Arauzko edukien aurkibidea (11-2019 Legea)

Eman beharreko informazioa GRI adierazlea Emandakoa Gurutzatutako erreferentzia Eman gabeko alderdiak Omisioaren arrazoia
Txostena egitea Txostena egitea, konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideekin 102-40-tik 102-56-ra (41 izan ezik) 103-1 BAI 2.1 2019ko Jasangarritasunaren Memoria Egitea
2.2 Materialtasunaren azterketa
   
Negozio-ereduaren deskribapena Enpresa-ingurunea 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-7; 102-12, 102-13; 102-5 BAI 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.2. Markak, produktuak eta zerbitzuak
3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak
8.1. Laneko praktikak
   
Antolakuntza eta egitura 102-18-tik 102-39-ra BAI 4.1. Erakundearen gobernu egitura
4.2. Interes taldeei kontsulta egiteko prozesuak eta jasangarritasun alorreko goi organoa
4.1.2. Gobernuko goi-organoaren izendapen, hautaketa eta gaitasunen ebaluazio prozesuak.
4.3. Gobernu goi organoaren eskumenak izendatzeko, hautatzeko eta ebaluatzeko prozesuak

8.1. Laneko praktikak
   
Eragiketak egiten dituen merkatuak 102-6 BAI 3.1. Erakundearen ezaugarri orokorrak
3.3. Zerbitzatutako merkatuak
   
Helburuak eta estrategiak 102-14; 102-15 BAI 1. Aurkezpena
6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumenaren inguruko jarduketa
8. Gizartearen inguruko jarduketa
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
Bilakaerari eragin diezaioketen faktore eta joera nagusiak 102-10; 102-15 BAI 3.4. Arriskuaren kudeaketa
6.1. Kutxabanken negozio eredua
7. Ingurumena-jarduera
8. Gizarte-jarduera
3.6. Jasangarritasunaren alorreko lan ildo nagusiak
   
Politiken deskribapena Arriskuak identifikatzeko, ebaluatzeko, saihesteko eta arintzeko prozedurak 102-11; 102-15, 103-1, 103-2, 103-3 BAI 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
Politiken emaitzak Emaitza ez-finantzario egokien adierazle gakoak (GRI), enpresa-jarduera zehatzari dagokionez, eta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak betetzen dituztenak. 102-11; 102-15; 103-1; 103-2; 103-3 BAI 6. Jarduera ekonomikoa
7. Ingurumena-jarduera
8. Gizarte-jarduera
   
Taldearen jarduerei lotutako arrisku nagusiak Merkataritza harremanak 102-11, 102-15, 102-30 BAI 3.4.2. Arriskuen kudeaketa, ekonomia, ingurumen eta gizarte gaiei dagokienez
3.4. Arriskuaren kudeaketa
   
