Erakundearen profila

Erakundearen ezaugarri orokorrak

Kutxabank, S.A. kreditu erakunde bat da eta, hauek dira bertako akziodunak diren Banku Fundazioak: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa eta Fundación Bancaria Vital – Vital Banku Fundazioa.

Egoitza nagusia Bilbon dago, Kale Nagusia, 30 - 32 helbidean.

Halaber, Kutxabank Taldea osatzen duten erakunde parte hartzaileen korporazio baten nagusia da. Sozietate hauek, espezializazio handiagoko ikuspegi batetik, bezeroentzat eskuragarri dauden produktuen eta zerbitzuen eskaintza handitzen dute

Kutxabank Taldeko mendeko sozietate kontsolidagarriak honakoak dira: 

 • CAJASUR BANCO, S.A.: 2010ean osatutako kreditu erakundea, zeinek 2011ko urtarrilaren 1ean, desagertutako Cajasurren aktibo eta pasiboen lagapena jaso zuen.
  • Egoitza soziala: Ronda de los Tejares Hiribidea 18-24, Kordoba.
 • FINECO TALDEA: Fineco Taldea errenta altua duten erakundeetarako eta inbertitzaile partikularretarako banku pribatuetan espezializatuta dago eta, ondareen aholkularitza eta kudeaketaz arduratzen diren lau sozietate barne hartzen ditu: Fineco Balore Sozietatea,S.A., GIIC Fineco S.G.I.I.C., Fineco Ondareak S.G.I.I.C., S.A.U., Fineco Aurreikuspena E.G.F.P. , S.A.U.
  • Fineco Sociedad de Valores, S.A.
   • Egoitza soziala: Moyua 4, 2. solairua, Bilbo
  • GIIC Fineco S.G.I.I.C., S.A.U., Fineco Patrimonios S.G.I.I.C., S.A.U., Fineco Previsión E.G.F.P. , S.A.U.
   • Egoitza soziala: Moyua 4, 2. solairua, Bilbo
 • KUTXABANK GESTIÓN SGIIC S.A.U. (aurrerantzean, Kutxabank Gestión): Taldearen Inbertsio Funtsen sozietate kudeatzailea. Euskal Aurrezki Kutxen hiru kudeatzaileen bat egitearen emaitza da.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza, 5 - 27, Bilbo
 • ASEGURU KONPAINIAK: KUTXABANK ASEGURADORA S.A.U., KUTXABANK VIDA Y PENSIONES, S.A.U., eta KUTXABANK PENSIONES S.A. EGFP (aurrerantzean, Kutxabank Seguros): Aseguru eta berraseguru eragiketen jardueraz arduratzen diren sozietateak; lehen Biharko izenez ezagutzen zirenak.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza 5, 28. solairua, Bilbo
 • NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA S.A. (aurrerantzean, Norbolsa): Euskal Aurrezki Kutxek 1989an osatu zuten sozietatea, burtsa bitartekotzan eta balio erantsi altua duten finantza zerbitzuetan espezializatua.
  • Egoitza soziala: Euskadi Plaza 5, 26. solairua, Bilbo
 • KARTERA 1, S.L. (aurrerantzean, Kartera 1): Sozietate honek gizarte-helburua norbere konturako balore, higiezin eta partaidetza sozialak eskuratzeko, izateko, probetxua ateratzeko, administratzeko eta negoziatzeko helburua dauka. Sozietateak Kutxabank Taldeko zorro-edukitzaile gisa burutzen du bere jarduera; Kutxabank Taldeko sozietate nagusia Kutxabank, S.A. da.
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • KUTXABANK EMPRÉSTITOS S.A.U. (aurrerantzean, Kutxabank Empréstitos): Jaulkipenerako helburu sozialarekin, 2006an eratutako sozietatea; Kutxabank, S.A.ren zorren tresnetarako berme solidario eta atzeraezinarekin, besteak beste: obligazioak, bonuak, ordaindukoak edota jesapen baten aldetik balio analogo ordezkagarriak, mendeko zorra edota lehentasunezko partaidetzak. 
  • Egoitza soziala: Kale Nagusia, 30-32, Bilbo
 • GESFINOR ADMINISTRACIÓN, S.A. (Aurrerantzean, Gesfinor): Gesfinorrek Kutxabank Taldearekin lotuta dauden hainbat erakunderi administrazio zerbitzuak eskaintzen dizkio. 
  • Egoitza soziala: Lehendakari Aguirre Hiribidea 9, 6. solairua, Bilbo
 • ALQUILER DE TRENES A.I.E Trenbideko materiala erosten eta alokatzen duen sozietatea. 
  • Egoitza soziala: Garibai kalea 15, Donostia.
 • SENDOGI CAPITAL, F.C.R Arrisku-kapitalaren inbertsioetara dedikatutako sozietatea. 
  • Egoitza soziala: Elcano kalea 9, 4. solairua, Bilbo
 • CAJA VITAL FINANCE, B.V 2020an likidatutako sozietatea, finantza-tresnak jaulkitzera zuzendua. 
  • Egoitza soziala: Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holanda
 • HIGIEZINEN TALDEA: Inbertsioa eta kudeaketa higiezinen sektoreko esparru ezberdinetan zentralizatzen du, bai industrialean, bai egoitzarenean. Osatzen duten enpresa gehienak zuzenean Kutxabank S.A.-ren mende daude eta honakoak dira:
  • HARRI IPARRA, S.A.U. (Higiezinen Taldeko matrizea)
   • Egoitza soziala: Lehendakari Aguirre Hiribidea 9, Bilbo
  • HARRI HEGOALDE 2, S.A.U.
   • Egoitza soziala: Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba
  • HARRISUR ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.U.
   • Egoitza soziala: Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua – Kordoba
  • HARRI HIGIEZINAK S.A.U.
   • Egoitza soziala: Lehendakari Aguirre Hiribidea 9, Bilbo
  • CIA PROMOTORA Y DE COMERCIO DEL ESTRECHO S.L.U.
   • Egoitza soziala: Villa Borguese kalea 1, Estepona
  • GOLF VALLE ROMANO GOLF & RESORT S.L.U.
   • Egoitza soziala: Valle Romano Casa Club urbanizazioa, Estepona

