Erakundearen profila

Erakundearen ezaugarri orokorrak

Kutxabank, S.A. kreditu erakunde bat da eta, hauek dira bertako akziodunak diren Banku Fundazioak: Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Kutxa Banku Fundazioa eta Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa.

Egoitza nagusia Bilbon dago, Kale Nagusia, 30 - 48.009 (Bizkaia) helbidean.

Halaber, Kutxabank Taldea osatzen duten erakunde parte hartzaileen korporazio baten nagusia da. Sozietate hauek, espezializazio handiagoko ikuspegi batetik, bezeroentzat eskuragarri dauden produktuen eta zerbitzuen eskaintza handitzen dute.

Honako hauek dira Kutxabank Taldearen barruan urteko kontuak bateratzen dituzten enpresak: 

 • CAJASUR BANCO, S.A.U.: 2010ean osatutako kreditu erakundea, zeinek 2011ko urtarrilaren 1ean, desagertutako Cajasurren aktibo eta pasiboen lagapena jaso zuen.
  • Egoitza soziala: Ronda de los Tejares Hiribidea, 18-24. 14.001 Kordoba.
 • FINECO TALDEA: Fineco Taldea errenta altua duten erakundeetarako eta inbertitzaile partikularretarako banku pribatuetan espezializatuta dago eta, ondareen aholkularitza eta kudeaketaz arduratzen diren lau sozietate barne hartzen ditu: Fineco Balore Sozietatea,S.A.,S.G.I.I.C. Fineco S.G.I.I.C., S.A.U.,
  • Egoitza soziala: Moyua 4, 2. solairua, Bilbo
 • KUTXABANK GESTIÓN SGIIC S.A.U. (aurrerantzean, Kutxabank Gestión): Taldearen Inbertsio Funtsen sozietate kudeatzailea. Euskal Aurrezki Kutxen hiru kudeatzaileen bat egitearen emaitza da.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5 - 27, Bilbo
 • NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA S.A. (aurrerantzean, Norbolsa): Euskal Aurrezki Kutxek 1989an osatu zuten sozietatea, burtsa bitartekotzan eta balio erantsi altua duten finantza zerbitzuetan espezializatua.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5 - 26, Bilbo
 • UTXABANK EMPRÉSTITOS S.A.U. (aurrerantzean, Kutxabank Empréstitos): Jaulkipenerako helburu sozialarekin, 2006an eratutako sozietatea; Kutxabank, S.A.ren zorren tresnetarako berme solidario eta atzeraezinarekin, besteak beste: obligazioak, bonuak, ordaindukoak edota jesapen baten aldetik balio analogo ordezkagarriak, mendeko zorra edota lehentasunezko partaidetzak. 
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • KARTERA 1, S.L. (aurrerantzean, Kartera1): Aktiboak eduki eta administratzeko sozietatea. Izaera anitzeko inbertsioak kudeatzen ditu.
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • HARRI TALDEA: Industriako nahiz egoitzako inbertsioa eta kudeaketa, higiezinen sektoreko esparru ezberdinetan zentralizatzen duen Higiezinen Taldea. Hauek dira
  taldea osatzen duten enpresak:
Taldea osatzen duten enpresak Egoitza soziala
HARRI HEGOALDE 2, S.A.U. Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba–
HARRI IPARRA, S.A.U. (Harri Taldeko matrizea) Lehendakari Agirre hiribidea 9 - Bilbo
HARRI HEGOALDE AKTIBO HIGIEZINAK, S.A.U. Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba
HARRI HIGIEZINAK S.A.U Lehendakari Agirre hiribidea 9 - Bilbo
CIA ITSASARTEAREN SUSTATZAILEA S.L. Villa Borguese kalea 1 - Estepona
GOLF ERROMATAR IBARRA S.L. Valle Romano Casa Club urbanizazioa
GPS MAIRENA EL SOTO S.L. Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba–
VIANA LABORANTZA AKTIBOAK S.L. Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba–
 • ASEGURU KONPAINIAK: KUTXABANK ASEGURADORA S.A. eta KUTXABANK VIDA Y PENSIONES, S.A.U. (aurrerantzean, Kutxabank Seguros): Aseguru eta berraseguru eragiketen jardueraz arduratzen diren sozietateak; lehen Biharko izenez ezagutzen zirenak.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5. solairua, 28 Bilbo
 • GESFINOR ADMINISTRACIÓN, S.A. (Aurrerantzean, Gesfinor): Gesfinorrek Kutxabank Taldearekin lotuta dauden hainbat erakunderi administrazio zerbitzuak eskaintzen dizkio.
  • Egoitza soziala: Lehendakari Agirre Hiribidea 9, 6. solairua, 48014 Bilbo

