K Kutxabankeko markaren simboloa

G3 Edukien aurkibidea - Finantza Zerbitzuen Sektorearen Gehigarria

Ezarpen maila

I. ATALEKO INFORMAZIO ESTANDARRA: PROFILA

1. Estrategia eta analisia
Atala Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa
1,1 Arduradun nagusiaren adierazpena Partzialki Emana Erakundearen erronka nagusiei buruzko ikuspegiak, baita datorren urterako helburuak eta datozen 3-5 urteetarako helburuak ere. Ez dira atal honetan sartzen Informazio hau ez da eman, erakundeak ez duelako oraindik bere Plan Estrategikoa onartu
1,2 Eragin, Arrisku eta aukera nagusiak Osatua      
2. Erakundearen profila
Atala Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa
2,1 Erakundearen izena Osatua      
2,2 Marka, produktu edo/eta zerbitzu nagusiak Osatua      
2,3 Erakundearen egitura operatiboa, atal, erakunde operatibo, filial eta negozio bateratuak barne Osatua      
2,4 Egoitza nagusiaren helbidea Osatua      
2,5 Erakundeak non jarduten duen Osatua      
2,6 Jabetzaren izaera eta forma juridikoa Osatua      
2,7 Zerbitzatzen dituen merkatuak Osatua      
2,8 Erakunde informatzailearen dimentsioak Osatua      
2,9 Txostenak hartzen duen denboraldian izandako aldaketa garrantzizkoak Osatua      
2,10 Txostenak hartzen duen denboraldian jasotako sariak Osatua      
3. Txostenaren parametroak
Atala Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa
3,1 Txostenean agertzen den informazioak hartzen duen denboraldia (adibidez, zerga-ekitaldia, egutegiko urtea). Osatua      
3,2 Aurreko Txostenaren data (hau lehena ez bada). Osatua      
3,3 Txostenen aurkezpen-ziklora (urtekoa, biurtekoa, etab.). Osatua      
3,4 Txostenari edo Txostenaren edukiari buruzko gaiak kontsultatzeko lekua. Osatua      
3,5 Txostenaren edukia definitzeko prozesua. Partzialki Emana Gai materialen lehenespena Ezin da eskuratu Txosten honetako edukiak, aurreko urteetan kutxa jabeek beraien interes taldeei aurreko urteetan egindako inkesta eta kontsultatan lortutako informazioaren arabera lehenetsi dira, ekitaldi honetan ezin izan baitira egin. Hala ere, informazio honek aldaketa sakonik ez duela izan pentsatu da. Interes taldeentzat aipagarriak izan litezkeen edukinen laburpena egin da.
3,6 Txostenaren estaldura (esaterako: herrialdeak, atalak, filialak, errentan hartutako instalazioak, negozio bateratuak, hornitzaileak). Osatua      
3,7 Txostenaren irismenaren eta estalduraren mugak. Osatua      
3,8 Negozio bateratuen gaineko informazioa sartzeko oinarria (joint ventures). Osatua      
3,9 Datuak neurtzeko teknikak eta kalkuluak egiteko oinarriak. Osatua      
3,10 DAurreko Txostenetako informazioa berriz agertzeak izan dezakeen eragina eta informazio hori berriz azaltzeko arrazoiak. Osatua      
3,11 Aurreko denboraldiekiko aldeak Txostenaren irismenean, estalduran eta aplikatutako balioespen-metodoetan. Osatua      
3,12 Txostenean oinarrizko edukiak non dauden agertzen duen taula. Informazio hau ze orrialde edo web estekan aurki daitekeen adierazten du. Osatua      
3,13 Gaur egungo politika eta praktika, Txostena kanpoan egiaztatzeko eskariari dagokionez. Jasangarritasun Txostenean egiaztatze-txostena sartzen ez bada, dagoen beste edozein kanpo-egiaztatzeren irismena eta oinarria azaldu behar dira. Argitu behar da, baita ere, Txostena egin duen erakundearen eta egiaztatzea hornitu dutenen arteko harremana. Osatua      
4. Erakunde Gobernua, Konpromisoak,erronkak eta interes-taldeen parte-hartzea
