Arauzko edukien aurkibidea (11-2019 Legea)

Eman beharreko informazioa, 11/2018 Legea GRI adierazlearen zk. Erlazionatutako GRI adierazlearen izena Memoriako atala Oharrak
Txostena egitea Txostena egitea, kontuan hartuta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak 102-40 Interes taldeen zerrenda 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-42 Identifikatzea eta hautatzea interes taldeak 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-43 Interes taldeek parte hartzeko ikuspuntua 2.2 Materialtasunaren analisia
102-44 Aipatutako gai eta kezka nagusiak 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-45 Egoera finantzario kontsolidatuetan sartutako erakundeak 2.2 Materialtasunaren analisia y 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-46 Txostenen edukien definizioa eta gaiaren estaldurak 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-47 Gai materialen zerrenda 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-48 Informazioaren berradierazpena 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-49 Aldaketak memoria egitean 2.2 Materialtasunaren analisia    
102-50 Txostenaren helburuko epealdia 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-51 Azken txostenaren data 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-52 Txostenak egiteko zikloa 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-53 Harremanetarako gunea txostenari buruz galdetzeko 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-54 Txostena GRI estandarrekin bat egin izanari buruzko deklarazioa 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-56 Verificación externa 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
103-1 Gai materiala eta bere estaldura azaltzea Atal guztietan    
102-55 GRI edukien aurkibidea 1. eranskina    
Negozio ereduaren deskribapena Enpresa ingurunea 102-1 Erakundearen izena 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak 3.2 Markak, produktuak eta zerbitzuak    
102-3 Egoitzaren kokapena 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-4 Eragiketen kokapena 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-5 Jabetza eta izaera juridikoa 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
102-7 Erakundearen tamaina 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak y 9.1 Lan-ohiturak    
102-10 Aldaketa esanguratsuak erakundean eta bere hornidura katean 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak y 9.7 Erosketa arduratsua
102-12 Kanpoko ekimenak 3.5 Kanpoko erakundeak eta ekimenak
102-13 Elkarteetara afiliatzea 3.5 Kanpoko erakundeak eta ekimenak    
Antolamendua eta egitura 102-18 Gobernantza egitura 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-19 Aginte delegazioa 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura  
102-20 Erantzukizuna maila exekutiboan gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-21 Kontsulta egitea interes taldeei gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei buruz 4.2 kontsulta prozesuak    
102-22 Gobernu organo nagusiaren eta bere batzordeen osaera 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-23 Gobernu organo nagusiaren presidentea 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-24 Gobernu organo nagusia izendatzea eta hautatzea 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-25 Interes gatazkak 4.3 Conflictos de interés    
102-26 Gobernu organo nagusiaren funtzioa helburuak, balioak eta estrategia hautatzean 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-27 Gobernu organo nagusiaren ezagutza kolektiboak 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-28 Ebaluatzea gobernu organo nagusiaren jarduna 4.1 Erakundeko Gobernuaren egitura    
102-29 Identifikatzea eta kudeatzea inpaktu ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
102-31 Ebaluazioa gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
102-32 Gobernu organo nagusiaren funtzioa jasangarritasun txostena egitean 2.1 2020ko Jasangarritasunaren Memoria egitea    
102-33 Kezka kritikoak komunikatzea 4.2 kontsulta prozesuak    
102-34 Kezka kritikoen izaera eta kopurua, guztira 4.2 kontsulta prozesuak    
102-35 Ordainsari politikak 4.4 Ordainsarien politikak    
102-36 Ordainsaria zehaztekoa prozesua 4.4 Ordainsarien politikak    
102-37 Interes taldeek ordainsarian parte hartzea 4.4 Ordainsarien politikak    
batezbesteko ordainsaria; ordainketa aldakorra, kalte ordainak, epe luzerako aurrezki aurreikuspenen sistemetarako ordainketa eta sexuagatiko beste edozein pertzepzio bereizi barne. - - 4.4 Ordainsarien politikak    
Merkatuak zeinetan jarduten duen 102-6 Zerbitzatutako merkatuak 3.3 Zerbitzua ematen zaien merkatuak    
102-7 Erakundearen tamaina 3.1 Erakundearen ezaugarri orokorrak    
Helburuak eta estrategiak 102-14 Deklarazioa, erabaki hartzeen goi mailako exekutibo erantzuleena 1. Aurkezpena
   
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez)    
Bere bilakaerari eragin diezaioketen faktore eta joera nagusiak 102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
- - 6. Covid-19ren eragina Kutxabank Taldean    
Politiken deskribapena Prozedurak identifikatzeko ebaluatzeko, prebenitzeko eta arriskuak arintzeko 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
103-2 Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
103-3 Kudeaketa ikuspuntuaren ebaluazioa 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-29 Identifikatzea eta kudeatzea inpaktu ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
102-31 Ebaluazioa gai ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei dagokienez 3.4.4 Ekonomia, ingurumen eta gizarteari buruzko gaiekin lotutako arriskuen kudeaketa    
Politiken emaitzak Emaitza ez-finantzarioen adierazle (GRI) egokiak enpresa jarduera zehatzari dagokionez, eta konparagarritasun, materialtasun, garrantzi eta fidagarritasun irizpideak betetzen dituztenak Merkataritza harremanak 103-1 Gai materiala eta bere estaldura azaltzea Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez)    
103-2 Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez)    
103-3 Kudeaketa ikuspuntuaren ebaluazioa Kudeaketaren ikuspuntuak (ingurumenekoa, soziala, negozio eredua, lan ildo nagusiak jasangarritasunari dagokionez)    
Talde jarduerei lotutako arrisku nagusiak Merkataritza harremanak 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
Ondorio negatiboak izan ditzaketen produktuak edo zerbitzuak 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
Arrisku horien kudeaketa 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4 Arriskuaren kudeaketa
Detektatutako inpaktuei buruzko informazioa, eta epealdia 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
102-30 Efikazia arriskuaren kudeaketa prozesuetan 3.4 Arriskuaren kudeaketa    
Kudeaketaren ikuspuntua Informazio zehatza, enpresaren jarduerak ingurumenean dituen gaur egungo eta aurrez ikus daitezkeen ondorioei buruzkoa. Ingurumen ebaluaziorako edo egiaztapenerako prozedurak, ingurumen arriskuak prebenitzera bideratutako baliabideak, arreta printzipioaren aplikazioa, ingurumen arriskuetarako horniduren eta bermeen kopurua 102-11 Arretaren printzipioa edo ikuspuntua 8. Ingurumeneko lana    
102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak 8. Ingurumeneko lana    
201-2 Inplikazio finantzarioak eta klima aldaketatik eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa    
307-1 Ingurumeneko legedia eta araudia ez betetzea 8.9 Ingurumenaren araudia betetzea    
Kutsadura Neurriak karbono emisioak, zarata eta argi kutsadura prebenitzeko, murrizteko edo konpontzeko 103-2 Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa    
302-4 Kontsumo energetikoa murriztea 8.2 Energia kontsumoak    
305-5 BEG emisioak murriztea 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa    
Ekonomia zirkularra eta hondakinak prebenitzea eta kudeatzea Neurriak hondakinak prebenitzeko, birziklatzeko, berrerabiltzeko, berreskuratzeko eta ezabatzeko. 103-2 Kudeaketaren eta bere osagaien ikuspuntua 8.4 Hondakinen sorrera      
306-1 Hondakinak sortzea eta hondakinekin erlazionatutako inpaktu esanguratsuak 8.4 Hondakinen sorrera    
306-2 Hondakinekin erlazionatutako inpaktu esanguratsuak kudeatzea 8.4 Hondakinen sorrera  
306-3 Sortutako hondakinak 8.4 Hondakinen sorrera  
306-4 Ezabatzeko ez diren hondakinak 8.4 Hondakinen sorrera
306-5 Ezabatzeko  diren hondakinak 8.4 Hondakinen sorrera  
Ekintzak, elikagaien hondakinei aurre egiteko -   1. Eranskina Ez dira egiten gai honekin erlazionatutako ekintzak, ez baitira aplikatzekoak
Baliabideen erabilera jasangarria Ur kontsumoa eta ur hornidura 303-1 Urarekiko interakzioa partekatutako baliabide gisa 8.3 Uraren kontsumoak  
303-2 Kudeatzea uraren isuriarekin erlazionatutako inpaktuak 8.3 Uraren kontsumoak  
303-3 Ura ateratzea 8.3 Uraren kontsumoak  
303-4 Ur isuriak 8.3 Uraren kontsumoak  
303-5 Uraren kontsumoa 8.3 Uraren kontsumoak  
Lehengaien kontsumoa eta horien erabileran efizientzia hobetzeko hartutako neurriak 301-1 Erabilitako materialak pisuaren edo bolumenaren arabera 8.1 Materialen kontsumoa  
301-2 Birziklatutako intsumoak 8.1 Materialen kontsumoa  
301-3 Berrerabilitako produktuak 8.1 Materialen kontsumoa  
Energiaren zuzeneko edo zeharkako kontsumoa 302-1 Kontsumo energetikoa erakundearen barnean 8.2 Energia kontsumoak  
302-2 Kontsumo energetikoa erakundetik kanpo 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa Langileek laneko bidaietan eta lanera joateko desplazamenduetan egindako kilometroen bidez lortzen da.
302-3 Intentsitate energetikoa 8.2 Energia kontsumoak  
302-4 Kontsumo energetikoa murriztea 8.2 Energia kontsumoak  
203-1 Inbertsioak lagundutako azpiegituretan eta zerbitzuetan 8.2 Energia kontsumoak  
Energia berriztagarriak erabiltzea 302-4 Kontsumo energetikoa murriztea 8.2 Energia kontsumoak  
Klima aldaketa BEG emisioen elementu garrantzitsuak 305-1 BEGren zuzeneko emisioak (1. irismena) 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
305-2 BEGren zeharkako emisioak energia sortzean (2. irismena) 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
305-3 BEGren zeharkako beste emisio batzuk (3. irismena) 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
305-4 BEG emisioen intentsitatea 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
305-6 Ozono geruza murrizten duten substantzien emisioak (OGM) 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
305-7 Nitrogeno oxidoak (NOx), sufre oxidoak (SOx) eta airera isurtzen diren beste emisio esanguratsu batzuk 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
Klima aldaketaren ondorioetarako egokitzeko hartutako neurriak 201-2 Inplikazio finantzarioak eta klima aldaketatik eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
302-5 Murriztea produktuen eta zerbitzuen behar energetikoak 8.7 Ingurumenean inpaktua duten produktuak  
Epe ertain eta luzera BEG murrizteko helburuak eta baliabideak 305-5 BEG emisioak murriztea 8.5 Atmosferako isuriak eta aldaketa klimatikoa  
Biodibertsitatea Biodibertsitatea zaintzeko edo berreskuratzeko hartutako neurriak 304-2 Inpaktu esanguratsuak, jarduerek, produktuek eta zerbitzuek biodibertsitatean dituztenak 8.6 Bioaniztasuna  
Jarduerek edo eragiketek gune babestuetan sortutako inpaktuak 304-1 Eragiketa zentroak jabetzan, errentan edo kudeatuak, gune babestuen edo gune babestuetatik kanpo biodibertsitaterako balio handiko eremuen barnean edo ondoan daudenak 8.6 Bioaniztasuna  
304-2 Inpaktu esanguratsuak, jarduerek, produktuek eta zerbitzuek biodibertsitatean dituztenak 8.6 Bioaniztasuna  
304-3 Habitat babestuak edo leheneratuak 8.6 Bioaniztasuna  
304-4 Espezieak, NKNBren zerrenda gorrian agertzen direnak eta kontserbazio zerrenda nazionaletan agertzen direnak, baldin eta beren habitatak eragiketek eragiten dieten guneetan badaude. 8.6 Bioaniztasuna  
Enplegua Langileen kopurua, guztira, eta sexuaren, adinaren, herrialdearen eta lanbide sailkapenaren araberako banaketa 102-7 Erakundearen tamaina 9.1 Lan-ohiturak  
102-8 Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa 9.1 Lan-ohiturak  
401-1 Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea 9.1 Lan-ohiturak  
405-1 b) Enplegatuen ehunekoa lanbide kategoriaren arabera dibertsitate kategoria hauetako bakoitzean: i) sexua; ii) adin taldea; iii) dibertsitatearen beste adierazle batzuk, halako dagokionean 9.1 Lan-ohiturak  
202-2 Tokiko komunitatekoak diren kontratatutako goi mailako exekutiboen proportzioa 9.1 Lan-ohiturak  
Lan kontratuen kopurua, guztira, eta modalitateen banaketa 102-8 Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa 9.1 Lan-ohiturak  
401-1 Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea 9.1 Lan-ohiturak  
Kontratu mugagabeen, aldi baterako kontratuen eta lanaldi partzialeko kontratuen urteko batezbestekoa sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabera 102-8 Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa 9.1 Lan-ohiturak  
401-1 Enplegatuen kontratazio berriak eta pertsonalaren txandakatzea 9.1 Lan-ohiturak  
Kaleratzeen kopurua sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabe 401-1 b) kaleratzeei dagokienez Pertsonalaren txandakatze kopurua, guztira, eta tasa txostenaren epealdian, adin taldearen, sexuaren eta eskualdearen arabera 9.1 Lan-ohiturak  
Batezbesteko ordainsariak eta haien bilakaera sexuaren, adinaren eta lanbide sailkapenaren arabera bereizita 102-35 Ordainsari politikak 9.1 Lan-ohiturak  
102-36 Ordainsaria zehaztekoa prozesua 9.1 Lan-ohiturak  
102-37 Interes taldeek ordainsarian parte hartzea 9.1 Lan-ohiturak  
405-2 Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena 9.1 Lan-ohiturak  
Soldata arrakala 405-2 Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena 9.1 Lan-ohiturak  
Lanpostu berdinen ordainsaria edo sozietatearen batezbestekoa 102-35 Ordainsari politikak 9.1 Lan-ohiturak  
102-36 Ordainsaria zehaztekoa prozesua 9.1 Lan-ohiturak  
102-37 Interes taldeek ordainsarian parte hartzea 9.1 Lan-ohiturak  
405-2 Ratioa, emakumeek gizonen aldean duten oinarrizko soldatarena eta ordainsariarena 9.1 Lan-ohiturak  
Lansarien konparazioa 202-1 Ratioa, hasierako sailkapen estandarraren ordainsaria sexuaren araberakoa, tokiko gutxieneko ordainsariaren alde 9.1 Lan-ohiturak  
102-38 Ratioa, urteko guztizko konpentsazioarena 9.1 Lan-ohiturak  
102-39 Ratioa, guztizko konpentsazioaren portzentajezko gehikuntzarena 9.1 Lan-ohiturak  
Bestelakoak 404-3 Portzentajea, lanbide jardunaren eta garapenaren aldizkako ebaluazioak jasotzen dituzten enplegatuena 9.1 Lan-ohiturak  
Lanetik deskonektatzeko politikak - - 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak Berariaz aipatzen ez diren erakundeek ez daukate lanetik deskonektatzeko politika zehatzik.
Desgaitasuna duten enplegatuak 405-1 Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan 9.1 Lan-ohiturak  
Lanaren antolaketa Lan denboraren antolaketa 102-8 Informazioa, enplegatuei buruzkoa eta beste langile batzuei buruzkoa 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
401-2 Onurak lanaldi osoko enplegatuentzat, lanaldi partzialeko edo aldi baterako enplegatuei ematen ez zaizkienak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Absentismo ordu kopurua 403-9 Lesioak lan istripuagatik 9.1 Lan-ohiturak  
Lana eta familia bizitza bateratzeko neurriak 401-2 Onurak lanaldi osoko enplegatuentzat, lanaldi partzialeko edo aldi baterako enplegatuei ematen ez zaizkienak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
401-3 Guraso baimena 9.1 Lan-ohiturak  
201-3 Obligazioak, onura zehaztuen planekoak eta bestelako erretiro planekoak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Osasuna eta segurtasuna Laneko osasuneko eta segurtasuneko baldintzak 403-1 Laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko sistema 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-2 Identifikatzea arriskuak, ebaluatzea arriskuak eta ikertzea gorabeherak 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-3 Laneko osasun zerbitzuak 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-4 Langileen parte hartzea, laneko osasunari eta segurtasunari buruzko kontsultak eta komunikazioa 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-5 Langileen prestakuntza, laneko osasunari eta segurtasunari buruzkoa 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-6 Langileen osasuna sustatzea 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-7 Prebenitzea eta murriztea langileen osasuneko eta segurtasuneko inpaktuak, merkataritza erlazioei zuzenean lotuta badaude 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
403-8 Estaldura, laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko sistemarena 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
Laneko istripuak, bereziki, horien maiztasuna eta larritasuna 403-9 Lesioak lan istripuagatik 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
Laneko gaixotasunak; sexuaren arabera bereizita 403-10 Laneko ondoezak eta gaixotasunak 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
Gizarte harremanak Gizarte elkarrizketaren antolaketa, langileei informazioa emateko eta kontsultatzeko eta haiekin negoziatzeko prozedurak barne 102-41 Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
402-1 Gutxieneko abisu epeak, eragiketa aldaketei buruzkoak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
403-1 Langileen ordezkaritza osasuneko eta segurtasuneko langile-enpresa batzorde formaletan 9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna  
407-1 Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Portzentajea, hitzarmen bidez estalita dauden enplegatuena, herrialdearen arabera 102-41 Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
407-1 Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Balantzea, hitzarmen kolektiboena, bereziki laneko osasunaren eta segurtasunaren eremuan 102-41 Negoziazio kolektiboaren hitzarmenak 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Prestakuntza Prestakuntzaren eremuan ezarritako politikak 404-2 Programak, enplegatuen gaitasunak hobetzeko, eta, programak, trantsiziori laguntzeko 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza  
Prestakuntza ordu kopurua, guztira, lanbide kategorien arabera 404-1 Urteko prestakuntza orduen batezbestekoa enplegatuaren arabera 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza  
Irisgarritasuna Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala 405-1 Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan 9.5 Finantza inklusioa eta Finantza irisgarritasuna  
Berdintasuna Hartutako neurriak emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna sustatzeko 405-1 Dibertsitatea gobernu organoetan eta enplegatuetan 9.1 Lan-ohiturak  
Berdintasun planak - - 9.1 Lan-ohiturak  
Hartutako neurriak enplegua sustatzeko - - 9.1 Lan-ohiturak (kontratazioak)  
Protokoloak, sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkakoak - - 9.1 Lan-ohiturak (kontratazioak) Berdintasun planean protokolo bat dago sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren prebentziorako, tratamendurako eta ezabaketarako.
Desgaitasuna duten pertsonen integrazioa eta irisgarritasun unibertsala - - 9.1 Lan-ohiturak / 9.5 Finantza inklusioa eta Finantza irisgarritasuna  
Era guztietako diskriminazioen aurkako politika eta, dagokionean, dibertsitatearen kudeaketa - - 9.1 Lan-ohiturak
1. Eranskina
Ez dago dibertsitatea kudeatzeko politika zehatzik.
