II. eranskina: GRI edukien indizea

GRI STANDARDS adierazlea Deskribapena Jakinarazi da Gurutzatutako erreferentzia Jakinarazi gabeko alderdiak Ez aipatzeko arrazoiak
101 Oinarriak Oinarriak        
102 Eduki orokorrak Erakundearen profila 102-1 Erakundearen izena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.2. Markak, produktuak eta zerbitzuak
   
102-3 Egoitzaren kokapena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-4 Eragiketen kokapena Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-5 Jabetza eta forma juridikoa Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-6 Zerbitzatutako merkatuak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.3. Zerbitzatutako merkatuak
   
102-7 Erakundearen tamaina Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
8.1. Laneko praktikak
   
102-8 Enplegatuei eta beste langile batzuei buruzko informazioa Bai 8.1. Laneko praktikak    
102-9 Hornidura katea Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
102-10 Erakundeko eta bere hornidura-kateko aldaketa esanguratsuak Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
   
102-11 Arduraren printzipioa edo ikuspegia Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
102-12 Kanpoko ekimenak Bai 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
102-13 Elkarteetara afiliatzea Bai 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
Estrategia 102-14 Erabakiak hartzeko ardura duten goi-exekutiboen adierazpena Bai 1. Aurkezpena    
102-15 Eragin, arrisku eta aukera nagusiak Bai 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez.
3.4. Arriskuaren kudeaketa
6.1 Kutxabanken negozio-eredua
7. Ingurumen-jarduera
8. Gizarte-jarduera
3.6 Jasangarritasunaren arloko lan-lerro nagusiak
   
Etika eta zuzentasuna 102-16 Balioak, printzipioak, estandarrak eta portaera-arauak Bai 5.1. Kutxabank taldeko kode etikoak eta jardunbide kodeak    
102-17 Aholkularitza-mekanismoak eta kezka etikoak Bai 5.2. Etika eta osotasun gaien inguruko aholkularitza eta salaketa mekanismoak    
Gobernantza 102-18 Gobernantza-egitura Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-19 Aginpidea eskuordetzea Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-20 Ekonomia, ingurumen eta gizarte gaien erantzukizuna, maila exekutiboan. Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-21 Ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei buruzko interes-taldeei kontsultatzea Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-22 Gobernu-organo gorenaren osaera Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
8.1. Laneko praktikak
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
102-23 Gobernu-organo goreneko presidentea Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-24 Gobernu-organo gorenaren izendapena eta hautaketa Bai 4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak.    
102-25 Interes-gatazkak Bai 4.3. Interes gatazken kudeaketa
102-26 Gobernu-organo gorenaren funtzioa helburuak, balioak eta estrategia hautatzean. Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura    
102-27 Gobernu-organo gorenaren ezagutza kolektiboak Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak.
   
102-28 Gobernu-organo gorenaren jardueraren ebaluazioa Bai 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak.
   
102-29 Ekonomia, gizarte eta ingurumen eraginen identifikazioa eta kudeaketa Bai 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez.    
102-30 Arriskua kudeatzeko prozesuen eraginkortasuna Bai 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez.
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
102-31 Ekonomia, ingurumen eta gizarte gaien ebaluazioa Bai 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez.
4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak.
   
102-32 Gobernu-organo gorenaren funtzioa jasangarritasun txostenak egitean Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
2.2. Materialtasun analisia
   
102-33 Kezka larrien komunikazioa Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-34 Kezka larrien izaera eta kopurua guztira Bai 4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa    
102-35 Ordainsari-politikak Bai 4.4. Ordainketa politikak    
102-36 Ordainsaria zehazteko prozesua Bai 4.4. Ordainketa politikak    
102-37 Ordainsarian interes-taldeak sartzea Bai 4.4. Ordainketa politikak    
102-38 Urteko konpentsazio-ratioa guztira Bai 4.4. Ordainketa politikak
8.1. Laneko praktikak
   