Atala Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa
4,1 Erakundearen gobernu-egitura. Osatua      
4,2 Aginte Organo goreneko lehendakariak kargu exekutiborik duen deskribatzea. Osatua      
4,3 Aginte Organo gorenean dauden kide independente edo ez-exekutiboak. Zehaztu erakundearentzat zer esan nahi duten “independente” eta “ez-exekutibo”. Osatua      
4,4 Akziodunek eta langileek Aginte Organo gorenari gomendioak edo oharrak helarazteko dituzten mekanismoak. Osatua      
4,5 Aginte Organo goreneko kideen, goi-zuzendarien eta exekutiboen ordainsarien (kargu-uzteen gaineko akordioak barne) eta erakundearen jardueraren (gizarte- eta ingurumen-jarduera barne) arteko lotura. Osatua      
4,6 Aginte Organo gorenean interes-gatazkarik egon ez dadin ezarritako prozedurak. Osatua      
4,7 Aginte Organo goreneko kideei erakundearen gizarte-, ingurumen- eta ekonomia- alorretako estrategia behar bezala zuzendu dezaten eskatzen zaien gaitasuna. Osatua      
4,8 Erakundearen eginkizuna eta baloreak; ekonomia-, ingurumen- eta gizarte- jarduerarako jokabide-kodeak eta garrantzitsuak diren printzipioak; eta kode eta printzipio horien ezarpen-maila. Osatua      
4,9 Aginte Organo gorenaren prozedurak ikuskatzeko erakundeak nola identifikatzen eta kudeatzen dituen, batetik, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-jarduerak; bestetik, jarduera horien arriskuak eta aukerak; eta azkenik, nazioartean adostutako estandarren, jokabide-kodeen eta printzipioen betetzea eta partaidetza. Osatua      
4,10 Gobernu organo gorenaren jarduera ebaluatzeko prozedurak, bereziki jarduera ekonomikoari, ingurumenekoari eta sozialari dagokienez. Osatua      
4,11 Erakundeak nola ezarri duen zuhurtzia planteamendu edo printzipioa. Osatua      
4,12 Kanpoan garatutako gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-printzipioak eta programak, eta erakundeak onetsi eta onartutako ekimenak. Osatua      
4,13 Erakundea kide duten elkarte nagusiak Osatua      
4,14 Erakundeak sartu duen interes-taldeen zerrenda. Osatua      
4,15 Interes-taldeak, zeinekin Erakundeak konpromisoa hartzen duen, identifikatzeko eta aukeratzeko oinarria. Osatua      
4,16 Interes-taldeak sartzeko onartutako ikuspegiak, partaidetza-maiztasuna barne, interes-taldeen mota eta mailaren arabera. Osatua      
4,17 Interes-taldeen partaidetzatik sortutako kezka eta gai interesgarri nagusiak, eta erakundeak nola erantzun dien kezka eta gai horiei Txostena egitean. Osatua      
Atala Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
DMA PS Kudeaketa ikuspegia          
Alderdi orokorrak Produktu-zorroa Osatua        
FS1 Negozio lerroei ezarritako Ingurumen eta gizarte eduki bereziak dituzten politiken deskribapena. Osatua        
FS2 Arestian deskribatutako eta negozio lerroetan ezarritako politika bakoitzean arrisku sozialak eta ingurumenekoak ebaluatzeko eta hautatzeko prozeduren deskribapena. Osatua        
FS3 Bezeroek, kontratuetan edo transakzioetan agertzen diren eskakizun sozialak eta ingurumenekoak, bete egiten dituztela ziurtatzeko eta kontrolatzeko. Osatua        
FS4 Langileriaren gaitasunak hobetzeko prozeduren deskribapena, arriskuen kudeaketara eta aukera sozialetara eta ingurumenekoetara bideratuta. Osatua        
FS5 Bezeroekiko eta beste interes-talde batzuekiko elkarrekintzen deskribapena, arriskuen kudeaketari eta ingurumen eta gizarte aukerei dagokienez. Osatua        
  Auditoretzak Osatua        
Akziodun politikoak Osatua        