2019 urtean zehar, ez da aldaketa esanguratsurik identifikatu, erakundearen egiturari, kapital sozialari, eragiketei etab.-i dagokionez, arestian aipatutako Harri Taldeko enpresa batzuen fusioa salbu.

Bestalde, 2019ko ekitaldi honetan, Kutxabank eta Cajasureko 38 bulego inguru itxi dira.

Jarraian, Kutxabank Taldearen datu nagusiak ageri dira:

KUTXABANK TALDEAREN datuak 2017 2018 2019
Aktiboak guztira (milioika euro) 57.819 58.378 59.580
Eskainitako produktu edota zerbitzu kopurua 1.227 1.229 1.214
Baliabide propioak (milioika euro) (*) 5.572 5.257 5.431
Beraienak ez diren funtsak = Zorra (milioika euro) (**) 52.247 53.122 54.149
Bulego kopurua 931 914 876
Diru sarrera garbiak = Finantza Marjina. (milioika euro) 806 615 630
Rating (Sailkapena) Baa3 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa2 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa2 (Moody´s), BBB(S&P),
BBB+ (Fitch)
BBKri dagozkion ondasunen % %57 %57 %57
KUTXAri dagozkion ondasunen % %32 %32 %32
VITALi dagozkion ondasunen % %11 %11 %11

(*) Baliabide Propioak, Balantze Publikoaren Funts Propioak esaterako
(**) Beraienak ez diren baliabideak, zorrari dagokionean

Kutxabank Taldeak espainiar estatuan soilik jarduten du, zuzenean, bere bulego sarearen bitartez. Bestalde, Kutxabank badago beste herrialde batzuetan ere, beste erakunde batzuekin hitzartutako lankidetza markoen bitartez (bezeroak diren enpresentzako babesa emateko JP Morgan adibidez).

Taldearen bulego guztien kokapena kontsulta daiteke Kutxabank, Cajasur eta Finecoren web orrialdeen bitartez.

Jarraian, Taldearen enpresa ezberdinetako produktu nagusiak eta hauekin egindako eragiketa kopurua ageri da:

Kutxabank eta Cajasur

KUTXABANK + CAJASURREKO PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2017AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2018AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2019AN INDARREAN ZEUDENAK
Familiei emandako kontsumora zuzenduta dauden mailegu kopurua 541.552 607.110 680.922
Familiei emandako etxebizitzara zuzenduta dauden mailegu kopurua 341.603 347.937 352.039
Familiei eta IAGEFZ* emandako beste helburu batzuetara zuzenduta dauden mailegu kopurua 127.263 146.735 142.657
Sozietate ez finantzarioei emandako mailegu kopurua 168.218 155.446 151.061
Kontu korronte eta aurrezki kontu kopurua 2.173.292 2.240.601 2.220.280
Epekako diru sartze kopurua 307.708 269.919 247.470
Txartel kopurua guztira 1.923.898 1.877.608 1.903.854
Zorroan dauden aseguru polizen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) 868.001 889.136 909.872
Zorroan dauden aseguru primen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) –M€- 230.160.972 247.282.412 262.801.085