Gainera, higiezinen jarduerak egiten dituzten beste bi sozietate daude, zuzenean Cajasurren mende daude eta aurrekoak bezala, Higiezinen Negozioaren Finantzaketa-arloak kudeatzen ditu. Enpresa horien informazioa aurrez aipatuekin batera erantsiko da, guztiekin kudeaketa bateratua egiten baita:

 • GPS MAIRENA EL SOTO S.L.U.
  • Egoitza soziala: Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua, Kordoba
 • VIANA ACTIVOS AGRARIOS S.L.U.
  • Egoitza soziala: Gran Capitán hiribidea 13, 3. Solairua, Kordoba

Higiezinen esparruan, beste bi sozietate daude, banakako aktibo direnez, Partaidetuen arloak kudeatzen dituenak:

 • NORAPEX, S.A.: Aisialdirako zentro bat kudeatzeaz arduratzen den sozietatea.
  • Egoitza soziala: Ronda De Los Tejares 18-24, 2. solairua, Kordoba
 • LOGÍSTICA BINARIA S.L.: Jarduera: Pabiloi logistikoak alokatzen jarduten duen sozietatea.
  • Egoitza soziala: Lehendakari Aguirre 9, 6 eskuina, Bilbo

2020 urtean zehar, ez da aldaketa esanguratsurik identifikatu, erakundearen egiturari, kapital sozialari, eragiketei etab.-i dagokionez, Caja Vital Finance, F.C.R.-ren likidazioa salbu.

Bestalde, 2020ko ekitaldi honetan, Kutxabank eta Cajasureko 56 bulego itxi dira.

Jarraian, Kutxabank Taldearen datu nagusiak ageri dira:

KUTXABANK TALDEAREN datuak 2018 2019 2020
Aktiboak guztira (milioika euro) 58.378 59.580 63.780
Eskainitako produktu edota zerbitzu kopurua 1.229 1.214 1.232
Baliabide propioak (milioika euro) (*) 5.257 5.431 5.626
Beraienak ez diren funtsak = Zorra (milioika euro) (**) 53.122 54.149 58.153
Bulego kopurua 914 876 820
Diru sarrera garbiak = Finantza Marjina. (milioika euro) 615 630 627
Rating (Sailkapena) Baa2 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
Baa2 (Moody´s), BBB(S&P),
BBB+ (Fitch)
Baa3 (Moody´s), BBB-(S&P),
BBB (Fitch)
BBKri dagozkion ondasunen % %57 %57 %57
KUTXAri dagozkion ondasunen % %32 %32 %32
VITALi dagozkion ondasunen % %11 %11 %11

(*) Baliabide Propioak, Balantze Publikoaren Funts Propioak esaterako
(**) Beraienak ez diren baliabideak, zorrari dagokionean

Kutxabank Taldeak espainiar estatuan soilik jarduten du, zuzenean, bere bulego sarearen bitartez. Bestalde, Kutxabank badago beste herrialde batzuetan ere, beste erakunde batzuekin hitzartutako lankidetza markoen bitartez (bezeroak diren enpresentzako babesa emateko JP Morgan adibidez).

Taldearen bulego guztien kokapena kontsulta daiteke Kutxabank, Cajasur eta Finecoren web orrialdeen bitartez.