Ondorio negatiboak izan ditzaketen produktuak edo zerbitzuak 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Arrisku horien kudeaketa 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Hautemandako inpaktuen inguruko informazioa eta helburu tenporala 102-11, 102-15, 102-30 BAI    
Kudeaketa-ikuspegia Enpresak ingurumenean egiten dituen jardueren gaur egungo eta aurreikusitako ondorioei buruzko informazio zehatza. Ingurumenaren ebaluazio edo egiaztapen prozedurak, ingurumen-arriskuak saihestera zuzendutako baliabideak eta neurrien printzipioa, hornidura kopurua eta ingurumen-arriskuetarako bermeen aplikazioa. 102-11; 102-15; 102-29; 102-30; 102-31; 307-1 BAI 7. Ingurumenaren inguruko jarduketa Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Kutsadura Karbono-isuria, zarata eta argi-kutsadura saihesteko, murrizteko edo konpontzeko neurriak. 103-2; 302-4; 305-5; BAI 7.2.Energia kontsumoak
7.5. Atmosferarako isuriak
7.9. Ingurumenaren alorreko araudia betetzea
Taldeko enpresek egindako jarduera dela eta, ez dago zaratarekin eta argi-kutsadurarekin lotutako ingurumen-erasanik. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Ekonomia zirkularra eta hondakinen prebentzioa eta kudeaketa Hondakinak saihesteko, birziklatzeko, berrerabiltzeko, berreskuratzeko eta suntsitzeko neurriak. 103-2; 302-4; 305-5; 306-3; BAI 7.4. Hondakinen sorrera Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Elikagaiak alferrik ez galtzeko ekintzak - EZ - Ez da elikagaiak alferrik galtzeari buruzko informazio zehatzik ematen. Alderdi ez materiala. Kutxabanken eta Cajasurren instalazioek ez dute jangelarik elikagaien hondakin ugari sortzeko.
Baliabideen erabilera jasangarria Ur-kontsumoa eta ur-hornidura 303 (guztiak) BAI 7.3. Ur kontsumoa Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Lehengaien kontsumoa eta erabilera eraginkorragoa egiteko hartutako neurriak 301-1; 301-2; 301-3 BAI 7.1. Materialen kontsumoa Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Energiaren zuzeneko eta zeharkako kontsumoa 302-1; 302-3; 302-4; 302-5 BAI 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioak Kutxabank, Cajasur, KB Gestión, Fineco eta Norbolsa soilik barne hartzen ditu. Erakundearen barruko energia-kontsumoari buruzko informazioa soilik ematen da. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Energia berriztagarrien erabilera 302-4 BAI 7.2.Energia kontsumoak Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Klima-aldaketa BEGen isurien elementu garrantzitsuak 305-1; 305-2; 305-3; 305-4; BAI 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Klima-aldaketaren ondorioetara egokitu ahal izateko neurriak 201-2 BAI “Kutxabank taldeak uste du egindako jarduerari ez zaiola nabarmen eragin, eta ez duela arrisku edo aukera nabarmenik ematen klima aldaketaren ondorioz”    
Epe ertain eta luzean BEGak murrizteko helburuak 305-5 BAI 7.5. Atmosferarako isuriak Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Bioaniztasuna Bioaniztasuna zaintzeko edo lehengoratzeko neurriak 304-3 BAI 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Eremu babestuetan egindako jarduerek eta eragiketek eragindako inpaktuak 304-1; 304-2; 304-3; 304-4 BAI 7.6 Biodibertsitatea Emandako informazioak Kutxabank eta Cajasur soilik barne hartzen ditu. Alderdi ez materiala Taldeko gainontzeko enpresetarako.
Enplegua Langileen kopuru osoa eta sexuaren, adinaren, herrialdearen eta maila profesionalaren araberako banaketa. Lan-kontratuen guztizko kopurua eta kontratu moten banaketa 102-7; 102-8; 401-1; 405-1 b) BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Lan-kontratuen guztizko kopurua eta kontratu moten banaketa 102-8; 401-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Kontratu mugagabeen, aldi baterakoen eta lanaldi erdiko kontratuen urteko batezbestekoa, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuak 102-8; 401-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Kaleratze kopurua, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuta. 401-1 b) kaleratzeei dagokienez BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Batezbesteko ordainsariak eta bilakaera, sexuaren, adinaren eta maila profesionalaren arabera banakatuta. 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak
4.4. Ordainketa politikak
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Soldata ezberdintasuna 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Lanpostu berberen soldatak edo gizartearen batez bestekoa 102-35; 102-36; 102-37; 405-2 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Kontseilarien eta zuzendarien soldatak batez beste, ordainketa aldakorra, kalte ordainak, epe luzean aurrezteko aurreikuspen sistemetarako ordainketak eta jasotako beste edozer barne, sexuaren arabera 102-35; 102-36; 102-37 BAI 4.4. Ordainketa politikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Lanetik deskonektatzeko politikak - BAI 8.2. Uztartze-neurriak eta gizarte-onurak Ez dago lanetik deskonektatzeko politikarik
Desgaitasuna duten langileak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Lanaren antolaketa Laneko denboraren antolakuntza 102-8; 401-2 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Absentismo-orduen kopurua 403-2 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Uztartze neurriak 401-2; 401-3 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Osasuna eta segurtasuna Laneko osasun eta segurtasun baldintzak 403-1; 403-4 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Lan-istripuak, zehazki, maiztasuna eta larritasuna 403-2 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Gaixotasun profesionalak; sexuaren arabera banakatuta 403-3 BAI 8.4. Segurtasuna eta osasuna lanean Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Gizarte-harremanak Gizarte-elkarrizketaren antolakuntza, langileei informatzeko eta kontsultatzeko eta hauekin negoziatzeko prozedurak barne. 102-41; 402-1; 403-1; 407-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Hitzarmen kolektiboak estalitako langileen ehunekoa, herrialdearen arabera 102-41; 407-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Hitzarmen kolektiboen balantzea, zehazki, laneko osasunaren eta segurtasunaren esparruan. 403-1 BAI 8.1. Laneko praktikak
8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak
Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Prestakuntza Prestakuntzaren esparruan ezarritako politikak 404-2 BAI 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Prestakuntza-orduak guztira, maila profesionalaren arabera banakatuta. 404-1 BAI 8.3. Gaikuntza eta hezkuntza Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Irisgarritasuna Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala 405-1 BAI 8.5. Inklusio eta irisgarritasun finantzarioa Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Berdintasuna Emakumezkoen eta gizonezkoen tratu berdintasuna eta aukera berdintasuna sustatzeko hartutako neurriak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Berdintasun-planak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Enplegua sustatzeko hartutako neurriak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Sexu-jazarpenaren aurkako protokoloak 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Desgaitasuna duten pertsonen integrazioa eta irisgarritasun unibertsala 405-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Diskriminazio mota ororen aurkako politika eta, hala badagokio, aniztasunaren kudeaketa-politika 406-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Giza eskubideen errespetuaren inguruko informazioa Diligentzia egokiaren prozedurak, giza eskubideei dagokienez. 412-1; 412-2; 412-3; 414-2 BAI Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Kutxabank Taldeak ez du uste arrisku hauek esanguratsuak direnik, beraz, hornitzaile hauei ez zaie inolako ikuskaritza edo ebaluazio zehatzik egin gai honen inguruan.
8.7. Erosketa arduratsua
   