DMA EC Kudeaketa ikuspegia EC          
Aspects Jarduera ekonomikoa. Osatua        
Merkatuko presentzia. Osatua        
Zeharkako eragin ekonomikoak Osatua        
DMA EN Kudeaketa ikuspegia EN          
Aspects Materialak Osatua        
Energia Osatua        
Ura Osatua        
Bio aniztasuna Osatua        
Jaulkipenak, isuriak eta hondakinak Osatua        
Produktuak eta zerbitzuak Osatua        
Araudia betetzea Osatua        
Garraioa Osatua        
Alderdi orokorrak Osatua        
DMA LA Kudeaketa ikuspegia LA          
Aspects Enplegua Osatua        
Enpresa / langileak harremana Osatua        
Segurtasuna eta osasuna lanean Osatua        
Prestakuntza eta hezkuntza Osatua        
Aniztasuna eta aukera berdintasuna Osatua        
DMA HR Kudeaketa ikuspegia HR          
Aspects Inbertsio eta horniketa praktikak Osatua        
Bazterketarik eza Osatua        
Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak Osatua        
Haurren esplotazioa Osatua        
Kexak eta adiskidetze prozedurak Osatua        
Segurtasun eta osasun praktikak Osatua        
Herri indigenen eskubideak Osatua        
DMA SO Kudeaketa ikuspegia SO          
Aspects Komunitatea Osatua        
Ustelkeria Osatua        
Politika publikoa Osatua        
Lehia ez-leiala Osatua        
Araudia betetzea Osatua        
DMA PR Kudeaketa ikuspegia PR          
Aspects Bezeroaren osasuna eta segurtasuna Osatua        
Produktu eta zerbitzuen etiketak Osatua        
FS15 Finantza-produktu eta zerbitzuak diseinatzeko merkaturatzeko bidezko eraren gaineko politikak Osatua        
Aspects Marketing komunikazioa Osatua        
Bezeroaren pribatutasuna Osatua        
Araudia betetzea Osatua        
Eraginak produktu eta zerbitzuetan
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Produktu-zorroa
FS6 Negozio-lerro bakoitzaren zorroaren portzentajea lurraldeka, tamainaka eta jarduera-sektoreka banatuta. Osatua        
FS7 Negozio-lerro bakoitzean gizarte-onura banatzeko diseinatutako produktu eta zerbitzuen diru-balioa, gizarte-helburuka banatuta. Osatua        
FS8 Negozio-lerro bakoitzean ingurumen onura berezia emateko diseinatutako produktu eta zerbitzuen diru-balioa eta ingurumen-helburuen arabera banatuta. Osatua        
Auditoretzak
FS9 Gizarte-arriskua eta ingurumen-arriskuaren kudeaketaren politikak eta prozedurak zein mailatan ezarri diren ebaluatzeko ikuskatzeen estaldura eta maiztasuna. Osatua        
Akziodun politikoak
FS10 Erakundearen zorroaren barruko enpresen ehunekoa eta kopurua, zeinekin Erakundeak elkar eragina izan duen gizarte eta ingurumen arloetan. Osatua        
FS11 Gizarte eta ingurumen "screening" positibo eta/edo negatibora lotutako aktiboen portzentajea. Osatua        
FS12 Gizarte eta ingurumen arloko gaiei ezarritako boto-politika, erakunde informazio-emaileak gai hauen gainean k boto-ekintzen edo boto-aholkuen eskubidea duenean. Osatua        
Dimentsio ekonomikoa
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Jarduera ekonomikoa
EC1 Sortutako eta banatutako balio ekonomiko zuzena. Osatua        
EC2 Klima-aldaketak eragindako finantza-ondorioak eta erakundearen jardueretarako arrisku eta aukerak. Osatua        
EC3 Gizarte-ongizateko programak direla-eta erakundeak bete behar dituen baldintzen estaldura. Osatua        
EC4 Gobernuengandik jasotako finantza-laguntza garrantzitsuak. Osatua        
Presentzia merkatuan
EC5 Hasierako soldata estandarraren eta tokiko gutxieneko soldataren arteko harremanen maila. Osatua        