Jarraian, taldeko enpresek azken hiru urteotan zehar izandako produktu nagusien eta egindako eragiketa-kopuruaren berri ematen da:

Kutxabank eta Cajasur

KUTXABANK + CAJASURREKO PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2018AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2019AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2020AN INDARREAN ZEUDENAK
Familiei emandako kontsumora zuzenduta dauden mailegu kopurua 607.110 680.922 756.614
Familiei emandako etxebizitzara zuzenduta dauden mailegu kopurua 347.937 352.039 359.458
Familiei eta IAGEFZ* emandako beste helburu batzuetara zuzenduta dauden mailegu kopurua 146.735 142.657 127.524
Sozietate ez finantzarioei emandako mailegu kopurua 155.446 151.061 115.360
Kontu korronte eta aurrezki kontu kopurua 2.240.601 2.220.280 2.224.305
Epekako diru sartze kopurua 269.919 247.470 219.937
Txartel kopurua guztira 1.877.608 1.903.854 1.802.567
Zorroan dauden aseguru polizen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) 889.136 909.872 919.957
Zorroan dauden aseguru primen kopurua guztira (bizitza + ez bizitza) –M€- 247.282.412 262.801.085 264.203.477

(*) Irabazi asmorik gabeko erakundeak familien zerbitzura

Fineco Taldea

FINECOREN PRODUKTUAK 2019KO PRODUKTU KOPURUA 2020KO PRODUKTU KOPURUA KUDEATUTAKO ONDAREA (EURO) 2019 KUDEATUTAKO ONDAREA (EURO) 2020
Inbertsio funtsak 18 17 3.261.751.442,95 3.557.298.440,57
SICAVS 23 21 303.110.681,31 284.299.240,56
Pentsio funtsak 4 4 17.179.961,36 15.246.228,93
EPSV 2 2 87.156.185,53 86.294.229,31
Eskumeneko kudeaketa zorroak 4 5 84.896.929,15 83.906.602,15
KUDEATUTAKOA GUZTIRA 51 49 3.754.095.200 4.027.044.741,52
BEZEROEN GORDAILUTUTAKO BALIOAK 726 714 923.770.755,48 797.466.203,84

Kutxabank kudeaketa

KUTXABANK + CAJASUR PRODUKTUAK ERAGIKETA KOPURUA 2019AN INDARREAN ZEUDENAK ERAGIKETA KOPURUA 2020AN INDARREAN ZEUDENAK
Kontu kopurua 954.824 1.218.108
Partaide kopurua 161.386 174.046
Funtsa kopurua 59 58
Kudeatutako funtsen ondarea 13.397.188 mil € 14.286.477 mil €
Kudeatutako Zorro kopurua 15 16
Kudeatutako zorroen ondarea 9.615.331 mil € 8.135.351 mil €

Kutxabank Seguros

PRODUKTUAK 2019KO PRODUKTU KOPURUA PRODUKTU KOPURUA 2020 PRIMAS 2019 PRIMAS 2020
Etxe Asegurua 330.928 337.090 88.224.627 93.774.649
Ordainketen Babeserako Asegurua 82.032 80.683 9.552.938 9.316.618
Ehorzketa Asegurua 6.169 7.758 14.733.501 10.567.247
Alokairuaren Babeserako Asegurua 98 105 30.631 32.752
Bizi-asegurua Arriskua 365.983 366.830 93.739.702 96.525.050
Bizi-asegurua aurrezkia 8.993 6.787 5.532.883 4.338.860
Errenta Asegurua 454 406 10.197.409 8.225.933

* Datu hauetan ez dira beste Konpainia batzuekiko Banaketa-hitzarmenetatik eratorritako produktuei buruzko zenbatekoak barne hartzen.

Norbolsa

NORBOLSA PRODUKTUAK Milioika euro 2019ko salmentak Milioika euro 2020ko salmentak
Balioen bitartekotza (bitartekatutako bolumena) 3.742 4.335
Likidazioa eta zaintza (Kopurua) 36.330 17.264
Lehen mailako merkatuan kokatzea (kokapen-eragiketak):
 • Errenta finkoa (eragiketa kopurua)
 • Ordaindukoak (programa kopurua)
4
15
Bolumena:
409
1.035
5
19
Bolumena:
977
1.400
Zorroen kudeaketa (Kudeaketa Zorroen mandatuak) 66 139
Bezero kopurua 1.751 1.759

Higiezinen Taldea

Higiezinen Taldeko sozietateek ez dute produkturik merkaturatzen. Aktibo higiezinak saltzeaz arduratzen da. Hauek izan dira 2019 eta 2020an burutu diren higiezinen eragiketak:

SOZIETATEA Milioika euro 2019ko salmentak Milioika euro 2020ko salmentak
Harri Hegoalde 2, S.A.U. 62 27
Harri Iparra S.A.U. 33 10
Harri Hegoalde Aktibo Higiezinak S.A.U. 60 31
Harri Higiezinak S.A.U. 9 11
GPS Mairena el Soto 1 -
Viana Laborantza Aktiboak S.L. 1 -
CIA Sust. Eta Itsasartearen Merkataritza 6 -
SOZIETATEAK GUZTIRA 171 79

Bere jarduera dela eta, Taldeko gainontzeko sozietateek ez dute inongo produktu edo zerbitzurik merkaturatzen bitartekoentzat.