102-39 Urteko konpentsazio-ratio osoaren portzentajezko gehikuntza-ratioa Bai 4.6. Ordainketa politikak
8.1. Laneko praktikak
   
Interes-taldeen partaidetza 102-40 Interes-taldeen zerrenda Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-41 Negoziazio kolektiboaren akordioak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
102-42 Interes-taldeen identifikazioa eta hautaketa Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-43 Interes-taldeen partaidetzarako ikuspegia Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-44 Aipatutako gai eta kezka gakoak Bai 2.2. Materialtasun analisia    
Txostenak egiteko praktikak 102-45 Finantza-egoera bateratuetan barne hartutako erakundeak Bai 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-46 Txostenetako edukiak eta gaiaren estaldurak zehaztea Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
2.2. Materialtasun analisia
   
102-47 Gai materialen zerrenda Bai 2.2. Materialtasun analisia    
102-48 Informazioa berriz adieraztea Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-49 Aldaketak txostenak egitean Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
   
102-50 Txostenaren xede-aldia Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-51 Azken txostenaren data Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-52 Txostenak egiteko zikloa Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-53 Txostenari buruzko galderak egiteko kontaktu-puntua Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-54 Txostena egiteko adierazpena, GRI estandarrekin bat etorriz. Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
102-55 GRI edukien aurkibidea Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
102-56 Kanpo-egiaztapena Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
103 Kudeaketa-ikuspegia 103-1 Gai materialaren eta bere estalduraren azalpena Bai 2.1. 2019ko jasangarritasun memoria egitea    
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta bere osagaiak Bai 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa Bai 6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
201 Ekonomia-jarduera 201.1 Sortutako eta banatutako zuzeneko eta zeharkako balio ekonomikoa Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa    
201.2 Finantza-ondorioak eta klima-aldaketatik eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk Bai “Kutxabank taldeak uste du egindako jarduerari ez zaiola nabarmen eragin, eta ez duela arrisku edo aukera nabarmenik ematen klima aldaketaren ondorioz”    
201.3 Zehaztutako irabazien planaren eta beste erretiro-plan batzuen obligazioak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
201.4 Gobernuarengandik jasotako finantza-laguntza Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa    
202 Merkatuko presentzia 202.1 Hasierako maila estandarreko soldataren ratioa sexuaren arabera banakatuta, tokiko gutxieneko soldataren aurrean. Bai 8.1. Laneko praktikak    
202.2 Tokiko komunitatetik kontratatutako goi-exekutiboen proportzioa Bai 8.1. Laneko praktikak    
203 Zeharkako eragin ekonomikoak 203.1 Azpiegituretan eta babestutako zerbitzuetan egindako inbertsioak Bai 7.2.Energia kontsumoak    
203.2 Zeharkako eragin ekonomiko esanguratsuak Bai 6.2. Jarduketa ekonomikoa eta indar finantzarioa
8.7. Erosketa arduratsua
   