(*) Irabazi asmorik gabeko erakundeak familien zerbitzura

Fineco Taldea

FINECOREN PRODUKTUAK 2018KO PRODUKTU KOPURUA 2019KO PRODUKTU KOPURUA KUDEATUTAKO ONDAREA (EURO) 2018 KUDEATUTAKO ONDAREA (EURO) 2019
Inbertsio funtsak 18 18 2.703.288.880,28 3.261.751.442,95
SICAVS 24 23 293.227.284,63 303.110.681,31
Pentsio funtsak 4 4 16.111.818,59 17.179.961,36
EPSV 2 2 83.724.245,15 87.156.185,53
Eskumeneko kudeaketa zorroak 4 4 84.177.843,06 84.896.929,15
KUDEATUTAKOA GUZTIRA 52 51 3.180.530.072 3.754.095.200
BEZEROEN GORDAILUTUTAKO BALIOAK 825 726 895.369.899,70 923.770.755,48

Kutxabank kudeaketa

KUTXABANK + CAJASUR PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2018AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2019AN INDARREAN ZEUDENAK
Kontu kopurua 851.098 954.824
Partaide kopurua 163.089 161.386
Funtsa kopurua 55 59
Kudeatutako funtsen ondarea 12.200.833 mil € 13.397.188 mil. €
Kudeatutako Zorro kopurua 14 15
Kudeatutako zorroen ondarea 8.936.169 mil € 9.615.331 mil. €

Kutxabank Seguros

PRODUKTUAK PRODUKTU KOPURUA 2018KO PRIMAK 2019KO PRIMAK
Etxe Asegurua 330.928 82.893.187,56 88.224.627,00
Ordainketen Babeserako Asegurua 82.032 9.166.300,54 9.552.938,72
Ehorzketa Asegurua 6.169 12.173.142,35 14.733.500,58
Alokairuaren Babeserako Asegurua 98 27.532,43 30.631,21
Bizi-asegurua Arriskua 365.983 84.742.914,82 93.739.701,52
Bizi-asegurua aurrezkia 8.993 6.908.267 5.532.883
Errenta Asegurua 454 11.434.913,00 10.197.408,64

Norbolsa

NORBOLSA PRODUKTUAK Milioika euro 2018ko salmentak Milioika euro 2019ko salmentak
Baloreen bitartekotza (Bitarteko izandako kopurua) 3.574 3.742
Kitapena eta zaintza (Kopurua) 23.532 36.330
Lehen mailako merkatuan kokatzea (kokapen-eragiketak):
 • Errenta aldakorra – Metrovacesa (eragiketa kopurua)
 • Errenta finkoa (eragiketa kopurua)
 • Ordaindukoak (programa kopurua)
1
3
9
Bolumena
5
237
516
0
4
15
Bolumena
0
409
1.035
Zorroen kudeaketa (Kudeaketa Zorroen mandatuak) 68 66
Bezero kopurua 1.698 1.751

Harri Taldea

HARRI Higiezinen Taldeko sozietateek ez dute produkturik merkaturatzen. Aktibo higiezinak saltzeaz arduratzen da. Hauek izan dira 2018 eta 2019an burutu diren higiezinen eragiketak:

SOZIETATEA Milioika euro 2018ko salmentak Milioika euro 2019ko salmentak
Harri Hegoalde 2, S.A.U. 129,07 62
Harri Iparra S.A.U. 29,41 33
Harri Hegoalde Aktibo Higiezinak S.A.U. 29,74 60
Harri Higiezinak S.A.U. 13 9
GPS Mairena el Soto 13,31 1
Viana Laborantza Aktiboak S.L. 4,79 1
CIA Sust. Eta Itsasartearen Merkataritza 4,49 6
SOZIETATEAK GUZTIRA 223,8 171

Bere jarduera dela eta, Taldeko gainontzeko sozietateek ez dute inongo produktu edo zerbitzurik merkaturatzen bitartekoentzat.