta alor sozialeko politikak eta prozedurak aplikatzeko duten gaitasuna hobetzeko prozesua Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua    
G4-FS5 Ingurumen alorreko eta alor sozialeko arriskuei eta aukerei lotuta bezero/sozietate parte hartzaileekin/enpresa bazkideekin izandako harremanak Bai 2.1. Jasangarritasun memoria egitea    
G4-FS6 Negozio ildoentzako zorroaren ehunekoa, jardueraren eskualdearen, dimentsioaren eta sektorearen arabera Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua    
G4-FS7 Negozio ildo bakoitzari onura sozial espezifiko bat emateko diseinatutako produktuen eta zerbitzuen diru balioa, helburuaren arabera xehatuta Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua    
G4-FS8 Negozio ildo bakoitzari ingurumen alorreko onura espezifiko bat emateko diseinatutako produktuen eta zerbitzuen diru balioa, helburuaren arabera xehatuta Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua
7.7 Ingurumen alorrean eragina duten produktuak
   
G4-FS9 Ingurumen alorreko eta alor sozialeko politiken eta arriskuen ebaluazio prozeduren aplikazioa ebaluatzeko auditoretzen estaldura eta maiztasuna Bai 7.7 Ingurumen alorrean eragina duten produktuak
3.5. Arriskuaren kudeaketa
   
G4-FS10 Txostena ematen duen erakundeak ingurumen alorreko eta alor sozialeko gaietan harremana izandako erakundearen zorroaren barruko konpainien ehunekoa eta kopurua Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua
3.6. Kanpo elkarteak eta ekimenak
   
G4-FS11 Ingurumen alorreko eta alor sozialeko kontrol positibo eta negatiboak jasan dituzten aktiboen ehunekoa Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua    
G4-FS12 Bozketa politika(k) ingurumen alorrean edo alor sozialean, txostena eman duen erakundeak boto eskubidea edo boto gomendioa egiteko eskubidea duen partaidetzetan Bai 6.1 Kutxabanken negozio eredua    
G4-FS13 Populazio dentsitate baxua duten guneetako edo egoera txarrean dauden lekuetako sarbide puntuak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
G4-FS14 Egoera txarrean dauden pertsonentzako zerbitzu finantzarioetarako sarbidea hobetzeko ekimenak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa