2. ERANSKINA: Nazio Batuen Mundu Ituneko edukien aurkibidea


NAZIO BATUEN MUNDUKO ITUNAREN 10 PRINTZIPIOAK 2020KO KUTXABANK TALDEAREN JASANGARRITASUNAREN MEMORIAREN ATALAK
Giza eskubideak 1. printzipioa: Enpresek bermatu eta errespetatu egin behar dute nazioartean onartu diren oinarrizko giza eskubideen babesa, beren eragin eremuaren barnean. 3.5 Kanpoko elkarteak eta ekimenak
9.1 Laneko jardunbidea
9.2 Lana eta familia bizitza bateratzea eta onura sozialak
9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna
9.7 Erosketa arduratsua
2. printzipioa: Enpresek ziurtatu egin behar dute ez direla konplizeak giza eskubideen urraketari dagokionez.
Laneko arauak 3. printzipioa: Enpresek bermatu egin behar dituzte elkartzeko askatasunerako eta negoziazio kolektiborako eskubidearen benetako onarpena. 9.1 Laneko jardunbidea
9.2 Lana eta familia bizitza bateratzea eta onura sozialak
9.4 Laneko segurtasuna eta osasuna
9.7 Erosketa arduratsua
4. printzipioa: Enpresek bermatu egin behar dute deuseztatu egiten dela bortxazko edo behartuta egindako edozein lan. 9.1 Laneko jardunbidea
9.2 Lana eta familia bizitza bateratzea eta onura sozialak
9.7 Erosketa arduratsua
5. printzipioa: Enpresek bermatu egin behar dute deuseztatu egiten dela haurren lana.
6. printzipioa: Enpresek bermatu egin behar dute deuseztatu egiten direla enpleguan eta okupazioan diskriminatzeko jardunbideak. 9.1 Laneko jardunbidea
9.2 Lana eta familia bizitza bateratzea eta onura sozialak
9.7 Erosketa arduratsua
Ingurumena 7. printzipioa: Enpresek mantendu egin behar dute ingurumenaren aldeko ikuspuntu prebentiboa. 3.5 Kanpoko elkarteak eta ekimenak
3.6 Jasangarritasunaren arloko lan ildo nagusiak
8. Ingurumen jarduera
9.7 Erosketa arduratsua
8. printzipioa: Enpresek sustatu egin behar dituzte ingurumen erantzukizun handiagoa sustatzen duten ekimenak.
9. printzipioa: Enpresek sustatu egin behar dituzte ingurumena errespetatzen duten teknologien garapena eta hedapena.
Ustelkeriaren aurkako borroka 10. printzipioa: Enpresek lan egin behar dute era guztietako ustelkerien aurka, estortsioa eta eroskeria barne. 5.3 Ustelkeriaren aurkako borroka
9.7 Erosketa arduratsua