Giza eskubideak Giza eskubideen arloko arreta egokiko prozedurak 412-1 Giza eskubideetan duten inpaktua berrikusten edo ebaluatzen zaien eragiketak 9.7 Erosketa arduratsua
1. eranskina
Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan.
412-2 Enplegatuen prestakuntza giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza  
412-3 Inbertsio hitzarmen eta kontratu esanguratsuak giza eskubideei buruzko klausulak dituztenak edo giza eskubideei buruzko ebaluazioa egiten zaienak. 9.7 Erosketa arduratsua  
414-2 Inpaktu sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan 9.7 Erosketa arduratsua  
Giza eskubideen urraketaren arriskuen prebentzioa eta, dagokionean, egindako balizko abusuak arintzeko, kudeatzeko eta konpontzeko neurriak. 410-1 Giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan gaitutako segurtasun pertsonala 1. eranskina Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan.
412-1 Giza eskubideetan duten inpaktua berrikusten edo ebaluatzen zaien eragiketak 1. eranskina Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Kutxabank Taldeak uste du arrisku horiek ez direla esanguratsuak eta, beraz, aipatutako hornitzaileei ez zaie auditoria edo ebaluazio zehatzik egin arlo honetan.
412-2 Enplegatuen prestakuntza giza eskubideei buruzko politiketan edo prozeduretan 9.3 Trebakuntza eta hezkuntza  
412-3 Inbertsio hitzarmen eta kontratu esanguratsuak giza eskubideei buruzko klausulak dituztenak edo giza eskubideei buruzko ebaluazioa egiten zaienak. 9.7 Erosketa arduratsua  
407-1 Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak
9.7 Erosketa arduratsua
 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen oinarrizko hitzarmenaren xedapenak sustatzea eta betetzea. Xedapen horiek elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidearekiko errespetuarekin erlazionatuta egongo dira. 407-1 Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen 9.2 Uztarketa neurriak eta gizarte etekinak  
Enpleguko eta okupazioko diskriminazioa deuseztatzea 406-1 Diskriminazio kasuak eta abiatutako ekintza zuzentzaileak 9.1 Lan-ohiturak  
Bortxazko edo derrigorrezko lana deuseztatzea 409-1 Bortxazko edo derrigorrezko lan kasuak izateko arrisku handia duten eragiketak eta hornitzaileak 1. eranskina Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Horregatik, galarazita daude haurren esplotazioa eta bortxazko lana, eta onartu egiten da elkartzeko askatasunerako eskubidea, baita hitzarmen kolektiboetan babesteko eskubidea ere, besteak beste.
Haurren lanaren benetako abolizioa 408-1 Haurren lan kasuak izateko arrisku handia duten eragiketak eta hornitzaileak 1. eranskina Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Horregatik, galarazita daude haurren esplotazioa eta bortxazko lana, eta onartu egiten da elkartzeko askatasunerako eskubidea, baita hitzarmen kolektiboetan babesteko eskubidea ere, besteak beste.