EC6 Tokiko hornitzaileei dagokien gastuaren politika, praktikak eta proportzioa, eragiketa garrantzitsuak egiten diren lekuetan. Osatua        
EC7 Tokiko langileak kontratatzeko prozedurak eta tokiko komunitatean hartutako goi zuzendarien portzentajea. Osatua        
Eragin ekonomiko zuzenak
EC8 Azpiegituretako inbertsioen garapena eta eragina, eta batik bat herriaren onurarako emandako zerbitzuak konpromiso komertzialak medio, pro bono, edo gauzatan. Osatua        
EC9 Zeharkako eragin ekonomiko garrantzitsuen ulermena eta deskribapena, eragin horien irismena barne. Osatua        
Ingurumen dimentsioa
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Materialas
EN1 Erabilitako materiala, pisuaren edo bolumenaren arabera. Osatua        
EN2 Birziklatutako materialen portzentajea guztikoaren aldean. Era berean, paper birziklatuaren kontsumoari dagokionez, Finantza Jarduerari eta Gizarte Ekintzari buruzko datuak eman dira. Osatua        
Energia
EN3 Energia kontsumo zuzena, lehen mailako iturrien arabera banatua. Osatua        
EN4 Zeharkako energia-kontsumoa, lehen mailako iturrien arabera banatua. Osatua        
EN5 Zaintzak eta eraginkortasuna hobetzeak eragindako energia-aurrezkia. Osatua        
EN6 Energia-kontsumo eraginkorra duten edo energia berriztagarrietan oinarrituta dauden produktuak eta zerbitzuak emateko ekimenak, eta ekimen horien ondorioz izandako energia-kontsumoaren murrizketak. Osatua        
EN7 Zeharkako energia-kontsumoa murrizteko ekimenak eta ekimen horiekin lortutako murrizketak. Osatua        
Ura
EN8 Edozein iturritik ateratako ura, zuzenean edo bitartekarien bidez Partzialki Emana Erakunde informazio-emaileak zuzenean edo bitartekarien bidez edozein ur iturritik isuritako ur kopurua orotara metro kubikotan Ezin da eskuratu Egun ezin da informazio hau eskuratu. Hala ere, bulego sare osoan kontsumitu litekeen uraren aurreikuspena egin da. 2015
EN9 Ura lortzeko sistemek era esanguratsuan eragin dituzten ur-iturriak. Osatua        
EN10 Birziklatu edo berrerabili den uraren bolumen osoa eta ehunekoak. Osatua        
Bio aniztasuna
EN11 Aldameneko lursailetan, babestutako natur guneetan edota babestuta ez dauden bio aniztasun handiko eremuetan kokatutako lurren deskripzioa. Adierazi jabetzapeko, alokairupeko edota kudeatutako lurren kokapena eta tamaina, babestutako eremuak ez diren bio aniztasun balio altuko lursailei dagokionez. Osatua        
EN12 Bio aniztasunak jasandako kalte esanguratsuenen deskripzioa: babestutako natur guneetan edota babesik ez duten bio aniztasun handiko natur guneetan, bertan izandako jarduera, produktu edota zerbitzuek hala eraginda. Osatua        
EN13 Babestutako edota berreskuratutako habitatak. Osatua        
EN14 Bio aniztasunaren gaineko eraginak kudeatzeko ezarri nahiz planifikatzeko estrategiak eta egintzak. Osatua        
EN15 Espezie-kopurua, galzorian egotearen ala ez egotearen arabera banatuta; IUNC erakundearen Zerrenda Gorrian nahiz estatu mailako zerrendetan jasota egoteaz gain, beraien habitatak, jarduerengatik kaltetutako eremuetan kokatuta egon beharko dira espeziearen mehatxu-mailaren arabera. Osatua        
Jaulkipenak, isurketak eta hondakinak
EN16 Berotegi-efektua sorrarazten duten zuzeneko nahiz zeharkako gas-isuriak, pisutan. Osatua        
EN17 Berotegi-efektua sorrarazten duten zeharkako beste gas-isuri batzuk, pisutan. Osatua        
EN18 Berotegi-efektua sorrarazten duten gasen isuria murrizteko ekimenak eta lortutako murrizketak. Osatua        