204 Erosketa-praktikak 204.1 Tokiko hornitzaileekin egindako gastuaren proportzioa Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
205 Ustelkeriaren aurkako borroka 205.1 Ustelkeriarekin lotutako arriskuetarako ebaluatutako eragiketak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
205.2 Ustelkeriaren aurkako politikei eta prozedurei buruzko komunikazioa eta prestakuntza Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
205.3 Baieztatutako ustelkeria-kasuak eta hartutako neurriak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
206 Lehia desleiala 206.1 Lehia desleialarekin, praktika monopolistekin eta lehia askearen aurkako praktikekin lotutako ekintza juridikoak Bai 5.4. Lehia desleiala    
301 Materialak 301.1 Erabilitako materialak pisuaren edo tamainaren arabera banakatuta Bai 7.1. Materialen kontsumoa    
301.2 Birziklatutako sargaiak Bai 7.1. Materialen kontsumoa    
301.3 Berrerabilitako produktuak eta ontziratze-materialak Bai 7.1. Materialen kontsumoa    
302 Energia 302.1 Erakundearen barruko energia-kontsumoa Bai 7.2.Energia kontsumoak    
302.2 Erakundetik kanpoko energia-kontsumoa Bai 7.2.Energia kontsumoak    
302.3 Energia-intentsitatea Bai 7.2.Energia kontsumoak    
302.4 Energia-kontsumoa murriztea Bai 7.2.Energia kontsumoak    
302.5 Produktu eta zerbitzuen energia-eskakizuna murriztea Bai 7.2.Energia kontsumoak    
303 Ura 303.1 Ura iturritik ateratzea Bai 7.3. Ur kontsumoa    
303.2 Ura ateratzeak modu esanguratsuan eragin dien ur-iturriak Bai Ez da hauteman eragin esanguratsurik jasan duen ur-iturririk. Kontsumitutako ur guztia sarekoa da    
303.3 Birziklatutako eta berrerabilitako ura Bai Birziklatutako edo berrerabilitako ura ez da kontsumitzen edo sortzen    
304 Bioaniztasuna 304.1 Jabetzako, alokatutako edo kudeatutako eragiketa-zentroak, eremu babestuetan, hauen ondoan edo bioaniztasunerako oso baliotsuak diren guneetan kokatuak. Bai 7.6 Bioaniztasuna    
304.2 Jarduerek, produktuek eta zerbitzuek bioaniztasunean dituzten eragin esanguratsuak. Bai 7.6 Bioaniztasuna    
304.3 Babestutako edo lehengoratutako habitatak Bai 7.6 Bioaniztasuna    
304.4 Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Erakundeko (IUCN) Zerrenda Gorrian eta nazio mailako kontserbazio-zerrendetan ageri diren espezieak, zeintzuen habitatak eragiketek erasandako eremuetan dauden. Bai 7.6 Bioaniztasuna    
305. Isurketak 305.1 BEGen isuri zuzenak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.2 Energia sortzean dauden zeharkako BEGen isuriak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.3 BEGen zeharkako beste isuri batzuk Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.4 BEGen isurien intentsitatea Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.5 BEGen isurien murriztapena Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.6 Ozono-geruza kaltetzen duten substantzien isuriak Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
305.7 Nitrogeno oxidoak (NOx), sufre oxidoak (Sox) eta airean egindako beste isuri esanguratsu batzuk Bai 7.5. Atmosferarako isuriak    
306 Efluenteak eta hondakinak 306.1 Ur isurketak kalitatearen eta helmugaren arabera Bai Ur isurketa guztiak saneamendu sarera bideratzen dira, kasu bakoitzerako baimendutako kalitatearen arabera.    
306.2 Hondakinak motaren eta ezabatzeko metodoaren arabera Bai 7.4 Hondakinak sortzea    
306.3 Isurketa garrantzitsuak Bai Ez da isurketa garrantzitsurik gertatu    
306.4 Hondakin arriskutsuen garraioa Bai 7.4 Hondakinak sortzea    
306.5 Ur isurketek edo jariatzeek ukitutako ur pilaketak Bai Ur isurketa guztiak saneamendu sarera bideratzen dira.    
Ekonomia zirkularra 301-1; 301-2; 301-3; 306-1; 306-2; 306-4; 306-5     Informazio hori aipatutako ataletan dago jasota.    
307 Ingurumenaren alorreko araudia betetzea 307.1 Ingurumenaren alorreko legedia eta araudia ez betetzea Bai 7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea    
308 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa 308.1 Hornitzaile berriak, ingurumen alorreko irizpideen arabera ebaluazio eta hautaketa iragazkiak pasa dituztenak Bai 7.8 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa    
308.2 Ingurumen eragin negatiboak hornidura katean eta hartutako neurriak Bai 7.8 Hornitzaileen ingurumenaren alorreko ebaluazioa    
- - Argi kutsadura eta zarata kutsadura Bai 7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea
7.2. Energia kontsumoak
   