Ustelkeria eta eroskeria Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko hartutako neurriak 102-16 Balioak, printzipioak, estandarrak eta portaera arauak 5.1 Etika eta portaera kodeak  
102-17 Aholkularitza mekanismoak eta kezka etikoak 5.2 Etika eta zintzotasunari buruzko gaien inguruko aholkularitza eta salaketa  
205-1 Ebaluatutako eragiketak ustelkeriarekin erlazionatutako arriskuetarako 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
205-2 Komunikazioa eta prestakuntza, ustelkeriaren aurkako politikei eta prozedurei buruzkoak 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka
4.1.2 Interes taldeei eta organo gorenei jasangarritasunaren inguruan egindako kontsulta prozesuak
 
205-3 Baieztatutako ustelkeria kasuak eta hartutako neurriak 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
206-1 Ekintza juridikoak, lehia desleialarekin eta jardunbide monopolistekin erlazionatutakoak eta lehia askearen aurkakoak. 5.4 Lehiakortasun desleiala  
Kapitalak zuritzearen aurkako neurriak 205-1 Ebaluatutako eragiketak ustelkeriarekin erlazionatutako arriskuetarako 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
205-2 Komunikazioa eta prestakuntza, ustelkeriaren aurkako politikei eta prozedurei buruzkoak 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
205-3 Baieztatutako ustelkeria kasuak eta hartutako neurriak 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
Ekarpenak irabazi asmorik gabeko fundazioei eta erakundeei 201-1 Balio ekonomiko zuzena, sortua eta banatua 9.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza  
415-1 Ekarpenak alderdiei eta/edo ordezkari politikoei 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka  
Enpresak garapen jasangarriarekin dituen konpromisoak Sozietatearen jarduerak tokiko enplegu eta garapenean duen inpaktua 203-2 Zeharkako inpaktu ekonomiko esanguratsuak 9.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza  
413-1 Tokiko komunitateak parte hartzen duen eragiketak, inpaktuaren ebaluazioak eta garapen programak 9.10 Akziodunarentzat balorea sortzea  
lurraldean duen inpaktua 203-2 Zeharkako inpaktu ekonomiko esanguratsuak 9.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza  
413-1 Tokiko komunitateak parte hartzen duen eragiketak, inpaktuaren ebaluazioak eta garapen programak 9.10 Akziodunarentzat balorea sortzea  
Tokiko komunitateetako eragileekin izandako harremanak eta horiekiko elkarrizketa modalitateak 413-1 Tokiko komunitateak parte hartzen duen eragiketak, inpaktuaren ebaluazioak eta garapen programak 9.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza  
413-2 Eragiketak, tokiko komunitateetan inpaktu negatiboak esanguratsuak - benetakoak eta balizkoak- dituztenak 9.10 Akziodunarentzat balorea sortzea  
Elkartze edo babes ekintzak 102-13 Elkarteetara afiliatzea 3.5 Kanpoko erakundeak eta ekimenak
9.6 Gizarte ekintza eta boluntariotza
 
Gainbegiratze sistemak eta auditoriak eta horien emaitzak Erosketa politikan, gizarteari, genero berdintasunari eta ingurumenari lotutako alderdiak sartzea 414-1 Hornitzaile berriak, irizpide sozialekin bat datozen hautaketa iragazkiak pasatu dituztenak 1. eranskina

Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Horregatik, galarazita daude haurren esplotazioa eta bortxazko lana, eta onartu egiten da elkartzeko askatasunerako eskubidea, baita hitzarmen kolektiboetan babesteko eskubidea ere, besteak beste.

Informazio zehatzagoa dago hemen:
9.7 Erosketa arduratsua
308-1 Hornitzaile berriak, ingurumen irizpideekin bat datozen hautaketa iragazkiak pasatu dituztenak 1. eranskina
407-1 Eragiketak eta hornitzaileak, zeinen elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidea arriskuan egon daitekeen 1. eranskina
409-1 Bortxazko edo derrigorrezko lan kasuak izateko arrisku handia duten eragiketak eta hornitzaileak 1. eranskina
Aintzat hartzea hornitzaileekiko eta azpikontratistekiko harremanetan, haien erantzukizuna soziala eta ingurumen erantzukizuna 102-9 Hornidura katea 9.7 Erosketa arduratsua  
414-2 Inpaktu sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan 9.7 Erosketa arduratsua  
308-2 Ingurumen inpaktu negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan 8.8 Hornitzaileen ingurumenaren ebaluazioa  
Gainbegiratze sistemak eta auditoriak eta horien emaitzak 102-9 Hornidura katea 9.7 Erosketa arduratsua
1. Eranskina
Hala Kutxabank Taldeak nola bere hornitzaile gehienek estatuan jarduten dute eta Espainiako araudi esparrua aplikatzen zaie, horrek esan nahi du Giza Eskubideak errespetatzea. Horregatik, galarazita daude haurren esplotazioa eta bortxazko lana, eta onartu egiten da elkartzeko askatasunerako eskubidea, baita hitzarmen kolektiboetan babesteko eskubidea ere, besteak beste.