Giza eskubideak urratzeko arriskuen prebentzioa eta, hala badagokio, egindako gehiegikeriak arindu, kudeatu eta konpontzeko neurriak. 410-1; 412-1; 412-2; 412-3; 407-1 BAI    
Giza eskubideak urratu izanagatiko salaketak 411-1; 419-1 BAI 8.1. Laneko praktikak    
Nazioarteko Lan Erakundearen funtsezko hitzarmenetako xedapenak sustatu eta betetzea, elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidea errespetatzearekin lotuta daudenak. 407-1 BAI 8.2. Uztartze neurriak eta onura sozialak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Enpleguko eta okupazioko diskriminazioa deuseztatzea 406-1 BAI 8.1. Laneko praktikak Emandako informazioak langileak dituzten enpresetako informazioa soilik barne hartzen du eta sozietate instrumentalak alde batera uzten ditu (Kartera1 eta KB Empréstitos) Kartera1 eta Kutxabank Empréstitos-ek ez dute lotutako langilerik, sozietate instrumentalak dira.
Derrigorrezko eta nahitaezko lana ezabatzea 409-1 BAI Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Hori dela eta, haurren esplotazioa eta nahitaezko lana galarazten dira, eta besteak beste, elkartzeko askatasunaren eskubidea eta hitzarmen kolektiboetara atxikitzekoa hartzen dira.
8.7. Erosketa arduratsua
   
Haurren lana eraginkortasunez deuseztatzea 408-1 BAI    
Ustelkeriaren eta eroskeriaren aurka borrokatzeari buruzko informazioa Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko hartutako neurriak 205-1; 205-2; 2015-3 BAI 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
Kapital-zuritzearen aurka borrokatzeko neurriak 205-1; 205-2; 2015-3 BAI 5.3. Ustelkeriaren aurkako borroka    
Irabazi asmorik gabeko fundazioei eta erakundeei egindako ekarpenak 201-1; 415-1 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
Enpresak garapen jasangarriarekiko dituen konpromisoak Sozietatearen jarduerak tokiko enpleguan eta garapenean duen eragina 203-2; 204-1; 413-1 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
Sozietatearen jarduerak tokiko herrietan eta lurraldean duen eragina 203-2; 204-1; 413-1 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
Tokiko komunitateetako eragileekin dituen harremanak eta horiekiko elkarrizketa modalitateak 413-1; 413-2 BAI 8.6. Gizarte ekintza eta boluntariotza
8.10. Akzionistarentzako balioa sortzea
   
Elkartzeko edo babesteko ekintzak 102-13; BAI 3.5. Kanpo elkarteak eta ekimenak    
Azpikontratazioa eta hornitzaileak Erosketen politikan gizarte, genero-berdintasun eta ingurumenari buruzko gaiak txertatzea 414-1; 308-1; 407-1; 409-1 BAI Kutxabank Taldea eta bere hornitzaile gehienak estatu-mailako lurraldean aritzen dira eta Espainiako arautegi-esparrua aplikatzen zaie, zeinak Giza Eskubideak errespetatzea dakarren berekin. Kutxabank Taldeak ez du uste arrisku hauek esanguratsuak direnik, beraz, hornitzaile hauei ez zaie inolako ikuskaritza edo ebaluazio zehatzik egin gai honen inguruan.8.7. Erosketa arduratsua    
Hornitzaileekin eta azpikontratistekin izandako harremanetan euren gizarte eta ingurumen erantzukizuna kontuan hartzea 102-9; 414-2; 308-2 BAI    
Gainbegiratze eta ikuskaritza sistemak eta hauen emaitzak 102-9; 204-1; 308-1; 308-2; 414-2 BAI    
Kontsumitzaileak Kontsumitzaileen osasunaren eta segurtasunarentzako neurriak 416-1 BAI Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuei dagozkie eta ez diete kalte esanguratsurik eragiten bezeroen segurtasun eta osasunari.    
Erreklamazioak egiteko sistemak, jasotako kexak eta horien ebazpena 416-2 BAI    
Zerga-informazioa Herrialdez herrialde lortutako irabaziak 201-1 BAI 6.2. Jarduera ekonomikoa eta finantza-sendotasuna    
Ordaindutako irabazien gaineko zergak 201-1 BAI    
Jasotako dirulaguntza publikoak 201-4 BAI    
Araudia betetzea Araudia betetzea 417-1, 417-2, 417-3, 307-1 BAI 8.8. Araudia betetzea
7.9 Ingurumen-araudia betetzea