EN19 Ozono-geruza suntsitzen duten substantzien isuriak, pisutan. Osatua        
EN20 NO, SO eta airera egiten diren bestelako isuri esanguratsuak, motaren eta pisuaren arabera. Partzialki Emana Datu kualitatiboak eman dira adierazle honi buruz Ezin da eskuratu Egun ez da posible informazio hau lortzea 2015
EN21 Hondakin-uren isuria, izaera eta xedearen arabera. Partzialki Emana Datu kualitatiboak eman dira adierazle honi buruz Ezin da eskuratu Egun ez da posible informazio hau lortzea 2015
EN22 Kudeatutako hondakinen pisua, mota eta tratamendu-motaren arabera. Osatua        
EN23 Ezbeharrezko isurketa esanguratsuen kopurua eta bolumena, guztira. Osatua        
EN24 Basileako Hitzarmenaren sailkapenaren arabera arriskutsuak diren garraiatutako, inportatutako, esportatutako edota tratatutako hondakinen pisua (I, II, III eta VIII Eranskinak), eta nazioarte mailan garraiaturiko hondakinen portzentajea. Osatua        
EN25 Informazioa eman duen erakundearen ur-isurketen eta ur-emarien eragina jasaten duten ur-baliabideen nahiz habitaten identifikazioa, tamaina, babes-egoera eta bio aniztasun-balioa. Osatua        
Produktuak eta zerbitzuak
EN26 Produktu eta zerbitzuetan ingurumen-kalteak arintzeko ekimenak, eta jasandako kalteen gutxitze-maila. Partzialki Emana Uraren erabilerari dagokienez, produktu edo zerbitzu taldeen ingurumen eragin esanguratsuenak leuntzeko ekimenak. Eta jaulkipenei dagokienez, produktu edo zerbitzu taldeen ingurumen eragin esanguratsuenak leuntzeko ekimenak . Efluenteei dagokienez, produktu edo zerbitzu taldeen ingurumen eragin esanguratsuenak leuntzeko ekimenak. Zaratari dagokionez, produktu edo zerbitzu taldeen ingurumen eragin esanguratsuenak leuntzeko ekimenak. Ez du ezartzen 2013an ez da jaulkipenekin, isurketekin eta zaratekin zerikusia duten ingurumen eraginak leuntzeko ekimenik burutu, eragin ez esanguratsutzat jotzen direlako.  
EN27 Saldutako produktuen portzentajea, eta erabili ostean berreskuratzen diren horien bilgarrien materialak, produktu-kategorien arabera. Osatua        
Araudia betetzea
EN28 Isun esanguratsuen zenbatekoa eta ingurumen-araudia ez betetzeagatiko diruzkoak ez diren zehapen-kopurua. Osatua        
Garraioa
EN29 Produktuen garraioak, langileen joan-etorriek eta erakundearen jardueretan erabilitako beste ondasun nahiz materialek eragindako ingurumen-kalte esanguratsuak. Osatua        
Alderdi orokorrak
EN30 Ingurumen-gastu eta inbertsioen zenbatekoa, guztira, motaren arabera Partzialki Emana Gastuak orotara ingurumenaren babesean, hondakinen desagerraraztearen arabera banakatuta Ezin da eskuratu Egun ezin da informazio hau eskuratu 2015
Gizarte dimentsioa: Lan praktikak eta lanaren etika
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Enplegua
LA1 Langileen banaketa lan-motaren, kontratuaren eta eskualdearen arabera. Osatua        
LA2 Langile-kopurua guztira eta txanden batez bestekoa, adinaren, sexuaren eta eskualdearen arabera banatuta. Osatua        
LA3 Egun osoko lanaldia duten langileentzako gizarte-onurak, aldi baterako edota lanaldi-erdira jarduten dutenei eskaintzen ez zaizkienak, jarduera nagusiaren arabera banakatuta. Osatua        
Enpresa / langileak harremana
LA4 Hitzarmen kolektibo batean barne hartuta dauden langileen portzentajea. Osatua        
LA5 Antolaketa-aldaketak aurretiaz jakinarazteko gutxieneko epea, jakinarazpen horiek hitzarmen kolektiboan zehaztu diren ala ez kontuan hartuta. Osatua        