401 Enplegua 401.1 Langileen kontratazio berriak eta langileak errotatzea Bai 8.1. Laneko praktikak    
401.2 Lanaldi osoko langileen onurak, lanaldi partzialekoei edo aldi baterakoei ematen ez zaizkienak Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
401.3 Guraso baimena Bai 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak    
402 Langilearen eta enpresaren arteko harremanak 402.1 Eragiketa aldaketen inguruko jakinarazpen epe minimoak Bai Aplikagarriak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoak.    
403 Osasuna eta segurtasuna lanean 403.1 Langileen ordezkaritzak osasun eta segurtasun alorreko langileen eta enpresaren arteko batzorde formaletan Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
403.2 Istripu motak eta istripuen maiztasunaren tasak, gaixotasun profesionalak, galdutako egunak, absentismoa eta heriotza kopurua laneko istripuengatik edo gaixotasunengatik Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
403.3 Jarduerarekin lotutako gaixotasunen kasu ugari edo arrisku handia duten langileak Bai Jardueraren nolakotasuna dela eta, ez dago lotutako gaixotasunen kasu ugari edo arrisku handia duen langilerik    
403.4 Sindikatuekin egindako akordio formaletan jorratutako osasun eta segurtasun gaiak Bai 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean    
404 Prestakuntza eta irakaskuntza 404.1 Prestakuntza orduak, batez beste, langile bakoitzeko Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
404.2 Langileen gaitasunak hobetzeko programak eta trantsizioan laguntzeko programak Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
404.3 Jarduketa eta garapen profesionalaren aldizkako ebaluazioak jasotzen dituzten langileen ehunekoa Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
405 Dibertsitatea eta aukera berdintasuna 405.1 Dibertsitatea gobernu organoetan eta langileetan Bai 8.1. Laneko praktikak
4.1. Erakundearen gobernu egitura
I. eranskina. Gobernu organoen osaera
   
405.2 Emakumeen oinarrizko soldataren eta ordainsarien ratioa gizonen aldean Bai 8.1. Laneko praktikak    
406 Diskriminazio eza 406.1 Diskriminazio kasuak eta hartutako neurri zuzentzaileak Bai 8.1. Laneko praktikak    
407 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiboa 407.1 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan izan ditzaketen eragiketak eta hornitzaileak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Horregatik galarazten dira haurren esplotazioa eta bortxako lana, eta elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen mendean geratzeko eskubidea aitortzen dira, besteak beste.
8.7. Erosketa arduratsua
   
408 Haurren lana 408.1 Haurren lan kasuen arrisku nabarmena duten eragiketak eta hornitzaileak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Horregatik galarazten dira haurren esplotazioa eta bortxako lana, eta elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen mendean geratzeko eskubidea aitortzen dira, besteak beste.
8.7. Erosketa arduratsua
   
409 Bortxako lana edo nahitaezkoa 409.1 Haurren lan kasuen arrisku nabarmena duten eragiketak eta hornitzaileak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Horregatik galarazten dira haurren esplotazioa eta bortxako lana, eta elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboen mendean geratzeko eskubidea aitortzen dira, besteak beste.
8.7. Erosketa arduratsua
   
410 Segurtasun alorreko praktikak 410.1 Segurtasun langileak, giza eskubideen politiketan edo prozeduretan gaitutakoak Bai Kutxabankek segurtasun enpresen zerbitzuak azpikontratatzen ditu. Haien jagole guztiak Barne Arazoetako Ministerioak homologatutakoak dira, eta prestakuntza berezia jasotzen dute pertsonen bizitzarekin, ongizatearekin, askatasunarekin eta segurtasunarekin lotutako oinarrizko eskubideen inguruan, besteak beste. Segurtasun langileen prestakuntza erakundearen ardura zuzena ez bada ere, hornitzaileei enpresaren erantzukizun sozialaren kodearen berri ematen die, eta jakinarazten dio Nazio Batuen Munduko Paktuaren 10 printzipioetara atxikita dagoela enpresen erantzukizun sozialari dagokionez.    
411 Herri indigenen eskubideak 411.1 Herri indigenen eskubide urratzeen kasuak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Kutxabank taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, horrenbestez, hornitzaile horiei ez die alor horretako auditoretzarik edo ebaluazio espezifikorik egin.
8.7. Erosketa arduratsua
   