204-1 Tokiko hornitzaileetan egiten den gastuaren proportzioa 9.7 Erosketa arduratsua  
308-1 Hornitzaile berriak, ingurumen irizpideekin bat datozen hautaketa iragazkiak pasatu dituztenak 8.8 Hornitzaileen ingurumenaren ebaluazioa  
308-2 Ingurumen inpaktu negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan 8.8 Hornitzaileen ingurumenaren ebaluazioa  
414-2 Inpaktu sozial negatiboak hornidura katean eta hartutako neurrietan 9.7 Erosketa arduratsua  
Kontsumitzaileak Kontsumitzaileen osasunerako eta segurtasunerako neurriak 416-1 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten inpaktuak ebaluatzea 1. eranskina Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuetakoak dira eta ez dute kalterik sortzen bezeroen segurtasunean eta osasunean.
Erreklamazio sistemak, jasotako kexak eta horien ebazpena 416-2 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten inpaktuei buruzko ez-betetzeen kasuak 1. eranskina Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuetakoak dira eta ez dute kalterik sortzen bezeroen segurtasunean eta osasunean.
Informazio fiskala Lortutako irabaziak herrialdez herrialde 201-1 Balio ekonomiko zuzena, sortua eta banatua 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
Zergak ordaindutako irabazien gain 201-1 Balio ekonomiko zuzena, sortua eta banatua 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
Jasotako dirulaguntza publikoak 201-4 Gobernutik jasotako laguntza finantzarioa 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
Inbertsioak lagundutako azpiegituretan eta zerbitzuetan 203-1 Inbertsioak lagundutako azpiegituretan eta zerbitzuetan 9.5 Finantza inklusioa eta Finantza irisgarritasuna  
Beste informazio fiskal bat 207-1 Ikuspuntu fiskala 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
207-2 Gobernantza fiskala, arriskuen kontrola eta kudeaketa 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
207-3 Interes taldeen parte hartzea eta arlo fiskaleko kezken kudeaketa 7.2 Lan ekonomikoa eta finantza sendotasuna  
207-4 Txostenen aurkezpena herrialdez herrialde 7.2. Desempeño económico y fortaleza financier Ezin izan da adierazle honen berri eman, memoria onartu den egunean ez baitago eskatutako banakatze maila duen informazio hori.
Araudia betetzea Araudia betetzea Erreklamazio sistemak, jasotako kexak eta horien ebazpena 417-1 Errekerimenduak, produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta etiketatzerako 7.5 Erreklamazio-sistemak, jasotako kexak eta horien konponbidea  
417-2 CEz-betetze kasuak, produktuen eta zerbitzuen informazioarekin eta etiketatzearekin erlazionatutakoak 7.5 Erreklamazio-sistemak, jasotako kexak eta horien konponbidea  
417-3 Ez-betetze kasuak, marketin komunikazioarekin erlazionatutakoak 7.5 Erreklamazio-sistemak, jasotako kexak eta horien konponbidea  
418-1 Oinarritutako erreklamazioak, bezeroen pribatutasun urraketarekin eta bezeroen datu galtzearekin erlazionatutakoak 7.6 Bezeroen pribatutasuna  
416-2 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean dituzten inpaktuei buruzko ez-betetzeen kasuak 1. eranskina Kutxabank Taldeak merkaturatutako produktuak araututako merkatuetakoak dira eta ez dute kalterik sortzen bezeroen segurtasunean eta osasunean.
307-1 Ingurumeneko legedia eta araudia ez betetzea 8.9 Ingurumenaren araudia betetzea  
419-1 Legeak eta arauak ez betetzea arlo sozialean eta ekonomikoan 9.8 Betetze arautzailea  
Salaketak, giza eskubideak urratzeagatiko kasuengatik 411-1 Kasuak, herri indigenen eskubideak urratzeagatik. 9.8 Betetze arautzailea