Laneko segurtasuna eta osasuna
LA6 Laneko segurtasun- eta osasun-programen inguruan kontrola eskaini eta aholkua ematearren zuzendaritzak nahiz langileek osaturiko segurtasun- eta osasun-batzordeen bidez ordezkatuta dauden langileen portzentajea, guztira. Osatua        
LA7 Lanarekin lotutako huts-egite, gaixotasun profesional, galdutako lanegun eta heriotzen kopurua, eskualdeka. Osatua        
LA8 Gaixotasun larriak direla-eta langileei, horien familiei edota erkidegoko kideei ezarritako heziketa, prestakuntza, aholkularitza, prebentzio nahiz arriskuen kontrolerako programak. Osatua        
LA9 Sindikatuekin akordio formalen bidez hitzartutako osasun- nahiz segurtasun-gaiak. Osatua        
Prestakuntza eta hezkuntza
LA10 Langile bakoitzaren urteko prestakuntza-orduen batez bestekoa, maila profesionalaren arabera banatuta. Osatua        
LA11 Langileen enplegagarritasuna sustatzen duten gaitasun nahiz etengabeko prestakuntza kudeatzeko programak, beraien karrera profesionalen amaiera kudeatzen lagunduko dizkietenak. Osatua        
LA12 Lan-jarduera eta garapenaren inguruko ebaluazioa ohikotasunez jasotzen duten langileen portzentajea. Osatua        
Aniztasuna eta aukera berdintasuna
LA13 Giza eskubideen inguruko klausularen bat gehitu edota arlo horretan analisiren bat egin duten inbertsio-akordio garrantzitsuenen portzentajea eta kopurua. Osatua        
LA14 Gizonezkoen oinarrizko soldata emakumezkoenarekin alderatuta, maila profesionalaren arabera banatuta. Osatua        
Gizarte dimentsioa: Giza Eskubideak
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Inbertsio eta horniketa praktikak
HR1 Giza eskubideen inguruko klausularen bat gehitu edota arlo horretan analisiren bat egin duten inbertsio-akordio garrantzitsuenen portzentajea eta kopurua. Osatua        
HR2 Giza eskubideen alorrean aztertu ostean, horren inguruan neurriak ezarri zaizkien banatzaile eta kontratista garrantzitsuenen portzentajea. Osatua        
HR3 Langileen jardueran garrantzitsuak diren giza eskubideei buruzko aldeekin lotutako politika eta prozedurei buruzko prestakuntza-orduak, guztira, prestakuntza jasotzen ari den langile-portzentajea barne. Osatua        
Bereizkeriarik eza
HR4 Bereizkeria-gertaerak, guztira, eta hartu diren neurriak. Osatua        
Elkartze askatasuna eta hitzarmen kolektiboak
HR5 Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak egiteko eskubidea arrisku larrian jar dezaketen enpresa-jarduerak, eta eskubide horiek babestearren hartutako neurriak. Osatua        
Haurren esplotazioa abolitzea
HR6 Haurren esplotazioaren inguruko gertakariak izateko arriskuak dakartzaten jarduerak, eta horiek ezeztatzen laguntzearren hartutako neurriak. Behartutako eta derrigorrezko lanaren prebentzioa. Osatua        
Kexak eta adiskidetze prozedurak
HR7 Behartutako edota ez onartutako lanak sor ditzaketen arrisku esanguratsuak, eta horiek ezeztatzen laguntzearren hartutako neurriak. Segurtasun-jarduerak. Osatua        
Segurtasun praktikak
HR8 Erakundearen jardueretarako garrantzitsuak izan daitezkeen giza eskubideen alorreko politika edota antolaketa-prozeduretan prestakuntza jaso duten segurtasun-arloko langileen portzentajea. Osatua        
Herri indigenen eskubideak
HR9 Indigenen eskubide-urratzeekin zerikusia duten gertakariak, guztira, eta hartutako neurriak. Osatua        
Gizarte dimentsioa: Gizartea
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Komunitatea