412 Giza eskubideen ebaluazioa 412.1 Giza eskubideen inguruko inpaktu berrikuspenak edo ebaluazioak jaso dituzten eragiketak Bai Kutxabank taldeak eta haien hornitzaile gehienek Estatuan jarduten dute, eta Espainiako arauzko esparrua aplikatzen zaie. Horrek berekin dakar giza eskubideak errespetatzea. Kutxabank taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, horrenbestez, hornitzaile horiei ez die alor horretako auditoretzarik edo ebaluazio espezifikorik egin.
8.7. Erosketa arduratsua
   
412.2 Giza eskubideen politiken edo prozeduren inguruan langileak prestatzea Bai 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza    
412.3 Giza eskubideen inguruko klausulak dituzten edo giza eskubideen ebaluazioa jaso duten inbertsio akordio eta kontratu garrantzitsuak Bai 8.7. Erosketa arduratsua    
413 Tokiko komunitateak 413.1 Tokiko komunitatearen partaidetza, inpaktu ebaluazioak eta garapen programak dituzten eragiketak Bai 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
413.2 Tokiko komunitateetan eragin negatibo nabarmenak -egiazkoak eta potentzialak- dituzten eragiketak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
414 Hornitzaileen ebaluazio soziala 414.1 Hornitzaile berriak, irizpide sozialen arabera ebaluazio eta hautaketa iragazkiak pasa dituztenak Partzialki emandakoa 8.7. Erosketa arduratsua Ez da hautaketa zehatzik egiten, baina kontratatzeko orduan gizarte-irizpideak aplikatzen dira.  
414.2 Eragin sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurriak Bai Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Kutxabank Taldeak ez du uste arrisku hauek esanguratsuak direnik, beraz, hornitzaile hauei ez zaie inolako ikuskaritza edo ebaluazio zehatzik egin gai honen inguruan.
8.7. Erosketa arduratsua
   
415 Politika publikoa 415.1 Alderdi eta/edo ordezkari politikoei egindako ekarpenak Bai 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
416 Bezeroen osasuna eta segurtasuna 416.1 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten eraginen ebaluazioa Bai Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuei dagozkie eta ez diete kalte esanguratsurik eragiten bezeroen segurtasun eta osasunari.    
416.2 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten eraginen alorreko ez betetzeen kasuak Bai Ez da segurtasun eta osasun arau-hauste kasurik egon Kutxabank Taldeko produktu eta zerbitzuetan    
417 Marketinga eta etiketatzea 417.1 Produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta horiek etiketatzeko betekizunak Bai 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa    
417.2 Produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta horiek etiketatzearekin lotutako ez betetzeen kasuak Bai 6.5 Marketin eta sustapen praktikak /marketin arduratsua    
417.3 Marketing komunikazioekin lotutako ez betetzeen kasuak Bai 6.5 Marketin eta sustapen praktikak /marketin arduratsua    
418 Bezeroaren pribatutasuna 418.1 Bezeroaren pribatutasuna urratzeari eta bezeroaren datuak galtzeari lotutako oinarridun erreklamazioak Bai 6.6 Bezeroen pribatutasuna    
419 Ez betetze soziekonomikoa 419.1 Alor sozialean eta ekonomikoan legeak eta araudiak ez betetzea Bai 8.8. Araudia betetzea