SO1 Gizartean eragiketen eragina ebaluatu eta kudeatzeko programa nahiz jardueren izaera, norainokoa eta eraginkortasuna, enpresara sartu, bertan eragiketak burutu eta enpresatik irtetea barne. Osatua        
FS13 Finantza-zerbitzuen eskuragarritasuna biztanle gutxiko edo iristea zaila den eremuetan. Osatua        
FS14 Urritasuna edo eragozpenen bat duten pertsonei zerbitzuak eta produktuak eskuragarriago egiteko ekimenen zerrenda. Osatua        
Ustelkeria
SO2 Urritasuna edo eragozpenen bat duten pertsonei zerbitzuak eta produktuak eskuragarriago egiteko ekimenen zerrenda. Osatua        
SO3 Erakundearen ustelkeriaren aurkako politika eta prozeduretan prestakuntza duten langileen portzentajea. Osatua        
SO4 Ustelkeria-gertaeren aurrean hartutako neurriak. Osatua        
Politika publikoa
SO5 Politika publikoen posizioa eta horien parte hartzea, bai garapenean bai “lobbying” deritzen jardueren garapenean. Osatua        
SO6 Alderdi politikoei edota antzeko erakundeei egindako finantza-ekarpenak eta gauza bidezkoak, herrialdeka. Osatua        
Lehia ez-leiala portaera
SO7 Konpetentzia askearen aurkako monopolio-jokabideekin lotutako arrazoiek eragindako ekintza guztiak, eta horien emaitzak. Osatua        
Araudia betetzea
SO8 Zehapen eta isun esanguratsuen diru-balioa eta lege zein arauak hausteagatik eratorritako diruzkoak ez diren zehapenak, guztira. Osatua        
Gizarte dimentsioa: Produktu erantzukizuna
Adierazlea Deskripzioa Emana Alderdi ez emanak Ez-egitearen arrazoiak Deskripzioa Honetan emango da:
Bezeroaren osasuna eta segurtasuna
PR1 Produktu nahiz zerbitzuen bizi-zikloaren faseak, ebaluatu eta, modu horretara honakoak hobetu daitezen: horiek bezeroaren osasun eta segurtasunean duten eragina; ebaluazio-prozedura horien mende dauden produktu eta zerbitzu esanguratsuei dagokien kategorien portzentajea. Osatua        
PR2 Produktu eta zerbitzuek beraien bizi-zikloan osasunean eta segurtasunean eragin dituzten gertakariak, legezko arauak edota borondatezko kodeak ez betetzeagatik, gertakari horien emaitza-motaren arabera banatuta. Osatua        
Produktuak eta zerbitzuak etiketatzea
PR3 Indarrean dauden prozedurek produktu nahiz zerbitzuen inguruan eskatu ohi dituzten informazio-motak eta araudia, eta informazio horren baldintzei lotuta dauden produktu eta zerbitzuen portzentajea. Osatua        
PR4 Produktuen eta zerbitzuen informazio nahiz etiketatzeari buruzko arauketen eta borondatezko kodeen ez betetzea, guztira, gertakari horiek eragindako emaitzaren arabera banatuta. Osatua        
PR5 Bezeroaren poztasunaren inguruko praktikak, satisfazio-azterlanetan jasotako emaitzak barne. Osatua        
FS16 Finantza-kultura zabaltzeko ekimenak, onuradun motaren arabera. Osatua        
Marketin komunikazioak
PR6 Marketin-komunikazioetan aipatzen diren legeak, antzeko araudiak edota borondatezko kodeak betetzeko programak, publizitatea, sustapen-jarduerak eta babesak barne. Osatua        
PR7 Marketin-komunikazioaren inguruko arauak ez betetzeagatik sorturiko gertakari-kopurua, guztira, publizitatea, sustapena eta babesa barne, eta gertakariok izandako ondorioen arabera banatuta. Osatua        
Bezeroaren pribatutasuna
PR8 Bezeroaren pribatutasuna ez errespetatzeagatik eta datu pertsonalak publiko egiteagatik behar bezala arrazoitutako erreklamazioak, guztira. Osatua        
Araudia betetzea
PR9 Erakundearen produktu eta zerbitzuak hornitu nahiz erabiltzeari buruzko araudia ez betetzearen ondoriozko isun esanguratsuen kostuak. Osatua